Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

O nouă prelegere din seria Studium Generale

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va continua joi, 26 noiembrie 2020, ora 16:00, seria de cursuri „Studium Generale” a Institutului STAR-UBB, găzduită de Turnul Croitorilor, cu prelegerea cu tema „Integrarea dintre psihologie și tehnologie: Cum ar putea roboții și realitatea virtuală să revoluționeze serviciile de sănătate mentală”, susținută de lect. univ. dr. Silviu Matu de la Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie al UBB. Evenimentul va putea fi urmărit online pe canalul de YouTube al UBB.

https://www.youtube.com/user/univbabesbolyai

Prelegeri Dr. Niculina Musat – Advanced Fellowship Extern

În cadrul programului Advanced Fellowship Extern al Institutului STAR-UBB, Dr. Niculina Musat (Director al Centrului ProVIS, Single-cell nanoSIMS facility, Dept. of Isotope Biogeochemistry, Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Germania), va susține două prelegeri care vor avea loc în datele de 26 și 27 noiembrie.

UBB REIA PROGRAMUL STUDIUM GENERALE ÎN TURNUL CROITORILOR

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va relua,de joi, 22 octombrie 2020, seria de cursuri „Studium Generale” a Institutului STAR-UBB, găzduită de acum înainte de Turnul Croitorilor, cu prelegerea cu tema „Științele cognitive clinice: Implicații pentru pandemie”, susținută de prof. univ. dr. Daniel David. Blocat de pandemie și reluat acum cu adaptare la aceasta, cursul va fi transmis online pe canalul de Youtube al UBB (https://StudiumGenerale).

Inclus într-o acțiune mai amplă a UBB care vizează transformarea Turnului Croitorilor într-un veritabil „Turn al Cunoașterii”, programul Studium Generale al UBB (http://starubb.institute.ubbcluj.ro/index.php/studium-generale/) urmărește să stimuleze cooperările academice multi-/inter-/trans-disciplinare, pentru a spori ulterior integrarea STEM+ (Science/Technology/Engineerings/Mathematics/+Arts/Humanities/Social Sciences) la UBB, la nivel didactic, CDI și la nivelul relației cu societatea. Studium Generale este un program deschis comunității UBB, dar și comunității clujene, de diseminare a cunoașterii în următoarele paradigme: multi-/inter-/trans-disciplinară și citizen science, toate cursurile urmând să fie transmise și online, transformând astfel Turnul Croitorilor într-un adevărat „Turn al Cunoașterii”!

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, afirma la momentul lansării programului Studium Generale în Turnul Croitorilor, că „prin acest demers, UBB se reîntoarce în locurile de început ale Academia/Universitas Claudiopolitana, sigur, în condițiile în care ne permit evoluția istoriei și prezentul. UBB își respectă astfel tradiția academică începută în 1581 la un capăt al „Uliței Lupilor” și continuată (refondată) după 1715 la celălalt capăt, pe locul de astăzi al sediului UBB, tradiție reflectată în simbolurile sale academice legale. Academia/Universitas Claudiopolitana va fi continuată de instituții de învățământ superior incluse în 1872 în Universitatea Maghiară din Cluj (Universitatea Franz Joseph), transformată la rândul ei, în 1919, în Universitatea Românească din Cluj (Universitatea Regele Ferdinand I), UBB fiind moștenitorul academic și succesorul legal al Universității Ferdinand  I. Așadar, în spiritul de început al Tradiției, ne deschidem astfel spre societate (cetate), dar într-o logică modernă a Excelenței (și a citizen science).

În 1581, principele Transilvaniei și regele Uniunii Polono-Lituaniene, Ștefan Báthory, fondează o instituție de învățământ superior, numită Academie (Academia Claudiopolitana). Spre deosebire de alte academii instituții de învățământ superior, Academia Claudiopolitana avea prin actul de fondare și statut universitar, având dreptul de a conferi titlurile universitare de baccalaureus, magister și doctor. Academia, organizată de iezuiți, avea un nivel inferior (gimnaziu) și unul superior (cu două facultăți, filosofie, urmată de teologie), fiind organizată în zona în care se află astăzi și Turnului Croitorilor (alături de zidul cetății, biserica astăzi reformară etc.). În actul regal de fondare din 1581, regele Ștefan Bathory statua (pentru detalii vezi https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/prezentare/istoric):

