Proiectul „Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală” (POCU/380/6/13/123886)

Metodologie de organizare a concursului pentru evaluarea calitativă individuală și validarea planului de afaceri – GRUPA II de formare-

Documentele relevante, incluzând metodologia, anexele, calendarul, și lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate pot fi descărcate aici.

Rezultatele FINALE pentru Concursul cu premii: De la cercetare la Start-Up

Rezultatele finale ale concursului pot fi accesate aici.

Rezultatele preliminarii pentru Concursul cu premii: De la cercetare la Start-Up

Punctajul și clasamentul preliminar în urma evaluării planului de afacere și a business plan pitch pot fi accesate aici.

Concurs cu premii

Vă informăm că în perioada următoare se va desfășura încă un Concurs cu premii, de data această adresat echipelor mixte formate din minim 3 și maxim 5 membri ai Grupei I de formare ce are ca și scop evaluarea calitativă de grup.

Pentru participarea la acest Concurs trebuie sa ne transmiteți electronic, prin email, la adresa: transfertehnologic@ubbcluj.ro planurile de afacere elaborate de echipa dvs.

Dead-line: 02 octombrie 2020

Puteți descărca metodologia de concurs împreună cu anexele aferente la acest link.

Va dorim mult success!

Echipa proiectului POCU/380/6/13/123886.

Metodologie de organizare a concursului pentru evaluarea calitativă individuală și validarea planului de afaceri

Documentele relevante, incluzând metodologia, anexele, calendarul, și lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate pot fi descărcate aici.

Rezultate finale selecție Grupa II

Rezultatele finale privind selecția grupului țintă pot fi accesate aici.

Rezultate parțiale selecție Grupa II

Rezultatele parțiale privind selecția grupului țintă pot fi accesate aici.

Anunț important privind depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă

Începând cu data 16 martie 2020 până la data de 10 aprilie 2020 se reia depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului POCU/380/6/13/123886. Depunerea dosarelor se va face exclusiv online. Informațiile complete pot fi accesate aici.

Selecție grup țintă (Grupa II):

Grupa II de formare va fi alcătuită din 31 de studenți doctoranzi și 14 cercetători postdoctorali.

  1. Pentru grupul țintă doctoranzi sunt eligibili doctoranzii înmatriculați în anul II în anul universitar 2019-2020
  2. Pentru grupul țintă cercetători postdoctorali sunt eligible persoanele care au obținut titlul de doctor după 1 mai 2015 (data ordinului de ministru) și care sunt admiși la un Program postdoctoral de cercetare avansată (program de studii postuniversitare) conform Hotărârii Senatului nr. 10220 din 10.06.2019.

Calendarul pentru competiția pentru selecția grupului țintă în proiectul:

  • 2 martie 2020 – 20 martie 2020-primirea dosarelor de aplicație 23 martie 2020 – 3 aprilie -desfășurarea interviului
  • 6 aprilie 2020- afișarea rezultatelor parțiale înainte de contestații 7 aprilie 2020 -depunerea contestațiilor
  • 8 aprilie 2020 -rezolvarea contestațiilor
  • 9 aprilie 2020 -afișarea rezultatelor finale
  • 15-30 aprilie 2020 -semnarea contractelor de bursă

Arhiva completă a documentelor relevante poate fi descărcată aici.

Universitatea Babeș-Bolyai anunță deschiderea competiției de selecția a grupului țintă al proiectului POCU/380/6/13/123886: Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală.

În vederea asigurării egalității de șanse, a unor criterii obiective de selecție și a comparabilității rezultatelor, locurile sunt alocate separat pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali la nivelul fiecărei Școli doctorale implicate în proiect, și anume: Biologie integrativă, Chimie, Inginerie chimică, Fizică, Geografie, Geologie, Matematică și Informatică, Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific, Știința mediului.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 110 tineri cercetători (70 studenți doctoranzi și 40 cercetători postdoctorali) proveniți din 2 sau 3 serii succesive de studenți doctoranzi și cercetători postdoctorali care derulează un program individual de cercetare avansată la Universitatea Babeș-Bolyai, selectat pe baze competitive prin organizarea unui proces de selecție care are ca obiectiv constituirea celor 3 grupe ce vor forma grupul țintă al proiectului.

