Szabók bástyája, a Megismerés bástyája. Studium Generale akadémiai dialógusok – 2022.04.14.

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem STAR-BBTE Intézete folytatja Studium Generale előadásait a Szabók bástyájában. Dr. Horváth István egyetemi tanár (Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar, BBTE) előadására 2022. április 14-én 16:00 órától kerül sor Istoria migrației românești post 1989 (A Romániából való kivándorlás története 1989-től napjainkig) címmel.

Az előadásról röviden: Bár 1990 óta a Romániából kivándorlók száma folyamatosan és egyenletesen növekszik, az elmúlt három évtizedben valójában több migrációs rendszer váltotta egymást, ami különböző kivándorlási pályákat és mintázatokat eredményezett. Az előadás az elmúlt három évtized migrációs dinamikájának rekonstruálására vállalkozik, elemezve azon lehetőségek és okok szerkezetét is, amelyek meghatározták e – történetileg példátlan – Nyugat irányú kiáramlást. A Romániából történő kivándorlás kumulatív oksági modellje az 1989-es fordulópont demográfiai és társadalmi-gazdasági kontextusainak rekonstrukciójából indul ki, majd áttekinti a társadalom- és munkaszervezés terén a kilencvenes években bekövetkezett változásokat, valamint a migráció különleges társadalmi tényből rendszerelemmé való átalakulását (az infrastrukturális összetevők, a kivándorlási rendszerek, illetve migrációs kultúra körvonalazódását).

A Studium Generale a Babeș-Bolyai Tudományegyetem oktatóinak, hallgatóinak, illetve vendégeiknek interdiszciplináris találkozási felülete. Az előadássorozat elősegíti a tudományágak közötti párbeszédet, és arra ösztönöz, hogy reflektáljunk a megismeréssel kapcsolatos egyetemes problémákra. Mindez visszautal a középkori egyetemek quodlibetális kérdésekkel kapcsolatos szellemi gyakorlatára: bármiről, mindenkinek, ugyanazon hallgatói közösségben. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem STAR-BBTE Intézete által szervezett Studium Generale a teljes egyetemi évet átölelő, heti rendszerességű előadássorozat, melynek keretében az egyetem neves oktatói, kutatói vagy esetenként meghívott előadók saját kutatási területükről választott témákat vitatnak meg szélesebb körben. A 2019-ben dr. Daniel David, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem rektora által elindított program online is követhető a BBTE Youtube-csatornáján, valamint az egyetem Facebook-oldalán.