„…instituim, orânduim și înălțăm în cetatea noastră Cluj, altfel numită Kolozsvár, un colegiu al Societății lui Isus și îl înzestrăm cu bunurile și veniturile scrise mai jos. Vrem ca această fundație să dăinuiească în vremuri veșnice și întru tot veacul, atribuind antezisei Societății a lui Isus, cu sprijinul autorității apostolice, o mănăstire părăsită, cândva a fraților din ordinul franciscanilor, construită din generozitatea regilor Ungariei, aflată  în Ulița Lupilor, lipită de zidul cetății, împreună cu biserica, grădinile, curțile, turnurile și cu toate locurile înconjurate de lângă zidurile cetății… hotărâm și decidem prin puterea prezentei scrisori, în temeiul deosebitei noastre dărnicii regești, ca cel care sa instruit cu vrednicie în literele umaniste, ebraice, grecești și latinești, și apoi va fi vrut să ajungă, prin judecata colegiului, la culmea uneia dintre cele două  facultăți, fie de teologie, fie de filosofie, dacă va fi făcut dovada științei sale de carte, să poată să fie promovat la gradele de bacalaureat, magistru și doctor. Iar această promovare să aibă același drept, demnitate, excelență și strălucire pe care obișnuiesc și pot să le dețină de drept și din obișnuință astfel de promovări în academiile din Italia, Franța, Spania și Germania…”  (Sursa: Rus, V. (2007). Operarii in Vinea Domini. Misionarii iezuiți în Transilvania, Banat și Partium (1579‐1715). Volumul I – Tablouri istorice și spirituale, Presa Universitară  Clujeană, Cluj‐ Napoca).

Proiectul „Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală” (POCU/380/6/13/123886)

Rezultatele FINALE pentru Concursul cu premii: De la cercetare la Start-Up

Rezultatele finale ale concursului pot fi accesate aici.

Rezultatele preliminarii pentru Concursul cu premii: De la cercetare la Start-Up

Punctajul și clasamentul preliminar în urma evaluării planului de afacere și a business plan pitch pot fi accesate aici.

Concurs cu premii

Vă informăm că în perioada următoare se va desfășura încă un Concurs cu premii, de data această adresat echipelor mixte formate din minim 3 și maxim 5 membri ai Grupei I de formare ce are ca și scop evaluarea calitativă de grup.

Pentru participarea la acest Concurs trebuie sa ne transmiteți electronic, prin email, la adresa: transfertehnologic@ubbcluj.ro planurile de afacere elaborate de echipa dvs.

Dead-line: 02 octombrie 2020

Puteți descărca metodologia de concurs împreună cu anexele aferente la acest link.

Va dorim mult success!

Echipa proiectului POCU/380/6/13/123886.

Metodologie de organizare a concursului pentru evaluarea calitativă individuală și validarea planului de afaceri

Documentele relevante, incluzând metodologia, anexele, calendarul, și lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate pot fi descărcate aici.

Rezultate finale selecție Grupa II

Rezultatele finale privind selecția grupului țintă pot fi accesate aici.

Rezultate parțiale selecție Grupa II

Rezultatele parțiale privind selecția grupului țintă pot fi accesate aici.

Anunț important privind depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă

Începând cu data 16 martie 2020 până la data de 10 aprilie 2020 se reia depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului POCU/380/6/13/123886. Depunerea dosarelor se va face exclusiv online. Informațiile complete pot fi accesate aici.

Selecție grup țintă (Grupa II):

Grupa II de formare va fi alcătuită din 31 de studenți doctoranzi și 14 cercetători postdoctorali.

 1. Pentru grupul țintă doctoranzi sunt eligibili doctoranzii înmatriculați în anul II în anul universitar 2019-2020
 2. Pentru grupul țintă cercetători postdoctorali sunt eligible persoanele care au obținut titlul de doctor după 1 mai 2015 (data ordinului de ministru) și care sunt admiși la un Program postdoctoral de cercetare avansată (program de studii postuniversitare) conform Hotărârii Senatului nr. 10220 din 10.06.2019.

Calendarul pentru competiția pentru selecția grupului țintă în proiectul:

 • 2 martie 2020 – 20 martie 2020-primirea dosarelor de aplicație 23 martie 2020 – 3 aprilie -desfășurarea interviului
 • 6 aprilie 2020- afișarea rezultatelor parțiale înainte de contestații 7 aprilie 2020 -depunerea contestațiilor
 • 8 aprilie 2020 -rezolvarea contestațiilor
 • 9 aprilie 2020 -afișarea rezultatelor finale
 • 15-30 aprilie 2020 -semnarea contractelor de bursă

Arhiva completă a documentelor relevante poate fi descărcată aici.

Universitatea Babeș-Bolyai anunță deschiderea competiției de selecția a grupului țintă al proiectului POCU/380/6/13/123886: Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală.

În vederea asigurării egalității de șanse, a unor criterii obiective de selecție și a comparabilității rezultatelor, locurile sunt alocate separat pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali la nivelul fiecărei Școli doctorale implicate în proiect, și anume: Biologie integrativă, Chimie, Inginerie chimică, Fizică, Geografie, Geologie, Matematică și Informatică, Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific, Știința mediului.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 110 tineri cercetători (70 studenți doctoranzi și 40 cercetători postdoctorali) proveniți din 2 sau 3 serii succesive de studenți doctoranzi și cercetători postdoctorali care derulează un program individual de cercetare avansată la Universitatea Babeș-Bolyai, selectat pe baze competitive prin organizarea unui proces de selecție care are ca obiectiv constituirea celor 3 grupe ce vor forma grupul țintă al proiectului.