Selecția grupului țintă al proiectului se va face în sistem competitiv, evaluându-se:

  • componenta științifică (Raportul de autoevaluare) ce va avea o pondere de 40% în punctajul final și
  • componenta inovativ-antreprenorială prin susținerea unui interviu ce va avea o pondere de 60% în punctajul final (susținerea interviului va avea în vedere planul de valorificare a rezultatelor cercetării cu aplicabilitate în mediul socio-economic (draft idee de afaceri sau draft aplicabilitate într-un anumit domeniu industrial/mediul social) pentru componenta inovativ-antreprenorială. În cadrul interviului se va acorda punctaj suplimentar/bonus ideilor care integrează perspectiva STEM+ și UBB Goes Green.

Criterii de eligibilitate sunt următoarele:

I. Criterii generale pentru ambele categorii:

  1. Să fie cetățeni UE și să aibă domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia);
  2. Să își înscrie cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 (Conform prevederilor OM MEN nr. 5376/19.10.2017), respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate, respectiv specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, dezvoltare și Inovare 2014-2020.
  3. Să nu fi participat la programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale sau să nu fi făcut parte din grupul țintă în proiecte POSDRU/POCU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.
  4. Să dețină calitatea de student doctorand/cercetător postdoctoral la una din școlile doctorale: Biologie integrativă, Chimie, Inginerie chimică, Fizică, Geografie, Geologie, Matematică și Informatică, Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific, Știința mediului.

II. Criterii specifice:

Pentru studenții doctoranzi:

  • Să dețină calitatea de student doctorand înmatriculat la universitate în ultimii 2 ani terminali ai programului de studii doctorale (în anul II, respectiv în anul III), calitate dovedită printr-o adeverință eliberată de IOSUD.

Pentru cercetătorii postdoctorali:

  1. Să dețină calitatea de cercetător postdoctoral înmatriculat la universitate, calitate dovedită printr-un document justificativ eliberat de școala doctorală.
  2. Să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Selecție grup țintă (Grupa I):

Anunț important: Primirea dosarelor de competiție în vederea selecției în grupul țintă al proiectului Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală se prelungește până în data de 13 septembrie 2019.

  • Programarea interviurilor poate fi accesată aici.

Grupa I de formare va fi alcătuită din 25 de studenți doctoranzi aflați în anul III pe perioada anului academic 2019-2020 și 15 de cercetători postdoctorali, care vor urma programul antreprenorial în perioada 01.10.2019-30.09.2020.

Calendar orientativ pentru competiția de selecție a Grupei I:

  • 5 august-9 septembrie 2019 – primirea dosarelor de competiție
  • 16 septembrie-19 septembrie 2019 – desfășurarea interviului
  • 20 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor parțiale înainte de contestații
  • 23 septembrie 2019 – depunerea contestațiilor
  • 24 septembrie 2019 – rezolvarea contestațiilor
  • 25 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor finale
  • 26-30 septembrie 2019 – semnarea contractelor

Metodologia, formularele de înscriere și alte documente relevante pot fi descărcate aici:

UBB REIA PROGRAMUL STUDIUM GENERALE ÎN TURNUL CROITORILOR

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va relua,de joi, 22 octombrie 2020, seria de cursuri „Studium Generale” a Institutului STAR-UBB, găzduită de acum înainte de Turnul Croitorilor, cu prelegerea cu tema „Științele cognitive clinice: Implicații pentru pandemie”, susținută de prof. univ. dr. Daniel David. Blocat de pandemie și reluat acum cu adaptare la aceasta, cursul va fi transmis online pe canalul de Youtube al UBB (https://StudiumGenerale).

