Advanced Fellowships EXTERNE – 2020

În vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB),  Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) prin Consiliul Științific (CS-UBB), lansează în 2020 aplicaţii academice de tip Fellowships în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0387. Proiectul urmăreşte creşterea impactului cercetării asupra programelor de studii la UBB prin Fellowship-uri (Interne/Externe) centrate pe excelenţă în vederea organizării la nivel instituţional de cursuri, prezentări publice/instruire etc., cu implicarea studenţilor şi a tinerilor cercetători ca public ţintă – urmărindu-se consolidarea cercetării de excelență prin întărirea legăturii acesteia cu activitățile din cadrul programelor de studii.

  • Astfel se acordă maximum şase (6) Advanced Fellowhips externe, pentru cercetătorii din străinătate care să contribuie la dezvoltarea cercetărilor de excelenţă din unitățile de cercetare acreditate ale UBB la dezvoltarea domeniului de utilizare/capabilităţilor infrastructurii/echipamentelor de cercetare (rUBB), cu implicarea studenților și a tinerilor cercetători, cu încadrare în activitățile programelor de studii acreditate la UBB (cursuri, seminarii, consultații etc);
  • Fellowship-urile se acordă pe arii de cercetare și cu sprijinul unităţilor de cercetare de excelenţă din cadrul reţelei rUBB şi având în vedere excelența în cercetare și didactică.
  • Perioada de derulare a fiecărui fellowship: 1 septembrie – 30 noiembrie 2020;
  • Suma pentru fiecare Advanced Fellowship extern este de maximum 7500 RON (incluzând drumul, cazarea, bursa), iar câştigătorul trebuie să fie prezent la UBB minimum o săptămână, în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2020;
  • Fiecare unitate CDI de excelenţă din UBB poate propune un cadru didactic/cercetător de excelenţă din străinătate pentru un fellowship. O propunere, în domenii CDI strategice ale UBB, poate să fie făcută direct de către Colegiul Operativ al CS-UBB.

Dosarele de candidatură se depun în perioada 28 aprilie – 15 mai 2020 la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Mihaela Neamţ (mihaela.neamt@ubbcluj.ro). Dosarul trebuie să conţină :

  • CV şi lista de contribuţii academice relevante ale candidaților;
  • Proiectul pentru Advanced Fellowship extern, de maximum 3 pagini, în format liber, prin care candidații/colaboratorii din UBB descriu activitaţile care se vor desfăşura în unitatea CDI de excelenţă din cadrul Institutului STAR-UBB, în vederea facilitării activităţii de CDI din unitatea care i-a propus;
  • Nominalizarea din partea unității CDI de excelenţă din UBB (respectiv a CS-UBB, unde este cazul), incluzând explicitarea măsurii în care candidații vor contribui la dezvoltarea și exploatarea în interes CDI a infrastructurii rUBB;
  • Proiectele care se încadrează și în strategia UBB Goes Green și/sau în care colaboratorul din UBB a angajat traiectoria de cercetare pot dobândi un avantaj;
  • Selecţia aplicaţiilor va fi făcută de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV/contribuţiile academice, proiectul şi prestigiul universităţii/unității CDI din străinătate).