Home » Anunturi (Page 4)

Category Archives: Anunturi

Comunicat – UBB-EON Advanced Fellowship în cadrul Institutului STAR-UBB

Recent, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Institutul de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie (Institutul STAR-UBB – http://starubb.institute.ubbcluj.ro/), şi-a redefinit relaţia cu mediul socio-economic.

UBB se proiectează ca o universitate de cercetare avansată (world-class), în care cunoaşterea generată prin cercetare (cercetare-dezvoltare-inovare) fundamentează (1) atât actul educaţional – într-un model humboldtian al transmiterii cunoştinţelor în logica modernă a învăţării/predării prin
cercetare (descoperire), (2) cât şi serviciile către mediul socio-economic – de tip inovativ şi/sau de tip comunitar/educaţional (outreach).

În această nouă paradigmă s-au iniţiat deja o serie de parteneriate în forma unor Advanced Fellowships în cadrul Institutului STAR-UBB, cu companii din ţară (ex. NTT DATA) sau internaţionale, asigurându-se astfel, prin utilizarea cunoaşterii inovative avansate în rezolvarea unor problem practice complexe pe care le au colaboratorii UBB, un avantaj competitiv colaboratorilor.

În acest cadru, printr-un parteneriat cu compania americană EON Reality Inc., SUA (https://www.eonreality.com/), se va implementa programul „Aplicaţii de realitate virtuală pentru modificarea distorsiunilor cognitive implicate în sănătatea mintală” (VR-based Application for the Assessment and Modification of Cognitive Biases for Promoting Mental Health). Programul se va implementa în forma UBB-EON Advanced Fellowship în cadrul Institutului STAR-UBB de către un grup de psihologi de la Institutul Internaţional de Psihoterapie al UBB (http://www.psychotherapy.ro) şi se va derula administrativ prin Oficiul de Management şi Transfer Tehnologic şi Cognitiv al UBB.

Invitatie pentru aplicatii UBB-NTT DATA Advanced Fellowship

UBB-NTT DATA Advanced Fellowship reflecta redefinirea conceptiei UBB cu privire la relatia cu comunitatea/mediul socio-economic. In spiritul universitatilor moderne de cercetare avansata si educatie (world-class) – cu un profil humboldtian, în care actul de educatie focalizat pe student nu se face in mod traditional (modelul invatamntului preuniversitar), ci in logica moderna a invatarii prin cercetare/cercetare mentorata -, UBB isi dezvolta si o componenta antreprenoriala moderna, care are ca fundament/motor tot activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare.

Detalii cu privire la procedura de aplicatie se regasesc in acest atasament.

Comunicat – UBB iși redefinește modalitate de colaborare cu mediul socio-economic

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Institul-STAR UBB (http://starubb.institute.ubbcluj.ro/), va implementa, în perioada imediat următoare, un proiect inițiat împreună cu compania NTT DATA, în vederea definirii profilului psihosocial al IT-istului în următorii ani”.

Proiectul va dura șase luni și se va implementa în forma unui „UBB-NTT DATA Advanced Fellowship” din cadrul Institutului STAR-UBB, derulat administrativ prin Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv al UBB.

Iniţiativa reprezintă un prim pas în redefinirea relației UBB cu comunitatea și mediul socio-economic, în logica universităților de cercetare avansată și educație (world-class).

Prin acest prim demers, Institutul STAR-UBB devine o resursă de servicii inovative și în logica focalizării pe beneficiar (de tip „bottom-up“), oferind servicii sau soluții inovative pentru problemele cu care se confruntă și pe care le ridică direct comunitatea și mediul socio-economic. Serviciile şi soluțiile nu sunt focalizate doar pe rezolvare de probleme, ci și pe optimizare și dezvoltare. Institutul STAR-UBB – Institutul de Știință și Tehnologie al UBB – este structura de excelență a UBB, care reunește expertiză avansată și domenii în care UBB este competitivă internațional.

Noul rol pe care și-l asumă UBB prin Institutul STAR-UBB vine în completarea celui de stimulare a abordării tradiționale focalizate pe ofertant (de tip “top-down”), caracterizată prin propunerea unor servicii către comunitate și mediul socio-economic în funcție de expertiza existentă în UBB, potrivind sau dezvoltând astfel inovativ nevoi noi ale beneficiarului.

Prin consorțiile din care face parte, UBB poate mobiliza cele mai avansate expertize academice și profesionale disponibile, nu doar intern și național, ci și la nivel internațional, oferind astfel șansa unor servicii/soluții inovative, care susțin apoi avantaje competitive pentru beneficiar în comunitate și mediul socio-economic. Aceasta în condiţiile în care o serie de probleme abordabile în logica “bottom-up” sunt extrem de complexe, depășind adesea resursele de rezolvare ale beneficiarului, și trebuie astfel abordate cu resurse academice de vârf și expertiză profesională integrată.

Curs pentru studenții doctoranzi în științele sociale: “Considerente asupra activității de cercetare științifică”

FSEGA în colaborare cu Institutul STAR-UBB și CFCIDFR anunță cursul “Considerente asupra activității de cercetare științifică” pentru studenții doctoranzi în științele sociale. Cursul este susținut de Profesor Alexandru Minea (School of Economics & CERDI, University of Auvergne, France), programul fiind următorul:

 • Prima parte, 30.01.2017, sala 118 (FSEGA), 17:30 – 20:30: “O privire de ansamblu asupra cercetării științifice”
 • A doua parte, 31.01.2017, sala 118 (FSEGA), 17:30 – 20:30: “Câteva sfaturi privind scrierea unui articol științific”.

 

UBB prima universitate din tara in Metarankingul Universitar-2016

Conform raportului privind Metarankingului Universitar – 2016, publicat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, UBB este prima universitate din țară. Informațiile privind Metarankingului Universitar – 2016 pot fi accesate aici. Comunicatul de presă al UBB poate fi accesat aici.

Invitatie prezentare “Benefits of Open Access to Modern Journal and the Increasing of Their International Visibility”

Institutul STAR-UBB alături de Studia UBB vă invită la prezentarea „Benefits of Open Access to Modern Journal and the Increasing of Their International Visibility”, care va avea loc în data de 17 Noiembrie 2017, de la ora 11:00, în Sala Club, Casa Universitarilor. Anunțul complet poate fi descărcat aici.

Deschiderea competiției pentru UBB Advanced Fellowship–Intern

Update: Faţă de textul din documentul de mai jos, Consiliul de Administraţie al UBB a suplimentat UBB Advanced Fellowships–Intern de la 7 la 9 (cu două UBB Advanced Fellowships–Intern care ţintesc excelenţa ştiinţifică).

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), prin Institutul STAR-UBB, oferă şapte (7) UBB Advanced Fellowships–Intern. UBB Advanced Fellowship–Intern se adresează cadrelor didactice sau de cercetare de top, din UBB și/sau de la instituții academice de prestigiu din țară. Detaliile privind procedura de acordare se regăsesc în acest document.

 

UBB – lider al universităţilor din România

UBB este lider al universităţilor din România conform centralizării ultimelor rankinguri internaționale date publicității în 2016. Cel mai recent clasament de acest gen este Times Higher Education (THE), în cadrul căruia Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este inclusă în categoria 601-800 (din cele aproape 1.000 de universități incluse în evaluare), alături de Universitatea de Vest din Timişoara. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi Universitatea din Bucureşti ocupă poziţiile 801+, cele patru universități fiind singurele universităţi româneşti incluse în acest ranking.

Indicatorii luaţi în calcul de ranking-ul Times Higher Education sunt cei de predare/învățare, cercetare (publicaţii/citări), transfer de cunoaștere și internaționalizare, analizându-se aproximativ 1.313 universități de cercetare de referință din lume și aproximativ 20.000 de răspunsuri privind reputația academică. La trei dintre indicatorii specifici UBB se află pe primul loc în ţară – predare/cercetare-citări/transfer de cunoaştere, iar la ceilalţi doi indicatori – cercetare-publicaţii/internaţionalizare – se află pe locul doi, după Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.
În ranking-urile internaționale majore ale universităților, UBB ocupă, în anul 2016, următoarele poziții:

 • În ranking-ul U.S. News (Best Global Universities Rankings) – care include aproximativ 750 de universități ale lumii, UBB ocupă prima poziţie între universităţile româneşti (560 la nivel internaţional), fiind urmată de Universitatea din Bucureşti (588) şi Universitatea Politehnica din Bucureşti (706).
 • În ranking-ul Webometrics (Ranking Web of Universities) – care include aproximativ 11.996 de universități ale lumii, UBB ocupă prima poziţie în ţară (938 la nivel internaţional), urmată de Universitatea din Bucureşti (975) și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1018).
 • În ranking-ul URAP (University Ranking by Academic Performance) – care include aproximativ 2.000 de universități ale lumii, UBB este pe poziţia a doua în ţară (690 la nivel international), devansând Universitatea din Bucureşti (726), dar fiind devansată de Universitatea Politehnica din București (621).
 • În ranking-ul Scimago (Institutions Rankings) – care include aproximativ 2.894 de universități ale lumii, UBB ocupă poziţia a treia (600 la nivel internaţional), după Universitatea Politehnica din București (552) şi Universitatea Politehnica din Timişoara (599).
 • În ranking-ul QS (World University Rankings) – care include aproximativ 1.000 de universități ale lumii, UBB se menţine pe poziţia 701+ la nivel internaţional, alături de Universitatea din București, Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara, ocupând însă locul 2 la nivel național, după Universitatea din București.
 • În ranking-ul CWUR (World University Ranking) – care include aproximativ 1.000 de universități ale lumii, apar două universităţi din România: Universitatea din București, pe poziţia 977 şi UBB, pe poziţia 980.
 • În rankingul Leiden (Leiden Ranking) UBB apare ca singura universitate din România care reuşeşte să intre în ranking, ocupând poziţia 791 între universităţiile lumii.

Așadar, într-un metaranking al anului 2016, UBB ocupă prima poziție la nivel național, la mică distanță de Universitatea din București și Universitatea Politehnica din București.

Anunț realizat de Direcţia Comunicare şi PR a UBB.

Seminarul Vizibilitate Internațională pentru Cercetare Universitară

Institutul STAR-UBB, în colaborare cu CFCIDFR al UBB, vă invită la seminarul “Vizibilitate Internațională pentru Cercetare Universitară” susținut de specialiști THOMSON REUTERS (invitați de Enformation, România), care va avea loc în data de 28 septembrie 2016, în Sala de Conferințe John Snow, la parterul Hotelului Universitas, de la ora 11 la ora 13. Cei interesați pot afla mai multe informații din următorul document.

UPDATE:

 1. Prezentarea Thomson Reuters
 2. Posteveniment

Lansarea Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie: Institutul STAR-UBB

Universitatea Babeș-Bolyai vă invită luni, 26 septembrie 2016, începând cu ora 13.00, la conferința de presă dedicată lansării Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie al UBB (Institutul STAR-UBB). Evenimentul se va desfășura în sala Club a Casei Universitarilor (str. Em. de Martonne, nr. 1, Cluj-Napoca).

La eveniment vor participa Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul UBB/director al Consiliului Institutului STAR-UBB, Prof. univ. dr. Daniel David, Prorectorul UBB pentru Cercetare, Competitivitate-Excelenţă şi Publicaţii Știinţifice/director executiv al Institutului STAR-UBB, alături de alți prorectori şi cadre didactice din UBB.

Anunț realizat de Direcţia Comunicare şi PR a UBB.