Szabók bástyája, a Megismerés bástyája. Studium Generale akadémiai dialógusok – 2022.11.10

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem STAR-BBTE Intézete folytatja Studium Generale előadásait a Szabók bástyájában. Dr. Bogdan Iacob egyetemi docens (Kolozsvári Művészeti és Formatervezési Egyetem) előadására 2022. november 10-én, csütörtökön 16:00 órától kerül sor Mai mult și mai puțin decît o știință: perspective epistemice în istoria artei [Több is, kevesebb is, mint tudomány: episztémikus lehetőségek a művészettörténet terén] címmel.

Az előadásról röviden:

Az előadás a művészettörténeti megismerés sajátosságaival, kihívásaival, fejlődési lehetőségeivel foglalkozik, kiemelt figyelmet fordítva a hálózatelmélettel, a komplex rendszerek dinamikájával, az idegtudományokkal vagy a képiség és a művészet antropológiájával történő módszertani „hibridizálás” által megnyíló, új perspektívákra. Kitérek arra is, hogy az ok-okozatiság paradigmatikus újragondolása, valamint a művészettörténet vizsgálati tárgyának sajátosságaiból fakadó episztémikus korlátok elfogadása miként fordítható az elméleti megismerés javára, továbbá megvizsgálom, hogy az említett úrapozicionálások hogyan alapozhatják meg bizonyos kulturális gyakorlatok, például a kurátori tevékenység episztémikus és formatív jelentőségét.

A Studium Generale a Babeș-Bolyai Tudományegyetem oktatóinak, hallgatóinak, illetve vendégeiknek interdiszciplináris találkozási felülete. Az előadássorozat elősegíti a tudományágak közötti párbeszédet, és arra ösztönöz, hogy reflektáljunk a megismeréssel kapcsolatos egyetemes problémákra. Mindez visszautal a középkori egyetemek quodlibetális kérdésekkel kapcsolatos szellemi gyakorlatára: bármiről, mindenkinek, ugyanazon hallgatói közösségben. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem STAR-BBTE Intézete által szervezett Studium Generale a teljes egyetemi évet átölelő, heti rendszerességű előadássorozat, melynek keretében az egyetem neves oktatói, kutatói vagy esetenként meghívott előadók saját kutatási területükről választott témákat vitatnak meg szélesebb körben. A 2019-ben dr. Daniel David, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem rektora által elindított program online is követhető  a BBTE Youtube-csatornáján, valamint az egyetem Facebook-oldalán.