Home » Anunturi (Page 3)

Category Archives: Anunturi

Noi membri în Consiliul Consultativ Internațional al Institutului STAR-UBB

Institutul STAR-UBB și-a completat Consiliul Consultativ Internațional cu doi noi membri de top ai comunității academice internaționale: profesorul Eric Maskin, Harvard University, USA, (câștigător al Premiului Nobel pentru economie în anul 2007) și profesorul Ariel Pakes de la Harvard University, USA.

Consiliu Consultativ Internațional este format din personalități academice, având rolul de a furniza (a) sugestii pentru funcționarea și dezvoltarea Institutului STAR-UBB și (b) evaluare internațională la fiecare 4 ani, pe baza unui Raport al Consiliului Institutului STAR-UBB. Compoziția Consiliului Consultativ International este aceasta:

 • Profesor univ. dr., Jurgen Heinze, Universitatea din Regensburg, Germania
 • Profesor univ. dr., Harald Heppner, Universitatea din Graz, Austria
 • Profesor univ. dr., Zoltan Horvath, Universitatea Eotvos Lorand, Ungaria
 • Profesor univ. dr., Irving Kirsch, Universitatea Harvard, SUA
 • Profesor univ. dr., Jean-Marie Lehn, Universitatea din Strasbourg, Franța
 • Profesor univ. dr., Eric Maskin, Universitatea Harvard, SUA
 • Carole Neves, Smithsonian Institution, SUA
 • Profesor univ. dr., Ariel Pakes, Universitatea Harvard, SUA

Invitatie – aplicatii pentru „Fellowships” in cadrul Institutului STAR-UBB

Urmând modelul universităţilor world-class, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (http://www.ubbcluj.ro – UBB) valorizează, într-o paradigmă humboldtiană asumată prin Carta Universitară (http://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/documente_publice/files/Carta_2014.pdf), toate componentele academice fundamentale: de cercetare, didactică (predare/învăţare) şi de servicii către comunitate/mediul socio-economic. Într-un astfel de model, cercetarea fundamentează însă toate componentele academice, transformându-le şi dinamizându-le în beneficiul studenţilor şi societăţii. Astfel, actul didactic nu se mai reduce doar la transmiterea tradiţională de cunoştinţe, ci la predarea/învăţarea activă (ex. învăţarea prin cercetare; cercetare mentorată; gândire critică), prin care studentul are acces atât la cunoştinţe, cât şi la modalitatea de generare a acestora, transformându-l astfel simultan într-un utilizator şi creator de cunoaştere, partener mentorat al cadrului didactic/de cercetare în actul producerii cunoașterii. Serviciile către comunitate/mediul socio-economic nu se identifică cu cele standard, oferite de agenții socio-economici din piață, ci devin innovative şi/sau de calitate superioară, dinamizând şi schimbând astfel mediul socio-economic și contribuind la creșterea calității vieții comunității.

Pentru a-şi dezvolta profilul world-class, UBB a înfiinţat Institutul de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnnologie (Institutul STAR-UBB – http://starubb.institute.ubbcluj.ro/). Pentru realizarea misiunii sale, Institutul STAR-UBB deschide în 2017 competiţia pentru aplicaţii academice în cadrul următoarelor programe:

 1. Advanced Fellowships Interne/Granturi (Institutul STAR-UBB, în colaborare cu Consiliul Ştiinţific al UBB/CS-UBB)
  • Şase (6) Advanced Fellowships Interne (granturi sub forma unor burse):
 2. Advanced Fellowships Externe/Granturi (Institutul STAR-UBB)
  • Şase (6) Advanced Fellowhips Externe (granturi sub forma unor burse).
 3. UBB Student Fellowships/Granturi – pentru Doctoratul European (Institutul STAR-UBB, în colaborare cu Institutul de Studii Doctorale al UBB)
  • Patru (4) burse, câte una pentru ştiinţele naturii/exacte, ştiinţele sociale (incluzând domeniul educaţie fizică/sport), ştiinţele umaniste (incluzând domeniul artă/cultură), și ştiinţele vieţii.

Pentru detalii privind fiecare tip de Fellowship, conținutul și termenul de depunere al aplicațiilor, și perioada de desfășurare a acestora consultați anunțul complet al apelului.

 • Prof. univ. dr. Daniel David, Prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelenţă şi publicaţii ştiinţifice
 • Conf. univ. dr. Radu Silaghi-Dumitrescu, Preşedintele Consiliului Ştiințific al UBB
 • Acad. prof. univ. dr. Ioan Bucur, Directorul Institului de Studii Doctorale al UBB

Invitatie la evenimentul: “Startup your idea! From knowledge to business: How to build products from research”

Universitatea Babeş-Bolyai, în parteneriat cu Spherik Accelerator (https://spherikaccelerator.com/), vă invită să participați luni, 26 iunie 2017, de la ora 16.00, în Aula Magna (str. M. Kogălniceanu nr. 1) la un dialog despre drumul de la idee sau rezultat al cercetării spre crearea unui produs şi statutul de antreprenor, precum și despre oportunităţile oferite de un accelerator antreprenorilor care doresc să îşi dezvolte, într-un timp scurt, o afacere în zona Tech.