Selecția grupului țintă al proiectului se va face în sistem competitiv, evaluându-se:

 • componenta științifică (Raportul de autoevaluare) ce va avea o pondere de 40% în punctajul final și
 • componenta inovativ-antreprenorială prin susținerea unui interviu ce va avea o pondere de 60% în punctajul final (susținerea interviului va avea în vedere planul de valorificare a rezultatelor cercetării cu aplicabilitate în mediul socio-economic (draft idee de afaceri sau draft aplicabilitate într-un anumit domeniu industrial/mediul social) pentru componenta inovativ-antreprenorială. În cadrul interviului se va acorda punctaj suplimentar/bonus ideilor care integrează perspectiva STEM+ și UBB Goes Green.

Criterii de eligibilitate sunt următoarele:

I. Criterii generale pentru ambele categorii:

 1. Să fie cetățeni UE și să aibă domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia);
 2. Să își înscrie cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 (Conform prevederilor OM MEN nr. 5376/19.10.2017), respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate, respectiv specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, dezvoltare și Inovare 2014-2020.
 3. Să nu fi participat la programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale sau să nu fi făcut parte din grupul țintă în proiecte POSDRU/POCU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.
 4. Să dețină calitatea de student doctorand/cercetător postdoctoral la una din școlile doctorale: Biologie integrativă, Chimie, Inginerie chimică, Fizică, Geografie, Geologie, Matematică și Informatică, Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific, Știința mediului.

II. Criterii specifice:

Pentru studenții doctoranzi:

 • Să dețină calitatea de student doctorand înmatriculat la universitate în ultimii 2 ani terminali ai programului de studii doctorale (în anul II, respectiv în anul III), calitate dovedită printr-o adeverință eliberată de IOSUD.

Pentru cercetătorii postdoctorali:

 1. Să dețină calitatea de cercetător postdoctoral înmatriculat la universitate, calitate dovedită printr-un document justificativ eliberat de școala doctorală.
 2. Să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Selecție grup țintă (Grupa I):

Anunț important: Primirea dosarelor de competiție în vederea selecției în grupul țintă al proiectului Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală se prelungește până în data de 13 septembrie 2019.

 • Programarea interviurilor poate fi accesată aici.

Grupa I de formare va fi alcătuită din 25 de studenți doctoranzi aflați în anul III pe perioada anului academic 2019-2020 și 15 de cercetători postdoctorali, care vor urma programul antreprenorial în perioada 01.10.2019-30.09.2020.

Calendar orientativ pentru competiția de selecție a Grupei I:

 • 5 august-9 septembrie 2019 – primirea dosarelor de competiție
 • 16 septembrie-19 septembrie 2019 – desfășurarea interviului
 • 20 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor parțiale înainte de contestații
 • 23 septembrie 2019 – depunerea contestațiilor
 • 24 septembrie 2019 – rezolvarea contestațiilor
 • 25 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor finale
 • 26-30 septembrie 2019 – semnarea contractelor

Metodologia, formularele de înscriere și alte documente relevante pot fi descărcate aici:

Proiectul POCU/380/6/13/124146 „Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii”

Titlul proiectului: Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii

Program Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe – Apel 380 Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

Solicitant – UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
Partener 1 – AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CLUJ
Partener 2 – UNIUNEA SINDICALĂ TERITORIALĂ CARTEL ALFA – FILIALA CLUJ
Durata proiectului: 36 de luni.

Deschidere competiție cu premii

In cadrul proiectului POCU/380/6/13/124146, cu titlul „Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii” deschidem competiția cu premii (individuale și pe echipe) pentru membrii grupului țintă (studenți doctoranzi și cercetători postdoctorat) seria 1. Se vor premia cele mai inovative soluții pentru valorificarea cercetărilor prin acordarea unui număr de 60 de premii individuale și 9 premii pe echipe (de grup) per total proiect, in condițiile menționate în documentele de mai jos.

Pentru egalitate de oportunitati in cadrul fiecarei sectiuni se vor acorda cate 20 premii individuale/sesiune de concurs, respectiv 60 de premii individuale în cadrul proiectului. Cuantumul premiului pentru cele mai bune 20 de punctaje ale planurilor de afaceri va fi de 1500 de lei/PA (impozabil).

Fiecare editie a concursului cu premii pe echipe va avea câte 1 premiu I in valoare de 30.000 lei, un premiu II in valoare de 20.000 lei si 1 premiu III in valoare de 10.000 lei.

Așteptam aplicațiile dumneavoastră și vă urăm succes! Ghidurile și anexele relevante pot fi accesate aici.

Rezultate selecție – Grupa II

ANUNȚ IMPORTANT: PRELUNGIREA perioadei de depunere a dosarelor pentru selecția în grupa a II-a a proiectului POCU 124146

Se prelungește perioada de depunere a dosarelor pentru selecția membrilor grupului țintă – Grupa II -, până la data de 10 aprilie 2020. Dosarele se transmit electronic, condițiile de competiție rămânând neschimbate. 

