Home » Anunturi » Deschiderea competiției de selecție în proiectul Educaţie antreprenorială şi consiliere profesională pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaştere din domeniul ştiinţelor socio-umaniste către piaţa muncii

Deschiderea competiției de selecție în proiectul Educaţie antreprenorială şi consiliere profesională pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaştere din domeniul ştiinţelor socio-umaniste către piaţa muncii

Titlul proiectului: Educaţie antreprenorială şi consiliere profesională pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaştere din domeniul ştiinţelor socio- umaniste către piaţa muncii (ATRiUM) POCU/380/6/13/123343

Program Operațional Capital Uman
Axa Prioritară 6 – Educație și competențe 
Apel 380 Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

Solicitant – Universitatea de Vest din Timișoara
Partener 1 – SC Danke Consulting 
Partener 2 – Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu
Partener 3 – Universitatea Babes Bolyai
Partener 4 – Universitatea București

Rezultatele privind selecția grupului țintă pot fi accesate aici.

Durata proiectului: 18 de luni. (24  iunie 2019-23 decembrie 2020)

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului: 15 octombrie – 30 octombrie 2019.

Dosarele se depun la Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv, str. Avram Iancu, nr. 11, etaj 3, birou 315 sau 316. 

Grupul țintă este format din 21 de persoane, din care 15 doctoranzi (înmatriculați în anul II de doctorat) și 6 cercetatori postdoctorali.

Pentru mai multe informații puteți accesa metodologia de selecția a doctoranzilor, respectiv metodologia de selecție a cercetătorilor postdoctorali.

Arhivele complete de documente, incluzând fișele de înscrier,e pot fi descărcate din link-urile următoare: