Home » Interviurile UBB Excelenţă

Interviurile UBB Excelenţă

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) este o universitate comprehensivă, valorizând deja contribuţiile academice la toate nivelurile: cercetare, educaţie, servicii către comunitate şi administraţie, prin premii anuale (ex. ştiinţifice şi didactice) şi prin promovarea la nivel public a propriilor angajaţi de marcă (ex. profesorul săptămânii).

Într-o universitate de tip world-class, avantajul competitiv la nivel internaţional este menţinut de profesionişti de marcă. La UBB aceştia formează o reţea de excelenţă, definită prin faptul că membrii săi, fiecare în domeniul de referinţă, joacă în liga excelenţei internaţionale. În acest context, Interviurile UBB Excelenţă – realizate de Prorectorul UBB pentru Cercetare, Competitivitate, Excelenţă şi Publicaţii Ştiinţifice, directorul executiv al Institului STAR-UBB – completează celelalte demersuri menţionate mai sus, care valorizează deja contribuţiile academice ale comunităţii UBB, propunându-şi să profileze astfel prin Institutul STAR-UBB personalul UBB care contribuie direct la competitivitatea/excelenţa internaţională a UBB.

În cadrul interviului sunt invitaţi profesionişti din UBB:

  • Cu publicaţii în reviste internaţionale influente (Nature/Science/Top 10 publicaţii Web of Science din domeniu) şi la edituri internaţionale de prestigiu (ex. autor/co-autor a unor lucrări ştiinţifice publicate de edituri de rangul Oxford University Press);
  • Câştigători, în calitate de directori, ai unor granturi internaţionale majore (ex. European Research Council/ERC, granturi internaţionale de peste 1000000 Euro, etc.)
  • Câştigători ai unor premii ştiinţifice internaţionale de referinţă în domeniu. Interviurile vor fi în limba română şi engleză (unele vor fi traduse şi în limbile maghiară şi germană).

Interviurile UBB Excelenţă pot fi accesate AICI.