Home » Anunturi » Invitatie pentru aplicatii UBB-AEGON Advanced Fellowship

Invitatie pentru aplicatii UBB-AEGON Advanced Fellowship

Institutul STAR-UBB (http://starubb.institute.ubbcluj.ro/) invită aplicații pentru UBB-AEGON Advanced Fellowship.

I. Tema: UBB-AEGON Advanced Fellowship vizează definirea mecanismelor psihoculturale ale românilor față de asumarea de “asigurări”, cu accent pe (a) blocajele existente și modalitățile de depășire a acestora și (b) oportunitățile existente și modalitățile de utilizare a acestora în beneficiul oamenilor.

II. Durata și Suma disponibila: 5 luni (15 iunie 2017-15 noiembrie 2017); suma totală – 14000 Euro.

III. Aplicația trebuie să cuprindă:

  1. Descrierea proiectului: (1) analiza literaturii; (2) obiectivul – definirea mecanismelor psihoculturale ale românilor față de asumarea de “asigurări”; (3) metoda; (4) rezultatele scontate și (5) impactul potențial (cu asumarea, la finalizarea studiului, formulării unor recomandări);
  2. Descrierea echipei: (1) CV-ul directorului de proiect – care va primi și UBB-AEGON Advanced Fellowship, în cadrul Institului STAR-UBB -, director care trebuie să fie doctor în științe, cu contract de muncă cu UBB; (2) CV-ul altor experți, din UBB sau din afara UBB, care pot fi implicați în studiu; (3) Propunerea de distribuire a bugetului disponibil (14000 Euro), din care minimum 2% trebuie să constituie regia UBB.

IV. Selecția:

Aplicațiile vor fi analizate de Biroul Consiliului Științific al UBB (BCS-UBB), care va include în analiza aplicațiilor experți din domeniu. Proiectele care depășesc un prag științific de excelență vor fi trimise către AEGON, care va selecta proiectul care corespunde cel mai bine intereselor și nevoilor companiei.  BCS-UBB și/sau AEGON pot face sugestii de ajustare a proiectului declarat câștigător, sugestii care, pentru începerea derulării studiului, trebuie asumate de proiectul câștigător.

La evaluări egale, proiectele care se încadrează și în strategia UBB Goes Green (http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Program-UBB-pentru-dezvoltarea-sustenabila_UBB-Goes-Green.pdf) și/sau în care directorul a angajat traiectoria de cercetare pot dobândi un avantaj.

V. Perioada:

  • 23 mai-5 iunie – Trimiterea aplicațiilor, online, către Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv din UBB (email: transfertehnologic@ubbcluj.ro); în atenția: Șef Oficiu Gabriela Crișan); tot la această adresă puteți obține clarificări (dacă este necesar);
  • 12 iunie – anunțarea câștigătorului;
  • 15 iunie – demararea proiectului.