Anunț important cu privire la PRELUNGIREA perioadei pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția în grupa II a proiectului POCU 124146

Calendarul pentru selecția membrilor grupului țintă – Grupa II se modifică. Primirea dosarelor se va face până în 31 martie 2020. Depunerea dosarelor pentru competiția de burse din cadrul proiectului POCU 124146 se va face exclusiv online. Vom reveni cu detalii legate de organizarea interviului. 

Anunț important cu privire la depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția în grupa II a proiectului POCU 124146

Din cauza situației existente in Romania cu privire la raspandirea virusului COVID-19 si a recomandarilor facute la nivel national si intern (UBB), va informam ca depunerea dosarelor pentru competitia de burse din cadrul proiectului POCU 124146 se va face exclusiv online. In acest sens, dosarul de competitie trebuie sa fie insotit prin completarea documentului atasat (Declaratie privind conformitatea cu originalul a documentelor / diplomelor). Detalii suplimentare pot fi accesate aici.

Selecție grup țintă – Grupa II

ANUNȚ
DESCHIDEREA COMPETIȚIEI DE BURSE DOCTORALE ȘI POSTDOCTORALE PENTRU ANTREPRENORIAT DIN CADRUL PROIECTULUI

POCU/380/6/13/124146 – Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului este 2 – 13 martie 2020
Înscrierea are loc la Facultatea de Drept (str. Avram Iancu, nr.11), et. 3, cam. 315, interval orar 09,00 – 16,00.

Distribuția locurilor pe Școlile doctorale este conform tabelului de mai jos:

Școala doctoralăGrupa 2 DoctoranziGrupa 2 Postdoctoranzi
Drept21
Paradigma europeană 32
Relații internaționale și studii de securitate 33
Teatru și Film42
Istorie. Civilizație. Cultură 85
Studii de populație și istoria minorităților 31
TOTAL2314
 Perioada de desfășurare a competiției2 martie – 13 martie 2020

Calendar pentru Grupa II:

Afișarea anunțului de selecție2 martie 2020
Primirea dosarelor2 martie-13 martie 2020
Organizarea interviului16-18 martie 2020
Contestații 19-20 martie 2020
Rezolvarea contestațiilor23 matie 2020
Rezultate finale23 martie 2020

Documente relevante:

Metodologia de selecție a grupului țintă
Fișa de înscriere
Declarația privind dubla finanțare
Declarație date personale
Raport de auto-evaluare
Planul de valorificare a rezultatelor
Arhiva completă cu toate documentele de mai sus

Pentru a fi eligibilepersoanele din grupul țintă formate din doctoranzi și cercetători post-doctorat trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

 • Au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect.
 • Sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale(la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect) sau sunt post-doctoranzi, la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect.
 • Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului trebuie să facă dovada participării la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică si la un program de consiliere profesională.
  • Doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, care sunt înmatriculați in ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale. Sprijinul acordat prin FSE va fi direcționat doar către doctoranzii și cercetătorii post-doctorat care își înscriu cercetările domeniilor prioritare (Conform prevederilor OM MEN nr. 5376/19.10.2017) ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014- 2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020: BIOECONOMIA; TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ȘI SECURITATE; ENERGIE, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE; ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE.
  • Cercetătorii post-doctoratselectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Sprijin financiar acordat unui număr de 110 tineri cercetători – 70 doctoranzidin ultimii doi ani de studii și 40 cercetători post-doctoralicare au obținut titlul de doctor în ultimii 5 ani pentru formarea de competențe antreprenoriale, de competente transversale, consiliere și orientare, mobilitate transnațională (stagii și conferințe) și publicare.

 • 70 de doctoranzi din domeniul științelor umane (din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau cu potențial de creștere din SNC, cu prioritate pentru domeniile: Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, Drept, Teatru și artele spectacolului, Cinematografie și media dar fără a exclude celelalte domenii).

Pentru selecția GT se vor organiza 2 sau 3 procese de selecție în urma cărora se vor constitui 3 grupe de formare după cum urmează (orientativ):

 • Grupa 1 – 25 doctoranzi si 15 post-doctoranzi
 • Grupa 2 – 23 doctoranzi si 12 post-doctoranzi (competiție deschisă martie 2020)
 • Grupa 3 – 22 doctoranzi si 13 post-doctoranzi.

În cadrul contractelor de studii încheiate cu doctoranzii/cercetătorii post-doctoratvor fi introduce prevederi clare cu privire la obligativitatea realizării indicatorilor de program POCU 2014-2020, fiind avute în vedere următoarele:

 • Pentru 30% dintre doctoranzi/post-doctoranzi care la dobândirea calității de participanți nu au un loc de muncă, la finalizarea proiectului se va face dovada angajării, inclusiv prin promovare pe un post de nivel superior (sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 1 an de la obținerea titlului științific de doctor).
 • Pentru 30% dintre doctoranzi/post-doctoranzi la finalul proiectului se va face dovada faptului că urmează studii/cursuri de formare, în sprijinul valorizării rezultatelor studiilor doctorale/postdoctorale.
 • 80% dintre doctoranzi/post-doctoranzi din grupul țintă vor obține titlul de doctor si respectiv, vor termina studii postdoctoralepână la finalizarea proiectului (sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 3 ani de la finalizarea implementării acestuia pentru studenții doctoranzi, respectiv 1 an pentru cercetătorii post-doctorat).

