UBB intra oficial in liga universitatilor internationale de excelenta

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a primit oficial statutul de universitate de 4 stele în cadrul evaluării QS Star derulate de la începutul anului 2018, fapt care corespunde statutului de universitate internațională de excelență.

UBB se prezintă astfel ca o universitate cu profil internațional, demonstrând excelență în predare și cercetare, cu un mediu academic stimulativ care asigură oportunități excelente de studiu și de integrare a absolvenților pe piața muncii, contribuind prin inovare avansată la o societate bazată pe cunoaștere, care asigură o calitate crescută a vieții oamenilor.

„Așadar, întâmpinăm Centenarul universității românești cu fruntea sus, menținând tradiția academică de excelență a UBB, cunoscându-ne acum, în mod obiectiv, punctele tari (care trebuie păstrate și dezvoltate), punctele pe care trebuie să le dezvoltăm, pericolele pe care trebuie să le evităm, precum și oportunitățile (care trebuie utilizate)”, afirmă acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul UBB.

La rândul său, prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB responsabil de cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice, adaugă că: „Pe linia competitivității-excelenței, ne propunem ca următoarea țintă să fie UBBPlus*****, adică o universitate world-class de cinci stele! Într-adevăr, scorul obținut de UBB în evaluare ne situează peste scorul necesar pentru 4 stele, fără însă a atinge încă pragul pentru cinci stele. Putem realiza diferența de puncte într-un interval de câțiva ani, cu politici echilibrate și diverse, direcționate spre obiectivul UBBPlus*****!” Această nouă performanță notabilă se datorează efortului comunității academice a UBB, care, în condiții de subfinanțare cronică și povară legislativă (ex. reglementări ambigue/anti-performanță), a ținut să-și onoreze tradiția academică de excelență. Din păcate, de-a lungul timpului, autoritățile naționale nu au avut un program de susținere a excelenței academice, adesea abandonându-i pe aceia care s-au angajat în acest demers sau, mai rău, mai recent chiar pedepsindu-i instituțional. Din păcate, acest lucru nu va afecta doar universitățile, ci va afecta competitivitatea țării și, în final, bunăstarea oamenilor. Sperăm la o corectare a acestor derapaje și la o susținere financiară și legislativă adecvată.”

Criteriile/indicatorii utilizați de QS STAR în evaluarea comprehensivă a UBB au acoperit următoarele componente academice: (1) Predarea (4 indicatori); (2) Cercetarea (3) Inovarea; (4) Internaționalizarea; (5) Angajabilitatea absolvenților (3 indicatori); (6) Mediul de învățare (6 indicatori); și (7) Incluziunea socială (4 indicatori). Un indicator suplimentar a fost evaluarea unui program țintă.

Auditul academic este diferit de ierarhizarea universităților. Dacă ierarhizarea vizează ordonarea universităților prin prisma unor criterii relevante pentru demersul de ierarhizare, auditul academic vizează raportarea universităților la standarde academice internaționale printr-o evaluare comprehensivă și clasificarea lor în funcție de această raportare. Sistemul QS STAR clasifică universitățile evaluate în șase clase:·

5 stele plus (*****+) – Universitate de elită la nivel internațional (A typical five-star + institution is not just world-class, but an elite destination to which the very best students and faculty worldwide will aspire. Its brand name will transform the résumé of anyone connected with it. Five Stars + can apply equally to the world’s foremost comprehensive and specialist institutions). Un exemplu de astfel de universitate este Australia National University, Australia.·

5 stele (*****) – Universitate world-class (A typical Five Stars university is generally world class in a broad range of areas, enjoys a high reputation and has cutting edge facilities and internationally renowned research and teaching faculty). Un exemplu de astfel de universitate este Boston University, SUA.·

4 stele (****) – Universitate de excelență la nivel internațional (A typical Four Stars university is highly international, demonstrating excellence in both research and teaching. The institution provides an excellent environment for students and faculty). Un exemplu de astfel de universitate este Hull University, UK. ·

3 stele (***) – Universitate națională cu vizibilitate internațională (A typical Three Stars university is nationally well recognised, and may have also begun to attract international recognition. This institution maintains a reputable level of research and its graduates are attractive to employers). Un exemplu de astfel de universitate este Riga Technical University, Letonia.·

