Fellowship Institutul STAR-UBB

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) în colaborare cu Institutul STAR-UBB (http://starubb.institute.ubbcluj.ro/) lansează în anul 2019 competiția pentru 1 UBB Fellowship – intern adresată studenților doctoranzi/tinerilor doctori de la Central European University (CEU), care desfășoară activități didactice și de cercetare în cadrul unui Global Teaching Fellowship Agreement, pe baza unui Memornadum of Understanding (MOU) semnat de rectorii UBB și CEU în data de 26.04.2015.

UBB-FSPAC Fellowship – intern presupune activități de predare a 2-4 ore de curs și seminar, la nivel licență, în limba engleză. Aplicații pot alege cursuri și seminarii din oferta curentă a Departamentul de Științe Politice a FSPAC. Lista completă de cursuri poate fi consultată aici.

Pentru detalii legate de cursuri, despre Departamentul de Științe Politice (FSPAC), persoana de contact este: Prof. dr. Cosmin Marian (marian@fspac.ro).

Condiții de participare/selecție:

  • apelul se adresează studenților doctoranzi de la CEU cu minimum 3 ani de studii de doctorat, respectiv cercetătorilor care au obținut titlul de doctor de la CEU după anul 2016;
  • dosarul de aplicație va conține: o scrisoare de motivație, CV, filosofia de predare (1000 cuvinte), o lista de 2-3 cursuri și seminarii preferate pentru a fi predate, 2 scrisori de recomandare. Aplicațiile se trimit în format electronic la adresa gtfp@ceu.edu; în subiectul email-ului se va preciza tipul aplicației și anume UBB POLSCI;
  • selecția beneficiarului UBB-FSPAC Fellowship-intern se va realiza prin Departamentul de Științe Politice FSPAC-UBB și Central European University;

Câștigătorul UBB-FSPAC Fellowship-intern:

  • va beneficia de cazare într-unul din spațiile UBB, prin susținerea financiară a FSPAC;
  • va avea asigurat un grant din partea FSPAC în conformitate cu numărul de ore predate, echivalentul plății cu ora respective;
  • va beneficia de grant din partea CEU.

Termen limită pentru depunerea aplicațiilor: 22 Februarie, 2019. Anunțul pe site-ul CEU poate fi accesat aici.

UBB intra oficial in liga universitatilor internationale de excelenta

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a primit oficial statutul de universitate de 4 stele în cadrul evaluării QS Star derulate de la începutul anului 2018, fapt care corespunde statutului de universitate internațională de excelență.

UBB se prezintă astfel ca o universitate cu profil internațional, demonstrând excelență în predare și cercetare, cu un mediu academic stimulativ care asigură oportunități excelente de studiu și de integrare a absolvenților pe piața muncii, contribuind prin inovare avansată la o societate bazată pe cunoaștere, care asigură o calitate crescută a vieții oamenilor.

„Așadar, întâmpinăm Centenarul universității românești cu fruntea sus, menținând tradiția academică de excelență a UBB, cunoscându-ne acum, în mod obiectiv, punctele tari (care trebuie păstrate și dezvoltate), punctele pe care trebuie să le dezvoltăm, pericolele pe care trebuie să le evităm, precum și oportunitățile (care trebuie utilizate)”, afirmă acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul UBB.

La rândul său, prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB responsabil de cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice, adaugă că: „Pe linia competitivității-excelenței, ne propunem ca următoarea țintă să fie UBBPlus*****, adică o universitate world-class de cinci stele! Într-adevăr, scorul obținut de UBB în evaluare ne situează peste scorul necesar pentru 4 stele, fără însă a atinge încă pragul pentru cinci stele. Putem realiza diferența de puncte într-un interval de câțiva ani, cu politici echilibrate și diverse, direcționate spre obiectivul UBBPlus*****!” Această nouă performanță notabilă se datorează efortului comunității academice a UBB, care, în condiții de subfinanțare cronică și povară legislativă (ex. reglementări ambigue/anti-performanță), a ținut să-și onoreze tradiția academică de excelență. Din păcate, de-a lungul timpului, autoritățile naționale nu au avut un program de susținere a excelenței academice, adesea abandonându-i pe aceia care s-au angajat în acest demers sau, mai rău, mai recent chiar pedepsindu-i instituțional. Din păcate, acest lucru nu va afecta doar universitățile, ci va afecta competitivitatea țării și, în final, bunăstarea oamenilor. Sperăm la o corectare a acestor derapaje și la o susținere financiară și legislativă adecvată.”