La eveniment vor participa reprezentanţi şi parteneri ai UBB, iar agenda întâlnirii cuprinde:

 • Cuvânt de deschidere: prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelenţă şi publicaţii ştiinţifice
 • Inovarea la UBB – Gabriela Crişan, şeful Oficiului de Management şi Transfer Tehnologic şi Cognitiv din UBB (OMTTC-UBB)
 • Spherik şi oportunităţile oferite de un accelerator antreprenorilor care doresc să işi dezvolte o afacere în zona Tech – Roxana Rugină, coordonator Spherik Accelerator
 • Cum să gândeşti ca antreprenor – Cezar Grigore, mentor Spherik Accelerator, YCombinator alumnus, antreprenor
 • Discuţii

Evenimentul este organizat în contextul strategiei Universității Babeș-Bolyai cu privire la valorificarea integrată a tuturor celor trei componente ale cunoaşterii: cercetarea (generarea de cunoaştere); predarea/învăţarea (diseminarea cunoaşterii) şi serviciile oferite mediului socio-economic/comunităţii (utilizarea cunoaşterii).

Astfel, predarea/învăţarea nu diseminează doar cunoaştere – după modelul învăţământului preuniversitar -, ci diseminează cunoașterea împreună cu modalitatea ei de generare (învăţare prin cercetare, predare/învăţare activă), oferindu-le studenților nu doar cunoştinţe, ci şi modalităţi de a genera ei înşişi noi cunoştinţe.

În acelaşi timp, serviciile către mediul socio-economic/societate nu sunt doar o replică a celor oferite de diverse companii existente pe piaţă, ci sunt înalt inovatoare (bazate pe transfer de cunoaştere) şi/sau cu un standard de calitate maximal.

În ceea ce priveşte relaţia cu mediul socio-economic/comunitate, UBB este membru fondator al acceleratorului Spherik, urmărind încurajarea cadrelor didactice/de cercetare şi studenţii să-şi transfere expertiza academică şi ideile inovatoare în servicii către mediul socio-economic-comunitate, prin dezvoltarea de afaceri (prin Start-up, Spin-off etc.).

Invitatie pentru aplicatii UBB-AEGON Advanced Fellowship

Institutul STAR-UBB (http://starubb.institute.ubbcluj.ro/) invită aplicații pentru UBB-AEGON Advanced Fellowship.

I. Tema: UBB-AEGON Advanced Fellowship vizează definirea mecanismelor psihoculturale ale românilor față de asumarea de “asigurări”, cu accent pe (a) blocajele existente și modalitățile de depășire a acestora și (b) oportunitățile existente și modalitățile de utilizare a acestora în beneficiul oamenilor.

II. Durata și Suma disponibila: 5 luni (15 iunie 2017-15 noiembrie 2017); suma totală – 14000 Euro.

III. Aplicația trebuie să cuprindă:

 1. Descrierea proiectului: (1) analiza literaturii; (2) obiectivul – definirea mecanismelor psihoculturale ale românilor față de asumarea de “asigurări”; (3) metoda; (4) rezultatele scontate și (5) impactul potențial (cu asumarea, la finalizarea studiului, formulării unor recomandări);
 2. Descrierea echipei: (1) CV-ul directorului de proiect – care va primi și UBB-AEGON Advanced Fellowship, în cadrul Institului STAR-UBB -, director care trebuie să fie doctor în științe, cu contract de muncă cu UBB; (2) CV-ul altor experți, din UBB sau din afara UBB, care pot fi implicați în studiu; (3) Propunerea de distribuire a bugetului disponibil (14000 Euro), din care minimum 2% trebuie să constituie regia UBB.

IV. Selecția:

Aplicațiile vor fi analizate de Biroul Consiliului Științific al UBB (BCS-UBB), care va include în analiza aplicațiilor experți din domeniu. Proiectele care depășesc un prag științific de excelență vor fi trimise către AEGON, care va selecta proiectul care corespunde cel mai bine intereselor și nevoilor companiei.  BCS-UBB și/sau AEGON pot face sugestii de ajustare a proiectului declarat câștigător, sugestii care, pentru începerea derulării studiului, trebuie asumate de proiectul câștigător.

