Home » Anunturi » Deschiderea competiției pentru UBB Advanced Fellowship–Intern

Deschiderea competiției pentru UBB Advanced Fellowship–Intern

Update: Faţă de textul din documentul de mai jos, Consiliul de Administraţie al UBB a suplimentat UBB Advanced Fellowships–Intern de la 7 la 9 (cu două UBB Advanced Fellowships–Intern care ţintesc excelenţa ştiinţifică).

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), prin Institutul STAR-UBB, oferă şapte (7) UBB Advanced Fellowships–Intern. UBB Advanced Fellowship–Intern se adresează cadrelor didactice sau de cercetare de top, din UBB și/sau de la instituții academice de prestigiu din țară. Detaliile privind procedura de acordare se regăsesc în acest document.