Criteriile/indicatorii utilizați de QS STAR în evaluarea comprehensivă a UBB au acoperit următoarele componente academice: (1) Predarea (4 indicatori); (2) Cercetarea (3) Inovarea; (4) Internaționalizarea; (5) Angajabilitatea absolvenților (3 indicatori); (6) Mediul de învățare (6 indicatori); și (7) Incluziunea socială (4 indicatori). Un indicator suplimentar a fost evaluarea unui program țintă.

Auditul academic este diferit de ierarhizarea universităților. Dacă ierarhizarea vizează ordonarea universităților prin prisma unor criterii relevante pentru demersul de ierarhizare, auditul academic vizează raportarea universităților la standarde academice internaționale printr-o evaluare comprehensivă și clasificarea lor în funcție de această raportare. Sistemul QS STAR clasifică universitățile evaluate în șase clase:·

5 stele plus (*****+) – Universitate de elită la nivel internațional (A typical five-star + institution is not just world-class, but an elite destination to which the very best students and faculty worldwide will aspire. Its brand name will transform the résumé of anyone connected with it. Five Stars + can apply equally to the world’s foremost comprehensive and specialist institutions). Un exemplu de astfel de universitate este Australia National University, Australia.·

5 stele (*****) – Universitate world-class (A typical Five Stars university is generally world class in a broad range of areas, enjoys a high reputation and has cutting edge facilities and internationally renowned research and teaching faculty). Un exemplu de astfel de universitate este Boston University, SUA.·

4 stele (****) – Universitate de excelență la nivel internațional (A typical Four Stars university is highly international, demonstrating excellence in both research and teaching. The institution provides an excellent environment for students and faculty). Un exemplu de astfel de universitate este Hull University, UK. ·

3 stele (***) – Universitate națională cu vizibilitate internațională (A typical Three Stars university is nationally well recognised, and may have also begun to attract international recognition. This institution maintains a reputable level of research and its graduates are attractive to employers). Un exemplu de astfel de universitate este Riga Technical University, Letonia.·

2 stele (**) Universitate regională/locală (A typical Two Stars university is active in research and has an established domestic reputation. The institution is a key part of its local community and will often have begun to consider international opportunities). Un exemplu de astfel de universitate este Bath Spa University, UK.·

1 stea (*) Universitate emergentă la nivel regional/local (A typical One Star university has established all the key components required to provide a quality service to its students and, in many cases, the foundations upon which to build a stronger domestic reputation. A One Star institution will often have been established within the last twenty years and will be putting in place the leadership and ambition to develop quickl.). Un exemplu de astfel de universitate este Ahmad Dahlan University, Indonesia. În lume există aproximativ 27000 de universități în sistemele de ierarhizare academică internaționale (rankingurile internaționale), UBB situându-se constant în ultimii ani între primele din România (prima în metarankingurile universitare din 2016 și 2017) și între primele 5% la nivel internațional.

***

Cu o tradiție care pornește din perioada Renașterii (1581), Universitatea Babeș-Bolyai a rămas de-a lungul timpului, în ciuda vicisitudinilor, mereu ancorată în aria academică internațională. Astfel, Alma Mater Napocensis a avut ca precursori Colegiul Major Iezuit (sec. XVI/XVII, cu limba de predare latină), Academia Claudiopolitană/Colegiul Academic Universitar (sec. XVIII, limbile de predare latină/germană/maghiară), Universitatea Francisc Iosif (sec. XIX, cu limba de predare maghiară) și UBB (sec. XX, cu limbile de predare oficiale română, maghiară și germană, în acord cu principiile multiculturalismului).

În 2019, UBB va sărbători 100 de ani de la refondarea sa ca universitate în cadrul Regatului României de după Marea Unire. Pentru a-și evalua în mod obiectiv rezultatele academice și pentru a-și planifica strategic noile etape de dezvoltare academică, UBB s-a supus unei evaluări internaționale, printr-un audit academic în prestigiosul sistem britanic QS STAR (cel care face și ierarhizarea QS a universităților și care este unul dintre cele mai reprezentative rankinguri universitare la nivel internațional). Nu în ultimul rând, acest demers a fost motivat de încercările repetate ale factorului politic de a minimiza/denigra marile universități ale țării din centrele academice tradiționale, pentru a stabili clasamente/ierarhii ghidate politic.