La evaluări egale, proiectele care se încadrează și în strategia UBB Goes Green (http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Program-UBB-pentru-dezvoltarea-sustenabila_UBB-Goes-Green.pdf) și/sau în care directorul a angajat traiectoria de cercetare pot dobândi un avantaj.

V. Perioada:

 • 23 mai-5 iunie – Trimiterea aplicațiilor, online, către Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv din UBB (email: transfertehnologic@ubbcluj.ro); în atenția: Șef Oficiu Gabriela Crișan); tot la această adresă puteți obține clarificări (dacă este necesar);
 • 12 iunie – anunțarea câștigătorului;
 • 15 iunie – demararea proiectului.

Comunicat – UBB si AEGON intaresc colaborarea dintre Universitate si mediul socio-economic

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie – Institutul STAR-UBB  (http://starubb.institute.ubbcluj.ro/), va implementa, în cea de-a doua jumătate a anului 2017, împreună cu compania AEGON, un nou proiect de colaborare activă între mediul academic și cel socio-economic.

Colaborarea se va focaliza pe definirea mecanismelor psihoculturale ale românilor față de asumarea de “asigurări”, cu accent pe blocajele existente și modalitățile de depășire a acestora, dar și pe oportunitățile existente și modalitățile de utilizare a acestora în beneficiul oamenilor.

Proiectul va avea o durată de 5 luni și va fi implementat sub forma UBB-AEGON Advanced Fellowship în cadrul Institutului STAR-UBB, derulat administrativ prin Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv al UBB.

Inițiativa reprezintă un nou pas în redefinirea relației UBB cu comunitatea și mediul socio-economic în logica universităților de cercetare avansată și educație (world-class), redefinire pe care UBB a abordat-o încă de la începutul acestui an. Universitatea Babeș-Bolyai se proiectează astfel ca o universitate de cercetare avansată în care cunoașterea generată prin cercetare (cercetare-dezvoltare-inovare) fundamentează  atât actul educațional – într-un model humboldtian al transmiterii cunoștințelor în logica modernă a procesului de învățare-predare prin cercetare/descoperire, cât și serviciile către mediul socio-economic – de tip inovativ și/sau de tip comunitar/educațional (outreach).

În acest nou tip de relație, pe lângă stimularea abordării tradiționale de tip top-down (a propune servicii către comunitate și mediul socio-economic în funcție de expertiza UBB disponibilă, potrivind sau dezvoltând inovativ nevoi ale beneficiarului), Institutul STAR-UBB devine un Hub de servicii inovative și în logica bottom-up – oferind servicii/soluții inovative pentru problemele pe care le ridică direct comunitatea și mediul socio-economic.

În ambele variante, serviciile/soluțiile nu se axează doar pe rezolvarea unor probleme existente, ci și pe optimizare și dezvoltare. Astfel de probleme abordabile în logica bottom-up sunt complexe și, depășind adesea resursele de rezolvare ale beneficiarului, impun o abordare cu resurse academice de vârf și expertiză profesională integrată. Prin consorțiile din care face parte, UBB poate mobiliza cele mai avansate expertize academice și profesionale disponibile nu doar intern și la nivel național, ci și la nivel internațional, oferind astfel șansa unor servicii/soluții inovative, care susțin apoi avantaje competitive pentru beneficiar în comunitate și mediul socio-economic.

În această nouă paradigmă UBB a inițiat deja o serie de parteneriate în forma unor Advanced Fellowships derulate în cadrul Institutului STAR-UBB, cu companii din țară sau internaționale, parteneriate care asigură, prin utilizarea cunoașterii inovative avansate, rezolvarea unor probleme practice complexe pe care le au colaboratorii UBB, oferind astfel un avantaj competitiv colaboratorilor.

Comunicat – UBB-EON Advanced Fellowship în cadrul Institutului STAR-UBB

Recent, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Institutul de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie (Institutul STAR-UBB – http://starubb.institute.ubbcluj.ro/), şi-a redefinit relaţia cu mediul socio-economic.

UBB se proiectează ca o universitate de cercetare avansată (world-class), în care cunoaşterea generată prin cercetare (cercetare-dezvoltare-inovare) fundamentează (1) atât actul educaţional – într-un model humboldtian al transmiterii cunoştinţelor în logica modernă a învăţării/predării prin
cercetare (descoperire), (2) cât şi serviciile către mediul socio-economic – de tip inovativ şi/sau de tip comunitar/educaţional (outreach).

În această nouă paradigmă s-au iniţiat deja o serie de parteneriate în forma unor Advanced Fellowships în cadrul Institutului STAR-UBB, cu companii din ţară (ex. NTT DATA) sau internaţionale, asigurându-se astfel, prin utilizarea cunoaşterii inovative avansate în rezolvarea unor problem practice complexe pe care le au colaboratorii UBB, un avantaj competitiv colaboratorilor.

