Home » Colegiul Virtual de Excelenţă “Academica”

Colegiul Virtual de Excelenţă “Academica”

Colegiul Virtual de Excelenţă Academica (Colegiul Invizibil Academica) are două unități distincte:

 • (1) Cadre didactice/cercetători de top din UBB (ex. câștigătorii Premiilor Anuale de Excelență în Cercetare/Didactică, mentorii studenţilor din Colegiul Invizibil de Excelenţă în Cercetare Mentorată/CIECM)UBB Top Scientists 
  • Unitatea realizează prezentări periodice ale proiectelor derulate instituțional şi susţine cursuri/tutoriale avansate (inclusiv în sistemul ID–IFR, în colaborare cu centrul de formare continuă al UBB) în limbi de circulaţie internațională – Coordonatori: prof. univ. dr. Daniel David, prof. univ. dr. Rudolf Graf, conf. univ. dr. Cristian Litan şi conf. univ. dr. Anna Soos, prorectori UBB
   • În anul academic 2016-2017, UBB va acorda prin Institutul STAR-UBB, în luna decembrie, minimum un Premiu de Excelenţă în Cercetare/Didactică pentru fiecare facultate a UBB, dacă se îndeplinesc criteriile de performanţă stabilite de Consiliul Ştiinţific al UBB.
 • (2) Cadre didactice/cercetători internaţionali – UBB Advanced Fellowships
  • Unitatea se organizează prin granturi de excelenţă UBB Advanced Fellowships, granturi avansate pe o perioadă bine definită, pentru organizarea unor conferinţe/cursuri avansate/cercetări comune – Coordonatori: prof. univ. dr. Daniel David, prorector UBB, şi conducerea Consiliului Ştiinţific al UBB
  • Granturile de excelenţă UBB Advanced Fellowships pot fi acordate și unor cadre didactice/cercetători de excepție din UBB şi din ţară (printr-o procedură aprobată și derulată de Consiliul Științific al UBB), în regim sabatic şi/sau asociat Institutului STAR-UBB, pentru implicare în funcționarea și/sau activitățile Institutului.
  • Cursurile avansate vor viza atât teme transversale, precum scientometria, redactarea academică (academic writing), etica în știință, etc., cât și teme de specialitate.

Între cele două unităţi vor exista acţiuni integrate, acestea fiind de asemenea interconectate cu cele ale Colegiului Virtual de Excelență  “Next Generation”, pentru stimularea cercetării mentorate şi a învăţării prin cercetare, în beneficiul studenţilor.