IMPORTANT: Bursa doctorand antreprenor, se va putea acorda și acelor studenți care primesc deja bursa doctorală de la bugetul de stat, această bursă cofinanțată din POCU 2014-2020 fiind o formă de stimulare a competențelor antreprenoriale, respectiv a angajabilității absolvenților de studii doctorale/postdoctorale.

La finalizarea programului antreprenorial, studenții doctoranzi și cercetătorii post-doctorat din grupul țintă vor prezenta un plan de afaceri/sustenabilitate post-studiiîn domeniul specializării doctorale/postdoctorale realizate, validat de către o comisie mixtă constituită din reprezentanți ai cadrelor didactice universitare și angajatorilor.

Selecție grup țintă – Grupa I

Rezultate finale ale competiției de burse.

ANUNȚ
PRELUNGIREA PERIOADEI DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU COMPETIȚIA DE BURSE DOCTORALE ȘI POSTDOCTORALE PENTRU ANTREPRENORIAT DIN CADRUL PROIECTULUI
POCU/360/6/13/124146 – Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului se prelungește până marți, 17 septembrie 2019, ora 15.00.
Înscrierea are loc la Facultatea de Drept (str. Avram Iancu, nr.11), et. 3, cam. 317.

Organizarea și desfășurarea procesului de selecție și validare a grupului țintă:

 • Calendar pentru Grupa I:
Afișarea anunțului de selecție19 august 2019
Primirea dosarelor19 august-13 septembrie 2019
Organizarea interviului16-18 septembrie 2019
Contestații 19-20 septembrie
Rezolvarea contestațiilor23 septembrie
Rezultate finale23 septembrie

Metodologia și formularele de înscriere pot fi descărcate aici:

Advanced Fellowships EXTERNE – 2020

În vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB),  Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) prin Consiliul Științific (CS-UBB), lansează în 2020 aplicaţii academice de tip Fellowships în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0387. Proiectul urmăreşte creşterea impactului cercetării asupra programelor de studii la UBB prin Fellowship-uri (Interne/Externe) centrate pe excelenţă în vederea organizării la nivel instituţional de cursuri, prezentări publice/instruire etc., cu implicarea studenţilor şi a tinerilor cercetători ca public ţintă – urmărindu-se consolidarea cercetării de excelență prin întărirea legăturii acesteia cu activitățile din cadrul programelor de studii.

 • Astfel se acordă maximum şase (6) Advanced Fellowhips externe, pentru cercetătorii din străinătate care să contribuie la dezvoltarea cercetărilor de excelenţă din unitățile de cercetare acreditate ale UBB/ la dezvoltarea domeniului de utilizare/capabilităţilor infrastructurii/echipamentelor de cercetare (rUBB), cu implicarea studenților și a tinerilor cercetători, cu încadrare în activitățile programelor de studii acreditate la UBB (cursuri, seminarii, consultații etc);
 • Fellowship-urile se acordă pe arii de cercetare și cu sprijinul unităţilor de cercetare de excelenţă din cadrul reţelei rUBB şi având în vedere excelența în cercetare și didactică.
 • Perioada de derulare a fiecărui fellowship: 1 septembrie – 30 noiembrie 2020;
 • Suma pentru fiecare Advanced Fellowship extern este de maximum 7500 RON (incluzând drumul, cazarea, bursa), iar câştigătorul trebuie să fie prezent la UBB minimum o săptămână, în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2020;
 • Fiecare unitate CDI de excelenţă din UBB poate propune un cadru didactic/cercetător de excelenţă din străinătate pentru un fellowship. O propunere, în domenii CDI strategice ale UBB, poate să fie făcută direct de către Colegiul Operativ al CS-UBB.

Dosarele de candidatură se depun în perioada 28 aprilie – 15 mai 2020 la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Mihaela Neamţ (mihaela.neamt@ubbcluj.ro). Dosarul trebuie să conţină :

 • CV şi lista de contribuţii academice relevante ale candidaților;
 • Proiectul pentru Advanced Fellowship extern, de maximum 3 pagini, în format liber, prin care candidații/colaboratorii din UBB descriu activitaţile care se vor desfăşura în unitatea CDI de excelenţă din cadrul Institutului STAR-UBB, în vederea facilitării activităţii de CDI din unitatea care i-a propus;
 • Nominalizarea din partea unității CDI de excelenţă din UBB (respectiv a CS-UBB, unde este cazul), incluzând explicitarea măsurii în care candidații vor contribui la dezvoltarea și exploatarea în interes CDI a infrastructurii rUBB;
 • Proiectele care se încadrează și în strategia UBB Goes Green și/sau în care colaboratorul din UBB a angajat traiectoria de cercetare pot dobândi un avantaj;
 • Selecţia aplicaţiilor va fi făcută de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV/contribuţiile academice, proiectul şi prestigiul universităţii/unității CDI din străinătate).