2 stele (**) Universitate regională/locală (A typical Two Stars university is active in research and has an established domestic reputation. The institution is a key part of its local community and will often have begun to consider international opportunities). Un exemplu de astfel de universitate este Bath Spa University, UK.·

1 stea (*) Universitate emergentă la nivel regional/local (A typical One Star university has established all the key components required to provide a quality service to its students and, in many cases, the foundations upon which to build a stronger domestic reputation. A One Star institution will often have been established within the last twenty years and will be putting in place the leadership and ambition to develop quickl.). Un exemplu de astfel de universitate este Ahmad Dahlan University, Indonesia. În lume există aproximativ 27000 de universități în sistemele de ierarhizare academică internaționale (rankingurile internaționale), UBB situându-se constant în ultimii ani între primele din România (prima în metarankingurile universitare din 2016 și 2017) și între primele 5% la nivel internațional.

***

Cu o tradiție care pornește din perioada Renașterii (1581), Universitatea Babeș-Bolyai a rămas de-a lungul timpului, în ciuda vicisitudinilor, mereu ancorată în aria academică internațională. Astfel, Alma Mater Napocensis a avut ca precursori Colegiul Major Iezuit (sec. XVI/XVII, cu limba de predare latină), Academia Claudiopolitană/Colegiul Academic Universitar (sec. XVIII, limbile de predare latină/germană/maghiară), Universitatea Francisc Iosif (sec. XIX, cu limba de predare maghiară) și UBB (sec. XX, cu limbile de predare oficiale română, maghiară și germană, în acord cu principiile multiculturalismului).

În 2019, UBB va sărbători 100 de ani de la refondarea sa ca universitate în cadrul Regatului României de după Marea Unire. Pentru a-și evalua în mod obiectiv rezultatele academice și pentru a-și planifica strategic noile etape de dezvoltare academică, UBB s-a supus unei evaluări internaționale, printr-un audit academic în prestigiosul sistem britanic QS STAR (cel care face și ierarhizarea QS a universităților și care este unul dintre cele mai reprezentative rankinguri universitare la nivel internațional). Nu în ultimul rând, acest demers a fost motivat de încercările repetate ale factorului politic de a minimiza/denigra marile universități ale țării din centrele academice tradiționale, pentru a stabili clasamente/ierarhii ghidate politic.

Comunicatul poate fi accesat și pe site-ul NEWSUBB.

Deschiderea competiției de selecție în proiectul „Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală”

Selecție grup țintă:

Anunț important: Primirea dosarelor de competiție în vederea selecției în grupul țintă al proiectului Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală se prelungește până în data de 13 septembrie 2019.

 • Programarea interviurilor poate fi accesată aici.

Universitatea Babeș-Bolyai anunță deschiderea competiției de selecția a grupului țintă al proiectului POCU/380/6/13/123886: Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală.

În vederea asigurării egalității de șanse, a unor criterii obiective de selecție și a comparabilității rezultatelor, locurile sunt alocate separat pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali la nivelul fiecărei Școli doctorale implicate în proiect, și anume: Biologie integrativă, Chimie, Inginerie chimică, Fizică, Geografie, Geologie, Matematică și Informatică, Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific, Știința mediului.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 110 tineri cercetători (70 studenți doctoranzi și 40 cercetători postdoctorali) proveniți din 2 sau 3 serii succesive de studenți doctoranzi și cercetători postdoctorali care derulează un program individual de cercetare avansată la Universitatea Babeș-Bolyai, selectat pe baze competitive prin organizarea unui proces de selecție care are ca obiectiv constituirea celor 3 grupe ce vor forma grupul țintă al proiectului.

Grupa I de formare va fi alcătuită din 25 de studenți doctoranzi aflați în anul III pe perioada anului academic 2019-2020 și 15 de cercetători postdoctorali, care vor urma programul antreprenorial în perioada 01.10.2019-30.09.2020.

