Advanced Fellowships EXTERNE – 2020

În vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB),  Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) prin Consiliul Științific (CS-UBB), lansează în 2020 aplicaţii academice de tip Fellowships în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0387. Proiectul urmăreşte creşterea impactului cercetării asupra programelor de studii la UBB prin Fellowship-uri (Interne/Externe) centrate pe excelenţă în vederea organizării la nivel instituţional de cursuri, prezentări publice/instruire etc., cu implicarea studenţilor şi a tinerilor cercetători ca public ţintă – urmărindu-se consolidarea cercetării de excelență prin întărirea legăturii acesteia cu activitățile din cadrul programelor de studii.

  • Astfel se acordă maximum şase (6) Advanced Fellowhips externe, pentru cercetătorii din străinătate care să contribuie la dezvoltarea cercetărilor de excelenţă din unitățile de cercetare acreditate ale UBB/ la dezvoltarea domeniului de utilizare/capabilităţilor infrastructurii/echipamentelor de cercetare (rUBB), cu implicarea studenților și a tinerilor cercetători, cu încadrare în activitățile programelor de studii acreditate la UBB (cursuri, seminarii, consultații etc);
  • Fellowship-urile se acordă pe arii de cercetare și cu sprijinul unităţilor de cercetare de excelenţă din cadrul reţelei rUBB şi având în vedere excelența în cercetare și didactică.
  • Perioada de derulare a fiecărui fellowship: 1 septembrie – 30 noiembrie 2020;
  • Suma pentru fiecare Advanced Fellowship extern este de maximum 7500 RON (incluzând drumul, cazarea, bursa), iar câştigătorul trebuie să fie prezent la UBB minimum o săptămână, în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2020;
  • Fiecare unitate CDI de excelenţă din UBB poate propune un cadru didactic/cercetător de excelenţă din străinătate pentru un fellowship. O propunere, în domenii CDI strategice ale UBB, poate să fie făcută direct de către Colegiul Operativ al CS-UBB.

Dosarele de candidatură se depun în perioada 28 aprilie – 15 mai 2020 la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Mihaela Neamţ (mihaela.neamt@ubbcluj.ro). Dosarul trebuie să conţină :

  • CV şi lista de contribuţii academice relevante ale candidaților;
  • Proiectul pentru Advanced Fellowship extern, de maximum 3 pagini, în format liber, prin care candidații/colaboratorii din UBB descriu activitaţile care se vor desfăşura în unitatea CDI de excelenţă din cadrul Institutului STAR-UBB, în vederea facilitării activităţii de CDI din unitatea care i-a propus;
  • Nominalizarea din partea unității CDI de excelenţă din UBB (respectiv a CS-UBB, unde este cazul), incluzând explicitarea măsurii în care candidații vor contribui la dezvoltarea și exploatarea în interes CDI a infrastructurii rUBB;
  • Proiectele care se încadrează și în strategia UBB Goes Green și/sau în care colaboratorul din UBB a angajat traiectoria de cercetare pot dobândi un avantaj;
  • Selecţia aplicaţiilor va fi făcută de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV/contribuţiile academice, proiectul şi prestigiul universităţii/unității CDI din străinătate).