Home » Educație de Excelență

Educație de Excelență

Institutul STAR-UBB are ca misiune creșterea competitivității și excelenței UBB în toate compontele sale academice: (1) educație (ex. predare/învățare); (2) cercetare și (3) servicii către comunitate [inovație/transfer (tehnologic, cognitiv și cultural) și outreach].

În ceea ce privește componenta de educație, UBB, definită prin Carta Universitară ca universitate de cercetare avansată și educație, trebuie să se racordeze la liga universităților de profil din Uniunea Europeană (și din lume). Într-adevăr, educația în UBB nu se poate face în paradigma preuniversitară sau a universităților locale/regionale (ex. predare/învățare în paradigma tradițională), ci trebuie făcută în paradigma celor de tip world-class (research-intensive). Mai precis, prin programe specifice, urmărim implementarea în UBB a recomandărilor din Raportul Excelent Education in Research Rich Universities (Position Paper) al Leagues of European Research Universities (LERU – vezi mai jos în text pentru o sinteză asupra punctelor principale din Raport). Primul proiect derulat în cadrul programului “Educație de Excelență” al Institutul STAR-UBB în acest scop este Teaching and Learning in a Humboldtian University (Research-Intensive University).

I. Proiectul Teaching and Learning in a Humboldtian University (Research-Intensive University).

Institutul STAR-UBB, prin Centrul de Inovare în Predare și Învățare al UBB (din cadrul CFCIDFR), demarează Proiectul Teaching and Learning in a Humboldtian University (Research-Intensive University). Astfel, cadrele didactice/de cercetare interesate din UBB au posibilitatea să acceseze suportul instituțional gratuit  pentru a-și dezvolta abilitățile educaționale în beneficiul studenților. Într-o logică a învățământului centrat pe student, în UBB studenții trebuie să aibă șansa să fie pregătiți ca cetățeni activi, capabili nu doar să reproducă cunoașterea (cunoștințe declarative), dar și să o genereze (prin cercetare – învățare prin cercetare/cercetare mentorată) și să o utilizeze creativ și pragmatic în beneficul societății (cunoștințe procedurale).

Colegii interesați de această oportunitate se pot înscrie în luna octombrie a fiecărui an la Centrul de Inovare în Predare și Învățare al UBB (email: cipi@ubbcluj.ro). Pe parcursul lunii noiembrie a fiecărui an se va derula programul de formare, acoperind mai multe aspecte:

  • Modulul I: Fundamentele predării/învățării universitare (incluzând teme prezentate și de experți internaționali)
  • Modulul II: Designul (proiectarea) cursurilor/seminariilor/lucrărilor practice
  • Modulul III: Selecția strategiilor didactice
  • Modulul IV: Organizarea examinării și notării

Fiecare modul va acoperi minimum 4 ore și se va organiza, de obicei, la sfârșit de săptămână. Programul detaliat și numărul de ore (orarul) se vor anunța anual, în luna octombrie, la deschiderea înscrierilor. Cadrele didactice/de cercetare pot face sugestii legate de curriculumul modulelor, în luna iunie a fiecărui an, către Centrul de Inovare în Predare și Învățare al UBB (email: cipi@ubbcluj.ro; cu Cc către Institutul STAR-UBB – email: star.institute@ubbcluj.ro), care le va analiza și integra în curriculum pe cele care se dovedesc a fi viabile, prin consultare cu Institutul STAR-UBB. De asemenea, încurajăm studenții să facă sugestii legate de aspectele care țin de percepția lor asupra strategilor/metodelor didactice pe care le utilizeaza cadrele didactice care le predau; acestea vor fi analizate și integrate după modelul descris în cadrul sugestiilor cadrelor didactice/de cercetare.