Selecția grupului țintă al proiectului se va face în sistem competitiv, evaluându-se:

 • componenta științifică (Raportul de autoevaluare) ce va avea o pondere de 40% în punctajul final și
 • componenta inovativ-antreprenorială prin susținerea unui interviu ce va avea o pondere de 60% în punctajul final (susținerea interviului va avea în vedere planul de valorificare a rezultatelor cercetării cu aplicabilitate în mediul socio-economic (draft idee de afaceri sau draft aplicabilitate într-un anumit domeniu industrial/mediul social) pentru componenta inovativ-antreprenorială. În cadrul interviului se va acorda punctaj suplimentar/bonus ideilor care integrează perspectiva STEM+ și UBB Goes Green.

Criterii de eligibilitate sunt următoarele:

I. Criterii generale pentru ambele categorii:

 1. Să fie cetățeni UE și să aibă domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia);
 2. Să își înscrie cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 (Conform prevederilor OM MEN nr. 5376/19.10.2017), respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate, respectiv specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, dezvoltare și Inovare 2014-2020.
 3. Să nu fi participat la programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale sau să nu fi făcut parte din grupul țintă în proiecte POSDRU/POCU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.
 4. Să dețină calitatea de student doctorand/cercetător postdoctoral la una din școlile doctorale: Biologie integrativă, Chimie, Inginerie chimică, Fizică, Geografie, Geologie, Matematică și Informatică, Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific, Știința mediului.

II. Criterii specifice:

Pentru studenții doctoranzi:

 • Să dețină calitatea de student doctorand înmatriculat la universitate în ultimii 2 ani terminali ai programului de studii doctorale (în anul II, respectiv în anul III), calitate dovedită printr-o adeverință eliberată de IOSUD.

Pentru cercetătorii postdoctorali:

 1. Să dețină calitatea de cercetător postdoctoral înmatriculat la universitate, calitate dovedită printr-un document justificativ eliberat de școala doctorală.
 2. Să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Calendar orientativ pentru competiția de selecție a Grupei I:

 • 5 august-9 septembrie 2019 – primirea dosarelor de competiție
 • 16 septembrie-19 septembrie 2019 – desfășurarea interviului
 • 20 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor parțiale înainte de contestații
 • 23 septembrie 2019 – depunerea contestațiilor
 • 24 septembrie 2019 – rezolvarea contestațiilor
 • 25 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor finale
 • 26-30 septembrie 2019 – semnarea contractelor

Metodologia, formularele de înscriere și alte documente relevante pot fi descărcate aici:

Fellowship Institutul STAR-UBB

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) în colaborare cu Institutul STAR-UBB (http://starubb.institute.ubbcluj.ro/) lansează în anul 2019 competiția pentru 1 UBB Fellowship – intern adresată studenților doctoranzi/tinerilor doctori de la Central European University (CEU), care desfășoară activități didactice și de cercetare în cadrul unui Global Teaching Fellowship Agreement, pe baza unui Memornadum of Understanding (MOU) semnat de rectorii UBB și CEU în data de 26.04.2015.

UBB-FSPAC Fellowship – intern presupune activități de predare a 2-4 ore de curs și seminar, la nivel licență, în limba engleză. Aplicații pot alege cursuri și seminarii din oferta curentă a Departamentul de Științe Politice a FSPAC. Lista completă de cursuri poate fi consultată aici.

Pentru detalii legate de cursuri, despre Departamentul de Științe Politice (FSPAC), persoana de contact este: Prof. dr. Cosmin Marian (marian@fspac.ro).

Condiții de participare/selecție:

 • apelul se adresează studenților doctoranzi de la CEU cu minimum 3 ani de studii de doctorat, respectiv cercetătorilor care au obținut titlul de doctor de la CEU după anul 2017;
 • dosarul de aplicație va conține: o scrisoare de motivație, CV, filosofia de predare (1000 cuvinte), o lista de 2-3 cursuri și seminarii preferate pentru a fi predate, 2 scrisori de recomandare. Aplicațiile se trimit în format electronic la adresa gtfp@ceu.edu; în subiectul email-ului se va preciza tipul aplicației și anume UBB POLSCI;
 • selecția beneficiarului UBB-FSPAC Fellowship-intern se va realiza prin Departamentul de Științe Politice FSPAC-UBB și Central European University;

Câștigătorul UBB-FSPAC Fellowship-intern:

 • va beneficia de cazare într-unul din spațiile UBB, prin susținerea financiară a FSPAC;
 • va avea asigurat un grant din partea FSPAC în conformitate cu numărul de ore predate, echivalentul plății cu ora respective;
 • va beneficia de grant din partea CEU.

