Szabók bástyája, a Megismerés bástyája. Studium Generale akadémiai dialógusok – 2022.03.24

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem STAR-BBTE Intézete folytatja Studium Generale előadásait a Szabók bástyájában. Dr. Marko Sarstedt egyetemi tanár (Ludwig-Maximilians-University Munich, Németország / Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, BBTE) előadására 2022. március 24-én 16:00 órától kerül sor Analyzing complex cause-effect models in the social sciences (Komplex ok-okozati modellek vizsgálata a társadalomtudományokban) címmel.

Marko Sarstedt egyike a legelismertebb szakembereknek a varianciaalapú strukturális egyenletek módszerével történő modellezés (Partial Least Squares Structural Equation Modeling – PLS-SEM) terén. A német kutató az utóbbi tíz évben jelentős mértékben hozzájárult a PLS-SEM módszertani fejlesztéséhez és népszerűsítéséhez, különösen a társadalomtudományok területén. A munkatársaival közösen kidolgozott módszerek a PLS-SEM területén szabványokká váltak. Munkáira széles körben hivatkoznak, a legtekintélyesebb nemzetközi tudományos folyóiratok publikálják, ennek hatására 2018-ban elnyerte a Web of Science tudománymetriai adatbázis Highly Cited Researcher címét, melyet a Clarivate Analytics szerint azóta is megtartott. A Google Scholar értékelése alapján közléseit több mint 110 000 alkalommal hivatkozták, ezek közül 33 000 alkalommal olyan tudományos folyóiratban, melyeket a Clarivate Web of Science adatbázisa is jegyez.

Az előadásról röviden: A társadalomtudományok számos területén a vizsgált jelenségek nem figyelhetők meg közvetlenül, ezért általában olyan skálák segítségével mérik ezeket, amelyek több összetevőből épülnek fel. Ezek az elemek közvetetten mérik az adott jelenséget, feltételezve, hogy a mögöttes konstrukció rajtuk keresztül nyilvánul meg. Néhány konstrukció magában foglalja az egyéni észleléseket és attitűdöket, mint például az ügyfelek elégedettségét, egy termék vagy szolgáltatás észlelt használhatóságát, az információs technológia hasznosságát vagy a vállalatok hírnevét. Azok az empirikus vizsgálatok, melyek az imént említett elméleti fogalmak közötti ok-okozati összefüggéseket strukturális egyenletek segítségével modellezik, mára a társadalomtudományi kutatások alappilléreivé váltak. Az előadás a varianciaalapú strukturális egyenletek módszerével történő modellezés (PLS-SEM) alapjaiba vezet be, ami jelenleg az ok-okozati modellek tesztelésének egyik legnépszerűbb lehetősége. A PLS-SEM jelentős érdeklődésre tart számot a társadalomtudományok területén, ugyanakkor sikerrel alkalmazzák olyan természettudományos ágakban is, mint a mezőgazdaság, a környezettudomány, az ökológia vagy a földrajz. Az előadás angol nyelven nyújt betekintést a PLS-SEM alapjaiba, számba véve a terület legújabb fejleményeit.

A Studium Generale a Babeș-Bolyai Tudományegyetem oktatóinak, hallgatóinak, illetve vendégeiknek interdiszciplináris találkozási felülete. Az előadássorozat elősegíti a tudományágak közötti párbeszédet, és arra ösztönöz, hogy reflektáljunk a megismeréssel kapcsolatos egyetemes problémákra. Mindez visszautal a középkori egyetemek quodlibetális kérdésekkel kapcsolatos szellemi gyakorlatára: bármiről, mindenkinek, ugyanazon hallgatói közösségben. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem STAR-BBTE Intézete által szervezett Studium Generale a teljes egyetemi évet átölelő, heti rendszerességű előadássorozat, melynek keretében az egyetem neves oktatói, kutatói vagy esetenként meghívott előadók saját kutatási területükről választott témákat vitatnak meg szélesebb körben. A 2019-ben dr. Daniel David, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem rektora által elindított program online is követhető a BBTE Youtube-csatornáján, valamint az egyetem Facebook-oldalán.