Szabók bástyája, a Megismerés bástyája. Studium Generale akadémiai dialógusok – 2022.05.12.

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem STAR-BBTE Intézete folytatja Studium Generale előadásait a Szabók bástyájában. Dr. Ion Copoeru egyetemi tanár (Szociológia és Történelem és Filozófia Kar, BBTE) előadására 2022. május 12-én 16:00 órától kerül sor Intersubiectivitate și situație interactivă: de la „formațiuni de sens” la „organizarea acțiunii” [Interszubjektivitás és interaktív szituáció: az „értelemalakzatoktól” a „cselekvésszervezésig”] címmel.

Az előadásról röviden: Edmund Husserl fenomenológiája komoly hatással volt a szociológia két nagy iskolájára, az Alfred Schütz, illetve a Harold Garfinkel nevével fémjelzett irányzatokra. Mindketten bővítették és mélyítették Husserl társadalmi cselekvésről alkotott felfogását azáltal, hogy empirikus módszertanokkal gazdagították a társadalmi cselekvésről alkotott nézeteit. Az előadás nemcsak azt vizsgálja, hogy az interakciók kutatása hogyan egyeztethető össze a cselekvés és a társiasság fenomenológiai felfogásával, hanem azt is, hogy e módszertanok révén hogyan lehet megragadni a cselekvés kulcsfontosságú aspektusait. Az előadás második fele néhány aktuális, konverzációelemzés által ihletett vizsgálatra összpontosít, amelyekben a jelentésalkotás erősen kapcsolódik a „cselekvésszervezéséhez”. Goodwin társalgással kapcsolatos, etnográfiai tanulmánya alapján Gallagher az interaktív szituáció teljesebb leírását javasolja, „közös cselekvéshelyzetként”, „az egymással való találkozás közös kontextusaként” ragadva meg azt.

Studium Generale a Babeș-Bolyai Tudományegyetem oktatóinak, hallgatóinak, illetve vendégeiknek interdiszciplináris találkozási felülete. Az előadássorozat elősegíti a tudományágak közötti párbeszédet, és arra ösztönöz, hogy reflektáljunk a megismeréssel kapcsolatos egyetemes problémákra. Mindez visszautal a középkori egyetemek quodlibetális kérdésekkel kapcsolatos szellemi gyakorlatára: bármiről, mindenkinek, ugyanazon hallgatói közösségben. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem STAR-BBTE Intézete által szervezett Studium Generale a teljes egyetemi évet átölelő, heti rendszerességű előadássorozat, melynek keretében az egyetem neves oktatói, kutatói vagy esetenként meghívott előadók saját kutatási területükről választott témákat vitatnak meg szélesebb körben. A 2019-ben dr. Daniel David, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem rektora által elindított program online is követhető a BBTE Youtube-csatornáján, valamint az egyetem Facebook-oldalán.