Termen limită pentru depunerea aplicațiilor: 4 Noiembrie, 2019. Anunțul pe site-ul CEU poate fi accesat aici.

Deschiderea competiției de selecție în proiectul „Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii”

Titlul proiectului: Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii

Program Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe – Apel 380 Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

Solicitant – UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
Partener 1 – AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CLUJ
Partener 2 – UNIUNEA SINDICALĂ TERITORIALĂ CARTEL ALFA – FILIALA CLUJ
Durata proiectului: 36 de luni.

ANUNȚ
PRELUNGIREA PERIOADEI DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU COMPETIȚIA DE BURSE DOCTORALE ȘI POSTDOCTORALE PENTRU ANTREPRENORIAT DIN CADRUL PROIECTULUI
POCU/360/6/13/124146 – Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului se prelungește până marți, 17 septembrie 2019, ora 15.00.
Înscrierea are loc la Facultatea de Drept (str. Avram Iancu, nr.11), et. 3, cam. 317.

Pentru a fi eligibilepersoanele din grupul țintă formate din doctoranzi și cercetători post-doctorat trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

 • Au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect.
 • Sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale(la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect) sau sunt post-doctoranzi, la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect.
 • Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului trebuie să facă dovada participării la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică si la un program de consiliere profesională.
  • Doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, care sunt înmatriculați in ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale. Sprijinul acordat prin FSE va fi direcționat doar către doctoranzii și cercetătorii post-doctorat care își înscriu cercetările domeniilor prioritare (Conform prevederilor OM MEN nr. 5376/19.10.2017) ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014- 2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020: BIOECONOMIA; TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ȘI SECURITATE; ENERGIE, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE; ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE.
  • Cercetătorii post-doctoratselectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Sprijin financiar acordat unui număr de 110 tineri cercetători – 70 doctoranzidin ultimii doi ani de studii și 40 cercetători post-doctoralicare au obținut titlul de doctor în ultimii 5 ani pentru formarea de competențe antreprenoriale, de competente transversale, consiliere și orientare, mobilitate transnațională (stagii și conferințe) și publicare.

 • 70 de doctoranzi din domeniul științelor umane (din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau cu potențial de creștere din SNC, cu prioritate pentru domeniile: Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, Drept, Teatru și artele spectacolului, Cinematografie și media dar fără a exclude celelalte domenii).

Pentru selecția GT se vor organiza 2 sau 3 procese de selecție în urma cărora se vor constitui 3 grupe de formare după cum urmează (orientativ):

 • Grupa 1 – 25 doctoranzi si 15 post-doctoranzi
 • Grupa 2 – 23 doctoranzi si 12 post-doctoranzi
 • Grupa 3 – 22 doctoranzi si 13 post-doctoranzi.

În cadrul contractelor de studii încheiate cu doctoranzii/cercetătorii post-doctoratvor fi introduce prevederi clare cu privire la obligativitatea realizării indicatorilor de program POCU 2014-2020, fiind avute în vedere următoarele:

 • Pentru 30% dintre doctoranzi/post-doctoranzi care la dobândirea calității de participanți nu au un loc de muncă, la finalizarea proiectului se va face dovada angajării, inclusiv prin promovare pe un post de nivel superior (sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 1 an de la obținerea titlului științific de doctor).
 • Pentru 30% dintre doctoranzi/post-doctoranzi la finalul proiectului se va face dovada faptului că urmează studii/cursuri de formare, în sprijinul valorizării rezultatelor studiilor doctorale/postdoctorale.
 • 80% dintre doctoranzi/post-doctoranzi din grupul țintă vor obține titlul de doctor si respectiv, vor termina studii postdoctoralepână la finalizarea proiectului (sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 3 ani de la finalizarea implementării acestuia pentru studenții doctoranzi, respectiv 1 an pentru cercetătorii post-doctorat).

IMPORTANT: Bursa doctorand antreprenor, se va putea acorda și acelor studenți care primesc deja bursa doctorală de la bugetul de stat, această bursă cofinanțată din POCU 2014-2020 fiind o formă de stimulare a competențelor antreprenoriale, respectiv a angajabilității absolvenților de studii doctorale/postdoctorale.