În acest cadru, printr-un parteneriat cu compania americană EON Reality Inc., SUA (https://www.eonreality.com/), se va implementa programul „Aplicaţii de realitate virtuală pentru modificarea distorsiunilor cognitive implicate în sănătatea mintală” (VR-based Application for the Assessment and Modification of Cognitive Biases for Promoting Mental Health). Programul se va implementa în forma UBB-EON Advanced Fellowship în cadrul Institutului STAR-UBB de către un grup de psihologi de la Institutul Internaţional de Psihoterapie al UBB (http://www.psychotherapy.ro) şi se va derula administrativ prin Oficiul de Management şi Transfer Tehnologic şi Cognitiv al UBB.

Invitatie pentru aplicatii UBB-NTT DATA Advanced Fellowship

UBB-NTT DATA Advanced Fellowship reflecta redefinirea conceptiei UBB cu privire la relatia cu comunitatea/mediul socio-economic. In spiritul universitatilor moderne de cercetare avansata si educatie (world-class) – cu un profil humboldtian, în care actul de educatie focalizat pe student nu se face in mod traditional (modelul invatamntului preuniversitar), ci in logica moderna a invatarii prin cercetare/cercetare mentorata -, UBB isi dezvolta si o componenta antreprenoriala moderna, care are ca fundament/motor tot activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare.

Detalii cu privire la procedura de aplicatie se regasesc in acest atasament.

Comunicat – UBB iși redefinește modalitate de colaborare cu mediul socio-economic

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Institul-STAR UBB (http://starubb.institute.ubbcluj.ro/), va implementa, în perioada imediat următoare, un proiect inițiat împreună cu compania NTT DATA, în vederea definirii profilului psihosocial al IT-istului în următorii ani”.

Proiectul va dura șase luni și se va implementa în forma unui „UBB-NTT DATA Advanced Fellowship” din cadrul Institutului STAR-UBB, derulat administrativ prin Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv al UBB.

Iniţiativa reprezintă un prim pas în redefinirea relației UBB cu comunitatea și mediul socio-economic, în logica universităților de cercetare avansată și educație (world-class).

Prin acest prim demers, Institutul STAR-UBB devine o resursă de servicii inovative și în logica focalizării pe beneficiar (de tip „bottom-up“), oferind servicii sau soluții inovative pentru problemele cu care se confruntă și pe care le ridică direct comunitatea și mediul socio-economic. Serviciile şi soluțiile nu sunt focalizate doar pe rezolvare de probleme, ci și pe optimizare și dezvoltare. Institutul STAR-UBB – Institutul de Știință și Tehnologie al UBB – este structura de excelență a UBB, care reunește expertiză avansată și domenii în care UBB este competitivă internațional.

Noul rol pe care și-l asumă UBB prin Institutul STAR-UBB vine în completarea celui de stimulare a abordării tradiționale focalizate pe ofertant (de tip “top-down”), caracterizată prin propunerea unor servicii către comunitate și mediul socio-economic în funcție de expertiza existentă în UBB, potrivind sau dezvoltând astfel inovativ nevoi noi ale beneficiarului.

Prin consorțiile din care face parte, UBB poate mobiliza cele mai avansate expertize academice și profesionale disponibile, nu doar intern și național, ci și la nivel internațional, oferind astfel șansa unor servicii/soluții inovative, care susțin apoi avantaje competitive pentru beneficiar în comunitate și mediul socio-economic. Aceasta în condiţiile în care o serie de probleme abordabile în logica “bottom-up” sunt extrem de complexe, depășind adesea resursele de rezolvare ale beneficiarului, și trebuie astfel abordate cu resurse academice de vârf și expertiză profesională integrată.

Curs pentru studenții doctoranzi în științele sociale: “Considerente asupra activității de cercetare științifică”

FSEGA în colaborare cu Institutul STAR-UBB și CFCIDFR anunță cursul “Considerente asupra activității de cercetare științifică” pentru studenții doctoranzi în științele sociale. Cursul este susținut de Profesor Alexandru Minea (School of Economics & CERDI, University of Auvergne, France), programul fiind următorul:

 • Prima parte, 30.01.2017, sala 118 (FSEGA), 17:30 – 20:30: “O privire de ansamblu asupra cercetării științifice”
 • A doua parte, 31.01.2017, sala 118 (FSEGA), 17:30 – 20:30: “Câteva sfaturi privind scrierea unui articol științific”.

 

UBB prima universitate din tara in Metarankingul Universitar-2016

Conform raportului privind Metarankingului Universitar – 2016, publicat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, UBB este prima universitate din țară. Informațiile privind Metarankingului Universitar – 2016 pot fi accesate aici. Comunicatul de presă al UBB poate fi accesat aici.