Proiect POCU/380/6/13/123886 – PRELUNGIRE PERIOADĂ DEPUNERE DOSARE COMPETIȚIE PENTRU GRUPUL ȚINTĂ STUDENȚI-DOCTORANZI

ANUNȚ IMPORTANT PRELUNGIRE PERIOADĂ DEPUNERE DOSARE COMPETIȚIE PENTRU GRUPUL ȚINTĂ STUDENȚI-DOCTORANZI cu privire la procesul de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului POCU/380/6/13/123886: Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală În atenția candidaților…