La finalizarea programului antreprenorial, studenții doctoranzi și cercetătorii post-doctorat din grupul țintă vor prezenta un plan de afaceri/sustenabilitate post-studiiîn domeniul specializării doctorale/postdoctorale realizate, validat de către o comisie mixtă constituită din reprezentanți ai cadrelor didactice universitare și angajatorilor.

Organizarea și desfășurarea procesului de selecție și validare a grupului țintă

 • Calendar pentru Grupa I:
Afișarea anunțului de selecție19 august 2019
Primirea dosarelor19 august-13 septembrie 2019
Organizarea interviului16-18 septembrie 2019
Contestații 19-20 septembrie
Rezolvarea contestațiilor23 septembrie
Rezultate finale23 septembrie

Metodologia și formularele de înscriere pot fi descărcate aici:

Workshop: Cum să scriem un articol știintific în domeniul științelor naturii

Institutul STAR-UBB organizează în data de 10 Mai 2019, ca parte a unui Advanced Fellowship Intern, workshop-ul cu titlul „Cum să scriem un articol știintific în domeniul științelor naturii”, susținut de conf. dr. Tibor Hartel. Numărul de locuri este limitat la 20 de persoane iar cei interesați se pot înscrie prin trimitea unui unui CV (max. o pagină) și a unei scrisori de intenție (max. o pagină), la adresa hartel.tibor@gmail.com, până la data de 26 aprilie 2019.

Proiect: Dezvoltarea Sustenabilă a Membrilor unei Organizaţii

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Institul-STAR UBB va implementa în perioada imediat următoare împreună cu compania NTT DATA Romania, DAAD, FSEGA si Facultatea de Ştiinţe Aplicate Nürtingen -Geislingen un proiect inițiat avand ca tema „Dezvoltarea Sustenabilă a Membrilor unei Organizaţii pentru o integrare reuşită în companie”.


Proiectul va dura 1 an și va fi derulat administrativ prin ,,Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv al UBB.”

Obiective generale ale proiectului sunt:

 1. Studiul literaturii de specialitate
 2. Analiza calitativă şi cantitativă a informaţiilor primite din partea organizatiei cu privire la percepţia membrilor organizaţiei asupra eficienţei fazei de integrare
 3. Elaborarea unui ghid de bune practici
 4. Elaborarea raportului final al proiectului de cercetare

Echipa de proiect:

 • Lect.univ.dr. Diana Ivana – Director de proiect – 
 • Prof.univ.dr. Mihaela Drăgan 
 • Prof.dr.Heidemarie Seel
 • Conf.univ.dr. Monica Zaharie
 • Dr. Daniel Metz
 • Colaboratori: Membrii ai Departamentului de Ştiinţe Economice si Gestiunea Afacerilor în limba germană, FSEGA

PsyPills – aplicatia academica din UBB pentru telefoanele mobile, aflata in Top-50 in tara in clasamentul aplicatiilor dedicate stilului de viata (Mobile App Ranking)

UPDATE – Ianuarie 2018:

Aplicatia PsyPills, dezvoltată de echipa de psihologi din cadrul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie, Universitatea Babeș-Boylai (UBB), a ajuns pe locul întâi între aplicațiile iOS pentru telefon cumpărate în România, în categoria „Life style”, respectiv în Top 50 al aplicațiilor iOS pentru telefoane mobile cumpărate în România, în toate categoriile de aplicații: https://www.similarweb.com/apps/top/apple/store-rank/ro/lifestyle/top-paid/iphone.

Iulie 2018:

Într-un clasament recent  al aplicațiilor pentru telefoanele mobile, PsyPills (Psychological Pills – Pastille Psihologice – marcă protejată ORDA) se află pe locul 34 în topul vânzărilor în țară de sisteme de tip App, dedicate stilului de viață (life style): https://www.similarweb.com/apps/top/apple/store-rank/ro/lifestyle/top-paid/iphone

PsyPills este o aplicație de tip App, elaborată de psihologii Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie din Universitatea Babeș-Boylai din Cluj-Napoca (UBB), disponibilă în limba română și limba engleză. Aplicația vizează autocontrolul și reglarea emoțională, prin “pastile psihologice” care diagnostichează și reduc iraționalitatea și dezvoltă raționalitatea, cu scopul final de a reduce emoțiile negative nesănătoase și de a crește starea de bine/calitatea vieții prin emoții sănătoase. Pentru mai multe detalii vezi la: https://itunes.apple.com/ro/app/psypills/id589004229?mt=8

