ANUNȚ IMPORTANT PRELUNGIRE PERIOADĂ DEPUNERE DOSARE COMPETIȚIE PENTRU GRUPUL ȚINTĂ STUDENȚI-DOCTORANZI

Cu privire la procesul de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului POCU/380/6/13/123886: Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală.

În atenția candidaților de la următoarele Școli doctorale:
• Biologie integrativă
• Chimie
• Inginerie chimică
• Fizica
• Geografie
• Geologie
• Matematică și Informatică
• Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific
• Știinta mediului

Pentru grupul țintă studenți-doctoranzi se prelungește perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului POCU/380/6/13/123886 până la data de 15 martie 2021
Depunerea dosarelor se va face exclusiv online.
Așteptăm dosarele dumneavostră de competiție, cu toate documentele aferente scanate, la următoarea adresa de e-mail: transfertehnologic@ubbcluj.ro

Documentele în original se vor pastra și se vor depune în momentul în care echipa proiectului va transmite o notificare în acest sens.
Grupul țintă eligibil: studenții-doctoranzii înmatriculați în anul II în anul universitar 2020-2021

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic sau pe e-mail
Tel: 0264405300 (prin centrala UBB), interior 5253

Cu considerație, Echipa proiectului POCU/380/6/13/123886.