Comunicatul poate fi accesat și pe site-ul NEWSUBB.

PsyPills – aplicatia academica din UBB pentru telefoanele mobile, aflata in Top-50 in tara in clasamentul aplicatiilor dedicate stilului de viata (Mobile App Ranking)

UPDATE – Ianuarie 2018:

Aplicatia PsyPills, dezvoltată de echipa de psihologi din cadrul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie, Universitatea Babeș-Boylai (UBB), a ajuns pe locul întâi între aplicațiile iOS pentru telefon cumpărate în România, în categoria „Life style”, respectiv în Top 50 al aplicațiilor iOS pentru telefoane mobile cumpărate în România, în toate categoriile de aplicații: https://www.similarweb.com/apps/top/apple/store-rank/ro/lifestyle/top-paid/iphone.

Iulie 2018:

Într-un clasament recent  al aplicațiilor pentru telefoanele mobile, PsyPills (Psychological Pills – Pastille Psihologice – marcă protejată ORDA) se află pe locul 34 în topul vânzărilor în țară de sisteme de tip App, dedicate stilului de viață (life style): https://www.similarweb.com/apps/top/apple/store-rank/ro/lifestyle/top-paid/iphone

PsyPills este o aplicație de tip App, elaborată de psihologii Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie din Universitatea Babeș-Boylai din Cluj-Napoca (UBB), disponibilă în limba română și limba engleză. Aplicația vizează autocontrolul și reglarea emoțională, prin “pastile psihologice” care diagnostichează și reduc iraționalitatea și dezvoltă raționalitatea, cu scopul final de a reduce emoțiile negative nesănătoase și de a crește starea de bine/calitatea vieții prin emoții sănătoase. Pentru mai multe detalii vezi la: https://itunes.apple.com/ro/app/psypills/id589004229?mt=8

PsyPills poate să fie utilizată în servicii clinice, terapie autoadministrată (cu monitorizare terapeutică), psihoeducație și în cercetare. PsyPills a fost gândită la un preț minimal ($0.99), pentru  a fi accesibilă și persoanelor dezavantajate socio-economic. În plus, MoodWheel este o variantă (parțială) demo gratuită a PsyPills, iar autorii își vor da acordul pentru utilizarea gratuită a PsyPills – dacă compania Apple acceptă – cu scop educațional/de cercetare.

Universitatea Babeș-Bolyai – Nesplora Neuroscience Support Systems S.L., parteneriat pentru validarea clinică a ”Nesplora Aquarium” (sistem de evaluare psihologică în realitate virtuală)

Institutul Internațional de Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată – unitate de excelență a UBB – și Nesplora Neuroscience Support Systems S.L. (Spania) au încheiat un contract de colaborare internațională în cadrul unui proiect (VRMind) care are în vedere validarea clinică a unuia din primele sisteme de evaluare și diagnoză în realitate virtuală a proceselor cognitive implicate în tulburările mentale.

Dezvoltarea pachetului de evaluare din care face parte ”Nesplora Aquarium” este finanțată de Comisia Europeană în cadrul programului ”Horizon 2020”. Acest proiect este realizat într-o manieră cross-cultural, în validarea ”Nesplora Aquarium” fiind implicate, pe lângă Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată și alte centre de cercetare din țări precum Spania, Portugalia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Mexic.

Obiectivul general al proiectului este acela de a testa, atât la nivel clinic cât și la nivelul pieței, performanțele sistemelor de diagnoză bazate pe medii de realitate virtuală. Astfel, prin intermediul aplicației ”Nesplora Aquarium” se vor evalua procesele cognitive implicate în apariția și menținerea diferitelor afecțiuni precum depresia, tulburările de anxietate, ADHD, etc. Prin măsurarea acestor procese cognitive executive (ex.: atenția susținută, atenția vizuală și auditorie, impulsivitate, timp de răspuns/viteză de procesare, consistență, comutare atențională, perseverență în sarcină, memoria de lucru) vom putea facilita construirea unui profil atențional comprehensiv care, la rândul său determină o precizie sporită a diagnosticului. Rezultatele acestui proiect vor contribui în mod semnificativ atât la detectarea timpurie și oferirea de terapii personalizate pentru afecțiunile menționate mai sus cât și la creșterea ratelor de succes ale acestor terapii.