Advanced fellowships INTERNE – 2020

În vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB),  Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) prin Consiliul Științific (CS-UBB), lansează în 2020 aplicaţii academice de tip Fellowships în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0387. Proiectul urmăreşte creşterea impactului cercetării asupra programelor de studii la UBB prin Fellowship-uri (Interne/Externe) centrate pe excelenţă în vederea organizării la nivel instituţional de cursuri, prezentări publice/instruire etc., cu implicarea studenţilor şi a tinerilor cercetători ca public ţintă – urmărindu-se consolidarea cercetării de excelență prin întărirea legăturii acesteia cu activitățile din cadrul programelor de studii.

 • Se acordă astfel maximum şase (6) Advanced Fellowships Interne, personalului din UBB care derulează activități de excelență în cadrul unităților de cercetare ale UBB unde se operează infrastructura de cercetare strategică, cu implicarea studenților și a tinerilor cercetători;
 • Fellowship-urile se acordă pe perioadă determinată (maximum două luni), pe arii de cercetare și cu sprijinul unităţilor de cercetare de excelenţă din cadrul reţelei rUBB şi având în vedere excelența în cercetare și didactică. Criteriul principal de selecție va fi implicarea experienței de cercetare de excelență în activitățile programelor de studiu acreditate la UBB;
 • Perioada de derulare a fiecărui fellowship este 1 octombrie – 30 noiembrie 2020;
 • Suma pentru fiecare Advanced Fellowship intern este de 3500 RON / lună și se va acorda sub formă de bursă.

Dosarele de candidatură se depun în perioada 28 aprilie – 15 mai 2020, la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Mihaela Neamţ (mihaela.neamt@ubbcluj.ro). Sunt eligibile să aplice cadrele didactice/de cercetare din UBB, care dețin titlul de doctor. Dosarul trebuie să conţină:

 • CV, incluzând lista de contribuţii academice relevante ale candidaților;
 • Proiectul pentru Advanced Fellowship intern, de maximum 3 pagini, în format liber, în care candidații descriu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul Institutului STAR-UBB, în concordanţă cu obiectivele şi misiunea institutului. Proiectul va evidenția măsura în care elementele de infrastructură strategică vor fi folosite/dezvoltate și/sau integrate în activitățile programelor de studii acreditate la UBB;
 • Recomandare sau scrisoare de susținere din partea uneia dintre unitățile de cercetare acreditate ale UBB sau a unui membru al forului care coordonează evaluarea în vederea acreditării acestor unități (Consiliul Științific al UBB);
 • La contribuţii academice egale, traiectoria de cercetare constituie un avantaj. De asemenea, proiectele care se încadrează și în strategia UBB Goes Green pot dobândi un avantaj;
 • Selecţia aplicaţiilor va fi realizată de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV/contribuţiile academice şi proiectul).

Granturi interne pentru susținerea infrastructurii strategice a UBB

In vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB),  Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) prin Consiliul Științific (CS-UBB), lansează în 2020 competiția de granturi interne ale UBB pentru susținerea infrastructurii strategice, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0387. Proiectul urmăreşte implicarea activă a elementelor/echipamentelor şi unităţilor de cercetare (reţeaua rUBB) respectiv a cercetării de excelență, în activitățile didactice din cadrul programelor de studii acreditate la UBB.

Scopul competiţiei: creşterea sustenabilităţii infrastructurii de CDI operată în reţeaua rUBB de unitățile de cercetare de excelență (UC-excelenţă) acreditate instituţional, prin susţinere financiară pentru implicarea directă în programele de studii la UBB, în condiţiile în care rUBB are, prin regulament, responsabilitatea implicării în activităţi (şi) cu studenţii.

Aplicanți eligibili: unitățile de cercetare de excelență ale UBB, în măsura în care gestionează elemente de infrastructură strategică a UBB (rUBB). Se finanțează maximum un grant/element rUBB.

Cheltuieli eligibile: materiale curente și/sau întreținere/mentenanță a elementelor rUBB (exemple: gaze/substanțe specializate precum heliul lichid pentru spectroscopie sau cromatografie, piese de schimb, corectare/reparații la conexiunile la utilități, inspecții tehnice etc).

Calendar: cererile de finanțare se depun în perioada 28 aprilie – 18 mai 2020 și sunt evaluate cel târziu până la data de 26 mai 2020. Cheltuielile tuturor granturilor se finalizează până la data de 1 decembrie 2020.

Buget total competiţie: 185.000,00 RON; buget maxim per grant : 26.000,00 RON.

