Home » Anunturi » Invitatie – aplicatii pentru „Fellowships” in cadrul Institutului STAR-UBB

Invitatie – aplicatii pentru „Fellowships” in cadrul Institutului STAR-UBB

Urmând modelul universităţilor world-class, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (http://www.ubbcluj.ro – UBB) valorizează, într-o paradigmă humboldtiană asumată prin Carta Universitară (http://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/documente_publice/files/Carta_2014.pdf), toate componentele academice fundamentale: de cercetare, didactică (predare/învăţare) şi de servicii către comunitate/mediul socio-economic. Într-un astfel de model, cercetarea fundamentează însă toate componentele academice, transformându-le şi dinamizându-le în beneficiul studenţilor şi societăţii. Astfel, actul didactic nu se mai reduce doar la transmiterea tradiţională de cunoştinţe, ci la predarea/învăţarea activă (ex. învăţarea prin cercetare; cercetare mentorată; gândire critică), prin care studentul are acces atât la cunoştinţe, cât şi la modalitatea de generare a acestora, transformându-l astfel simultan într-un utilizator şi creator de cunoaştere, partener mentorat al cadrului didactic/de cercetare în actul producerii cunoașterii. Serviciile către comunitate/mediul socio-economic nu se identifică cu cele standard, oferite de agenții socio-economici din piață, ci devin innovative şi/sau de calitate superioară, dinamizând şi schimbând astfel mediul socio-economic și contribuind la creșterea calității vieții comunității.

Pentru a-şi dezvolta profilul world-class, UBB a înfiinţat Institutul de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnnologie (Institutul STAR-UBB – http://starubb.institute.ubbcluj.ro/). Pentru realizarea misiunii sale, Institutul STAR-UBB deschide în 2017 competiţia pentru aplicaţii academice în cadrul următoarelor programe:

 1. Advanced Fellowships Interne/Granturi (Institutul STAR-UBB, în colaborare cu Consiliul Ştiinţific al UBB/CS-UBB)
  • Şase (6) Advanced Fellowships Interne (granturi sub forma unor burse):
 2. Advanced Fellowships Externe/Granturi (Institutul STAR-UBB)
  • Şase (6) Advanced Fellowhips Externe (granturi sub forma unor burse).
 3. UBB Student Fellowships/Granturi – pentru Doctoratul European (Institutul STAR-UBB, în colaborare cu Institutul de Studii Doctorale al UBB)
  • Patru (4) burse, câte una pentru ştiinţele naturii/exacte, ştiinţele sociale (incluzând domeniul educaţie fizică/sport), ştiinţele umaniste (incluzând domeniul artă/cultură), și ştiinţele vieţii.

Pentru detalii privind fiecare tip de Fellowship, conținutul și termenul de depunere al aplicațiilor, și perioada de desfășurare a acestora consultați anunțul complet al apelului.

 • Prof. univ. dr. Daniel David, Prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelenţă şi publicaţii ştiinţifice
 • Conf. univ. dr. Radu Silaghi-Dumitrescu, Preşedintele Consiliului Ştiințific al UBB
 • Acad. prof. univ. dr. Ioan Bucur, Directorul Institului de Studii Doctorale al UBB