De la Idei, prin Patentare la Aplicații – Prelegere Dr. Derek Eberhart, Georgia University, SUA

Institutul STAR-UBB, prin Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv/OMTTC, a inițiat o serie de programe instituționale, precum UBB4Society&Economy.

În cadrul acestui program va fi organizată prelegerea „De la idei, prin patentare la aplicații” (From Ideas through Patents to Application), susținută de Dr. Derek Eberhart, directorul Innovation Gateway de la Georgia University, SUA (una dintre universitățile de top din SUA în ceea ce privește inovarea prin transfer tehnologic/antreprenorial). Prezentarea va avea loc marți, 15 mai, între orele 11-13, în Aula Magna. Pe lângă prelegere, Dr. Eberhart va avea mai multe activități la UBB (ex. ateliere de lucru), iar cei interesați să participe la aceste activități sunt rugați să se înscrie printr-un mesaj adresat Prorectorului UBB pentru cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice.

Detalii despre eveniment pot fi accesate și pe site-ul NewsUBB.

 

CERN confirmă teorii ale cercetătorilor UBB

Recent, cercetătorii de la CERN au oferite primele indicii experimentale ale confirmării odderonului (“cvasiparticulă” subatomică), o teorie emisă în 1973 de către Basarab Nicolescu (Universitatea Babes-Bolyai) și fizicianul polonez Leszek Lukaszuk. Articolul din CERN Courier, care discută mai detaliat aceste lucruri și recunoaște contribuția profesorului Basarab Nicolescu (UBB), poate să fie găsit aici.

Inspiring participation – Cluj Info Day – European Cooperation in Science and Technology (COST)

În data de 16 Marite, European Cooperation in Science and Technology (COST), sprijinită de Uniunea Europeană prin programul Horizon 2020, a susținut în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, un Info Day cu scopul de a încuraja mai mulți cercetători din România să se implice în acțiunile organizației. Mai multe detalii despre eveniment pot fi accesate pe pagina COST.

Sesiune de informare European Research Council la UBB

Granturile European Research Council (ERC – https://erc.europa.eu/) reprezintă în mod informal „Nobelul” granturilor oferite de Comisia Europeană. În România, în toată istoria acestor granturi, au fost patru granturi câștigate și derulate în țară. Unul din aceste granturi se derulează în prezent la UBB (director conf. univ. dr. Alida Timar-Gabor – http://news.ubbcluj.ro/conf-univ-dr-alida-timar-gabor-facultatea-de-stiinta-si-ingineria-mediului/).

In acest context, Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA), împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai, sub egida Institutul STAR-UBB, organizează o conferință de informare cu privire la oportunitățile de finanțare din cadrul ERC, finanțare focalizata pe cercetători/echipe de cercetare de excelență, pentru a realiza cercetări de frontieră.

Prezentarea va avea loc in Aula Magna a UBB (str. M. Kogălniceanu nr. 1), în data de 9 martie 2018 (ora 15:00) și va fi susținută de către doamna Beatrice Semzaconi și domnul Nicolas Sifakis, consilieri în cadrul ERCEA.

EON Reality and Babes-Bolyai University Create A Virtual Reality Application To Assess And Modify Cognitive Biases

Comunicatul original publicat de EON Reality poate fi accesa aici.

IRVINE, CA, January 26, 2018 – EON Reality, Inc., the world leader in Augmented and Virtual Reality based knowledge transfer for industry and education, and the Department of Clinical Psychology and Psychotherapy from Babeș-Bolyai University, in Cluj-Napoca, Romania, released today the first prototype of a Virtual Reality based application for the assessment and modification of cognitive biases for promoting mental health, as part of the joint project “VR-Mind Regulation.”

Researchers and psychologists have regarded cognitive bias modification (CBM) interventions as a promising new approach in the treatment of mental health problems. CBM interventions work by changing the automatic ways in which patients with depression, anxiety and other psychological problems, process the information coming from the environment. However, most of the CBM procedures up until now do not accurately approximate the real-world, are not interactive, and do not immerse the patients in the experience. These features reduce the efficacy of the intervention as well as the motivation of the patients to practice with these new treatments.