Procedura de solicitare: UC de excelență, prin conducerea sa, depune o cerere scrisă la CS-UBB, în format electronic (la adresele de email: consiliul.stiintific@ubbcluj.ro şi mihaela.neamt@ubbcluj.ro). Cererea, în format liber, detaliază cheltuielile/element de infrastructură pentru care se dorește finanțarea, specificând: valoarea, urgența, existența de resurse de finanțare alternative, grupurile de cercetare care folosesc acel element al rUBB (detaliind și grupul țintă de studenți) și maximum 10 publicații relevante. Solicitarea nu poate depăși trei pagini (A4, Times New Roman, 12, spațiere la 1,5 rânduri).

Evaluare: CS-UBB examinează (prin câte doi experți de specialitate) cererile din punct de vedere al eligibilității. În cazul în care este necesară departajarea, criteriile sunt: productivitatea ştiintifică, împlicarea în activităţi didactice, impactul internaţional al elementelor de infrastructură, urgența pentru funcționarea rUBB, magnitudinea grupului de utilizatori (cu accent pe grupul-țintă de studenți) și prevalența celor înscriși pe traiectoria profesională de cercetare dintre aceștia, impactul publicațiilor depuse la dosar, încadrarea în prioritățile strategiei CDI la UBB, încadrarea în prioritățile strategiei UBB Goes Green. În cadrul procedurii de examinare/evaluare, CS-UBB poate propune redimensionarea grantului.

UBB intra oficial in liga universitatilor internationale de excelenta

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a primit oficial statutul de universitate de 4 stele în cadrul evaluării QS Star derulate de la începutul anului 2018, fapt care corespunde statutului de universitate internațională de excelență.

UBB se prezintă astfel ca o universitate cu profil internațional, demonstrând excelență în predare și cercetare, cu un mediu academic stimulativ care asigură oportunități excelente de studiu și de integrare a absolvenților pe piața muncii, contribuind prin inovare avansată la o societate bazată pe cunoaștere, care asigură o calitate crescută a vieții oamenilor.

„Așadar, întâmpinăm Centenarul universității românești cu fruntea sus, menținând tradiția academică de excelență a UBB, cunoscându-ne acum, în mod obiectiv, punctele tari (care trebuie păstrate și dezvoltate), punctele pe care trebuie să le dezvoltăm, pericolele pe care trebuie să le evităm, precum și oportunitățile (care trebuie utilizate)”, afirmă acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul UBB.

La rândul său, prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB responsabil de cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice, adaugă că: „Pe linia competitivității-excelenței, ne propunem ca următoarea țintă să fie UBBPlus*****, adică o universitate world-class de cinci stele! Într-adevăr, scorul obținut de UBB în evaluare ne situează peste scorul necesar pentru 4 stele, fără însă a atinge încă pragul pentru cinci stele. Putem realiza diferența de puncte într-un interval de câțiva ani, cu politici echilibrate și diverse, direcționate spre obiectivul UBBPlus*****!” Această nouă performanță notabilă se datorează efortului comunității academice a UBB, care, în condiții de subfinanțare cronică și povară legislativă (ex. reglementări ambigue/anti-performanță), a ținut să-și onoreze tradiția academică de excelență. Din păcate, de-a lungul timpului, autoritățile naționale nu au avut un program de susținere a excelenței academice, adesea abandonându-i pe aceia care s-au angajat în acest demers sau, mai rău, mai recent chiar pedepsindu-i instituțional. Din păcate, acest lucru nu va afecta doar universitățile, ci va afecta competitivitatea țării și, în final, bunăstarea oamenilor. Sperăm la o corectare a acestor derapaje și la o susținere financiară și legislativă adecvată.”

Criteriile/indicatorii utilizați de QS STAR în evaluarea comprehensivă a UBB au acoperit următoarele componente academice: (1) Predarea (4 indicatori); (2) Cercetarea (3) Inovarea; (4) Internaționalizarea; (5) Angajabilitatea absolvenților (3 indicatori); (6) Mediul de învățare (6 indicatori); și (7) Incluziunea socială (4 indicatori). Un indicator suplimentar a fost evaluarea unui program țintă.

Auditul academic este diferit de ierarhizarea universităților. Dacă ierarhizarea vizează ordonarea universităților prin prisma unor criterii relevante pentru demersul de ierarhizare, auditul academic vizează raportarea universităților la standarde academice internaționale printr-o evaluare comprehensivă și clasificarea lor în funcție de această raportare. Sistemul QS STAR clasifică universitățile evaluate în șase clase:·

5 stele plus (*****+) – Universitate de elită la nivel internațional (A typical five-star + institution is not just world-class, but an elite destination to which the very best students and faculty worldwide will aspire. Its brand name will transform the résumé of anyone connected with it. Five Stars + can apply equally to the world’s foremost comprehensive and specialist institutions). Un exemplu de astfel de universitate este Australia National University, Australia.·

5 stele (*****) – Universitate world-class (A typical Five Stars university is generally world class in a broad range of areas, enjoys a high reputation and has cutting edge facilities and internationally renowned research and teaching faculty). Un exemplu de astfel de universitate este Boston University, SUA.·

4 stele (****) – Universitate de excelență la nivel internațional (A typical Four Stars university is highly international, demonstrating excellence in both research and teaching. The institution provides an excellent environment for students and faculty). Un exemplu de astfel de universitate este Hull University, UK. ·

