Home » Anunturi » Universitatea Babeș-Bolyai – Nesplora Neuroscience Support Systems S.L., parteneriat pentru validarea clinică a ”Nesplora Aquarium” (sistem de evaluare psihologică în realitate virtuală)

Universitatea Babeș-Bolyai – Nesplora Neuroscience Support Systems S.L., parteneriat pentru validarea clinică a ”Nesplora Aquarium” (sistem de evaluare psihologică în realitate virtuală)

Institutul Internațional de Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată – unitate de excelență a UBB – și Nesplora Neuroscience Support Systems S.L. (Spania) au încheiat un contract de colaborare internațională în cadrul unui proiect (VRMind) care are în vedere validarea clinică a unuia din primele sisteme de evaluare și diagnoză în realitate virtuală a proceselor cognitive implicate în tulburările mentale.

Dezvoltarea pachetului de evaluare din care face parte ”Nesplora Aquarium” este finanțată de Comisia Europeană în cadrul programului ”Horizon 2020”. Acest proiect este realizat într-o manieră cross-cultural, în validarea ”Nesplora Aquarium” fiind implicate, pe lângă Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată și alte centre de cercetare din țări precum Spania, Portugalia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Mexic.

Obiectivul general al proiectului este acela de a testa, atât la nivel clinic cât și la nivelul pieței, performanțele sistemelor de diagnoză bazate pe medii de realitate virtuală. Astfel, prin intermediul aplicației ”Nesplora Aquarium” se vor evalua procesele cognitive implicate în apariția și menținerea diferitelor afecțiuni precum depresia, tulburările de anxietate, ADHD, etc. Prin măsurarea acestor procese cognitive executive (ex.: atenția susținută, atenția vizuală și auditorie, impulsivitate, timp de răspuns/viteză de procesare, consistență, comutare atențională, perseverență în sarcină, memoria de lucru) vom putea facilita construirea unui profil atențional comprehensiv care, la rândul său determină o precizie sporită a diagnosticului. Rezultatele acestui proiect vor contribui în mod semnificativ atât la detectarea timpurie și oferirea de terapii personalizate pentru afecțiunile menționate mai sus cât și la creșterea ratelor de succes ale acestor terapii.