To overcome these limitations, EON Reality and Babeș-Bolyai University’s (UBB) STAR Institute have teamed up to develop a new Virtual Reality (VR) application that can deliver CBM interventions in an immersive environment using an ecological and interactive interface, delivered via the latest generation of VR headsets. The application will be able to target all three types of biases, attention, memory and interpretation, both for measurement and treatment.

“The integration between immersive virtual-reality and the advances in clinical cognitive sciences will change the future of how mental health treatments are delivered, making them more efficacious/effective, more accessible and more appealing to the patients.” said Prof. Daniel David, Ph. D., coordinator of the UBB STAR Institute. “After it has been tested, we expect to have this application used by patients that have the required technology at home to use it as a tool, part of their treatment, under the guidance of a psychotherapist, monitoring their progress. We also expect that many research groups working on CBM to switch from computer-based applications, to immersive, VR-based ones, such as the application we are developing in the “VR-Mind Regulation” project.”

Mental health treatment delivered through Virtual Reality makes treatment more accessible and more appealing to patients

The application integrates gamification and customization features, which will increase the adherence of the patients and their satisfaction with the intervention protocol. The application is also developed to keep a close record of user’s behavior, which will make it a powerful research tool.

“The collaboration between Babeș-Bolyai University and EON Reality is extremely powerful as it combines the deep subject-matter expertise of the Department of Clinical Psychology and Psychotherapy and the advanced capabilities of EON Reality in Augmented and Virtual Reality applications and platform development and implementation. We are delighted to make together Virtual Reality have a positive impact in psychotherapy.” said Mats Johansson, President of EON Reality.

About EON Reality
EON Reality is the world leader in Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) based knowledge transfer for industry and education. EON Reality’s success is tied to its belief that knowledge is a human right and should be available, accessible, and affordable for every human on the planet. To carry this out, EON Reality, since 1999, has developed the de-facto standard for Augmented Reality and Virtual Reality based knowledge transfer software that supports devices from mobile phones to large immersive domes. EON Reality’s global app development network, with twenty-two locations worldwide, has created the world’s leading AR/VR library for knowledge transfer with over 7,000 applications. Over 36 million people worldwide have downloaded these applications. For further information, visit www.eonreality.com.

Parteneriat UBB-NTT Data pentru realizarea proiectului Transilvania 100+ al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”

Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai și compania NTT DATA România vor colabora pentru realizarea proiectului Transilvania 100+ al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca.

Scopul proiectului realizat cu sprijinul Institutului StarUBB este constituirea unei baze de date ample și a unei platforme online de vizualizare a datelor istorice care au ca idee centrală anul 1918 și realizarea României Mari, dar care să pornească de la începutul secolului al XIX-lea și să ilustreze modul în care, de-a lungul unor cicluri istorice, românii din Transilvania s-au raportat la acest important moment.

Proiectul va fi realizat cu sprijinul financiar și tehnic al companiei NTT DATA România, în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” și presupune crearea unei aplicații web care va permite accesul la documente, imagini, manuscrise existente în baza de date a bibliotecii. Sistemul constituie o bibliotecă digitală administrată prin intermediul programului open-source Dspace și permite căutarea în descrierile bibliografice (format DublinCore) și în format fulltext. Aplicația facilitează accesul la colecții tematice și permite căutarea, filtrarea și vizualizarea informațiilor în diferite formate: hărți cu referințe la originea documentelor, timeline – ordonare temporală, vizualizare de manuscrise digitale sub formă de carte adnotată.

Proiectul va fi coordonat, din partea UBB, de prof. dr. Czibula Istvan și lect. dr. Ioan Lazăr de la Departamentul de Informatică, dar va implica și studenți aleși în urma unui proces de selecție: Ciprian Anin Mates (anul 1 la Masteratul de Software Engineering) și Nicoleta Iulia Tica (anul 1 la Masteratul de Sisteme Distribuite în Internet).

Proiectul se derulează în perioada ianuarie-octombrie 2018, iar compania NTT DATA oferă studenților burse de cercetare în valoare de 400 Euro/student/lună.

Implicarea în acest proiect reconfirmă colaborarea intensă dintre Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai și mediul de afaceri din zona de IT&C din Cluj-Napoca.

Informații despre proiect pot fi accesate și pe pagina NewsUBB.