3 stele (***) – Universitate națională cu vizibilitate internațională (A typical Three Stars university is nationally well recognised, and may have also begun to attract international recognition. This institution maintains a reputable level of research and its graduates are attractive to employers). Un exemplu de astfel de universitate este Riga Technical University, Letonia.·

2 stele (**) Universitate regională/locală (A typical Two Stars university is active in research and has an established domestic reputation. The institution is a key part of its local community and will often have begun to consider international opportunities). Un exemplu de astfel de universitate este Bath Spa University, UK.·

1 stea (*) Universitate emergentă la nivel regional/local (A typical One Star university has established all the key components required to provide a quality service to its students and, in many cases, the foundations upon which to build a stronger domestic reputation. A One Star institution will often have been established within the last twenty years and will be putting in place the leadership and ambition to develop quickl.). Un exemplu de astfel de universitate este Ahmad Dahlan University, Indonesia. În lume există aproximativ 27000 de universități în sistemele de ierarhizare academică internaționale (rankingurile internaționale), UBB situându-se constant în ultimii ani între primele din România (prima în metarankingurile universitare din 2016 și 2017) și între primele 5% la nivel internațional.

***

Cu o tradiție care pornește din perioada Renașterii (1581), Universitatea Babeș-Bolyai a rămas de-a lungul timpului, în ciuda vicisitudinilor, mereu ancorată în aria academică internațională. Astfel, Alma Mater Napocensis a avut ca precursori Colegiul Major Iezuit (sec. XVI/XVII, cu limba de predare latină), Academia Claudiopolitană/Colegiul Academic Universitar (sec. XVIII, limbile de predare latină/germană/maghiară), Universitatea Francisc Iosif (sec. XIX, cu limba de predare maghiară) și UBB (sec. XX, cu limbile de predare oficiale română, maghiară și germană, în acord cu principiile multiculturalismului).

În 2019, UBB va sărbători 100 de ani de la refondarea sa ca universitate în cadrul Regatului României de după Marea Unire. Pentru a-și evalua în mod obiectiv rezultatele academice și pentru a-și planifica strategic noile etape de dezvoltare academică, UBB s-a supus unei evaluări internaționale, printr-un audit academic în prestigiosul sistem britanic QS STAR (cel care face și ierarhizarea QS a universităților și care este unul dintre cele mai reprezentative rankinguri universitare la nivel internațional). Nu în ultimul rând, acest demers a fost motivat de încercările repetate ale factorului politic de a minimiza/denigra marile universități ale țării din centrele academice tradiționale, pentru a stabili clasamente/ierarhii ghidate politic.

Comunicatul poate fi accesat și pe site-ul NEWSUBB.

Fellowship Institutul STAR-UBB

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) în colaborare cu Institutul STAR-UBB (http://starubb.institute.ubbcluj.ro/) lansează în anul 2019 competiția pentru 1 UBB Fellowship – intern adresată studenților doctoranzi/tinerilor doctori de la Central European University (CEU), care desfășoară activități didactice și de cercetare în cadrul unui Global Teaching Fellowship Agreement, pe baza unui Memornadum of Understanding (MOU) semnat de rectorii UBB și CEU în data de 26.04.2015.

UBB-FSPAC Fellowship – intern presupune activități de predare a 2-4 ore de curs și seminar, la nivel licență, în limba engleză. Aplicații pot alege cursuri și seminarii din oferta curentă a Departamentul de Științe Politice a FSPAC. Lista completă de cursuri poate fi consultată aici.

Pentru detalii legate de cursuri, despre Departamentul de Științe Politice (FSPAC), persoana de contact este: Prof. dr. Cosmin Marian (marian@fspac.ro).

Condiții de participare/selecție:

 • apelul se adresează studenților doctoranzi de la CEU cu minimum 3 ani de studii de doctorat, respectiv cercetătorilor care au obținut titlul de doctor de la CEU după anul 2017;
 • dosarul de aplicație va conține: o scrisoare de motivație, CV, filosofia de predare (1000 cuvinte), o lista de 2-3 cursuri și seminarii preferate pentru a fi predate, 2 scrisori de recomandare. Aplicațiile se trimit în format electronic la adresa gtfp@ceu.edu; în subiectul email-ului se va preciza tipul aplicației și anume UBB POLSCI;
 • selecția beneficiarului UBB-FSPAC Fellowship-intern se va realiza prin Departamentul de Științe Politice FSPAC-UBB și Central European University;

Câștigătorul UBB-FSPAC Fellowship-intern:

 • va beneficia de cazare într-unul din spațiile UBB, prin susținerea financiară a FSPAC;
 • va avea asigurat un grant din partea FSPAC în conformitate cu numărul de ore predate, echivalentul plății cu ora respective;
 • va beneficia de grant din partea CEU.

Termen limită pentru depunerea aplicațiilor: 4 Noiembrie, 2019. Anunțul pe site-ul CEU poate fi accesat aici.