Home » Anunturi » Comunicat – UBB-EON Advanced Fellowship în cadrul Institutului STAR-UBB

Comunicat – UBB-EON Advanced Fellowship în cadrul Institutului STAR-UBB

Recent, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Institutul de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie (Institutul STAR-UBB – http://starubb.institute.ubbcluj.ro/), şi-a redefinit relaţia cu mediul socio-economic.

UBB se proiectează ca o universitate de cercetare avansată (world-class), în care cunoaşterea generată prin cercetare (cercetare-dezvoltare-inovare) fundamentează (1) atât actul educaţional – într-un model humboldtian al transmiterii cunoştinţelor în logica modernă a învăţării/predării prin
cercetare (descoperire), (2) cât şi serviciile către mediul socio-economic – de tip inovativ şi/sau de tip comunitar/educaţional (outreach).

În această nouă paradigmă s-au iniţiat deja o serie de parteneriate în forma unor Advanced Fellowships în cadrul Institutului STAR-UBB, cu companii din ţară (ex. NTT DATA) sau internaţionale, asigurându-se astfel, prin utilizarea cunoaşterii inovative avansate în rezolvarea unor problem practice complexe pe care le au colaboratorii UBB, un avantaj competitiv colaboratorilor.

În acest cadru, printr-un parteneriat cu compania americană EON Reality Inc., SUA (https://www.eonreality.com/), se va implementa programul „Aplicaţii de realitate virtuală pentru modificarea distorsiunilor cognitive implicate în sănătatea mintală” (VR-based Application for the Assessment and Modification of Cognitive Biases for Promoting Mental Health). Programul se va implementa în forma UBB-EON Advanced Fellowship în cadrul Institutului STAR-UBB de către un grup de psihologi de la Institutul Internaţional de Psihoterapie al UBB (http://www.psychotherapy.ro) şi se va derula administrativ prin Oficiul de Management şi Transfer Tehnologic şi Cognitiv al UBB.