PsyPills poate să fie utilizată în servicii clinice, terapie autoadministrată (cu monitorizare terapeutică), psihoeducație și în cercetare. PsyPills a fost gândită la un preț minimal ($0.99), pentru  a fi accesibilă și persoanelor dezavantajate socio-economic. În plus, MoodWheel este o variantă (parțială) demo gratuită a PsyPills, iar autorii își vor da acordul pentru utilizarea gratuită a PsyPills – dacă compania Apple acceptă – cu scop educațional/de cercetare.

Universitatea Babeș-Bolyai – Nesplora Neuroscience Support Systems S.L., parteneriat pentru validarea clinică a ”Nesplora Aquarium” (sistem de evaluare psihologică în realitate virtuală)

Institutul Internațional de Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată – unitate de excelență a UBB – și Nesplora Neuroscience Support Systems S.L. (Spania) au încheiat un contract de colaborare internațională în cadrul unui proiect (VRMind) care are în vedere validarea clinică a unuia din primele sisteme de evaluare și diagnoză în realitate virtuală a proceselor cognitive implicate în tulburările mentale.

Dezvoltarea pachetului de evaluare din care face parte ”Nesplora Aquarium” este finanțată de Comisia Europeană în cadrul programului ”Horizon 2020”. Acest proiect este realizat într-o manieră cross-cultural, în validarea ”Nesplora Aquarium” fiind implicate, pe lângă Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată și alte centre de cercetare din țări precum Spania, Portugalia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Mexic.

Obiectivul general al proiectului este acela de a testa, atât la nivel clinic cât și la nivelul pieței, performanțele sistemelor de diagnoză bazate pe medii de realitate virtuală. Astfel, prin intermediul aplicației ”Nesplora Aquarium” se vor evalua procesele cognitive implicate în apariția și menținerea diferitelor afecțiuni precum depresia, tulburările de anxietate, ADHD, etc. Prin măsurarea acestor procese cognitive executive (ex.: atenția susținută, atenția vizuală și auditorie, impulsivitate, timp de răspuns/viteză de procesare, consistență, comutare atențională, perseverență în sarcină, memoria de lucru) vom putea facilita construirea unui profil atențional comprehensiv care, la rândul său determină o precizie sporită a diagnosticului. Rezultatele acestui proiect vor contribui în mod semnificativ atât la detectarea timpurie și oferirea de terapii personalizate pentru afecțiunile menționate mai sus cât și la creșterea ratelor de succes ale acestor terapii.

De la Idei, prin Patentare la Aplicații – Prelegere Dr. Derek Eberhart, Georgia University, SUA

Institutul STAR-UBB, prin Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv/OMTTC, a inițiat o serie de programe instituționale, precum UBB4Society&Economy.

În cadrul acestui program va fi organizată prelegerea „De la idei, prin patentare la aplicații” (From Ideas through Patents to Application), susținută de Dr. Derek Eberhart, directorul Innovation Gateway de la Georgia University, SUA (una dintre universitățile de top din SUA în ceea ce privește inovarea prin transfer tehnologic/antreprenorial). Prezentarea va avea loc marți, 15 mai, între orele 11-13, în Aula Magna. Pe lângă prelegere, Dr. Eberhart va avea mai multe activități la UBB (ex. ateliere de lucru), iar cei interesați să participe la aceste activități sunt rugați să se înscrie printr-un mesaj adresat Prorectorului UBB pentru cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice.

Detalii despre eveniment pot fi accesate și pe site-ul NewsUBB.

 

CERN confirmă teorii ale cercetătorilor UBB

Recent, cercetătorii de la CERN au oferite primele indicii experimentale ale confirmării odderonului (“cvasiparticulă” subatomică), o teorie emisă în 1973 de către Basarab Nicolescu (Universitatea Babes-Bolyai) și fizicianul polonez Leszek Lukaszuk. Articolul din CERN Courier, care discută mai detaliat aceste lucruri și recunoaște contribuția profesorului Basarab Nicolescu (UBB), poate să fie găsit aici.