Inclus într-o acțiune mai amplă a UBB care vizează transformarea Turnului Croitorilor într-un veritabil „Turn al Cunoașterii”, programul Studium Generale al UBB (http://starubb.institute.ubbcluj.ro/index.php/studium-generale/) urmărește să stimuleze cooperările academice multi-/inter-/trans-disciplinare, pentru a spori ulterior integrarea STEM+ (Science/Technology/Engineerings/Mathematics/+Arts/Humanities/Social Sciences) la UBB, la nivel didactic, CDI și la nivelul relației cu societatea. Studium Generale este un program deschis comunității UBB, dar și comunității clujene, de diseminare a cunoașterii în următoarele paradigme: multi-/inter-/trans-disciplinară și citizen science, toate cursurile urmând să fie transmise și online, transformând astfel Turnul Croitorilor într-un adevărat „Turn al Cunoașterii”!

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, afirma la momentul lansării programului Studium Generale în Turnul Croitorilor, că „prin acest demers, UBB se reîntoarce în locurile de început ale Academia/Universitas Claudiopolitana, sigur, în condițiile în care ne permit evoluția istoriei și prezentul. UBB își respectă astfel tradiția academică începută în 1581 la un capăt al „Uliței Lupilor” și continuată (refondată) după 1715 la celălalt capăt, pe locul de astăzi al sediului UBB, tradiție reflectată în simbolurile sale academice legale. Academia/Universitas Claudiopolitana va fi continuată de instituții de învățământ superior incluse în 1872 în Universitatea Maghiară din Cluj (Universitatea Franz Joseph), transformată la rândul ei, în 1919, în Universitatea Românească din Cluj (Universitatea Regele Ferdinand I), UBB fiind moștenitorul academic și succesorul legal al Universității Ferdinand  I. Așadar, în spiritul de început al Tradiției, ne deschidem astfel spre societate (cetate), dar într-o logică modernă a Excelenței (și a citizen science).

În 1581, principele Transilvaniei și regele Uniunii Polono-Lituaniene, Ștefan Báthory, fondează o instituție de învățământ superior, numită Academie (Academia Claudiopolitana). Spre deosebire de alte academii instituții de învățământ superior, Academia Claudiopolitana avea prin actul de fondare și statut universitar, având dreptul de a conferi titlurile universitare de baccalaureus, magister și doctor. Academia, organizată de iezuiți, avea un nivel inferior (gimnaziu) și unul superior (cu două facultăți, filosofie, urmată de teologie), fiind organizată în zona în care se află astăzi și Turnului Croitorilor (alături de zidul cetății, biserica astăzi reformară etc.). În actul regal de fondare din 1581, regele Ștefan Bathory statua (pentru detalii vezi https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/prezentare/istoric):

„…instituim, orânduim și înălțăm în cetatea noastră Cluj, altfel numită Kolozsvár, un colegiu al Societății lui Isus și îl înzestrăm cu bunurile și veniturile scrise mai jos. Vrem ca această fundație să dăinuiească în vremuri veșnice și întru tot veacul, atribuind antezisei Societății a lui Isus, cu sprijinul autorității apostolice, o mănăstire părăsită, cândva a fraților din ordinul franciscanilor, construită din generozitatea regilor Ungariei, aflată  în Ulița Lupilor, lipită de zidul cetății, împreună cu biserica, grădinile, curțile, turnurile și cu toate locurile înconjurate de lângă zidurile cetății… hotărâm și decidem prin puterea prezentei scrisori, în temeiul deosebitei noastre dărnicii regești, ca cel care sa instruit cu vrednicie în literele umaniste, ebraice, grecești și latinești, și apoi va fi vrut să ajungă, prin judecata colegiului, la culmea uneia dintre cele două  facultăți, fie de teologie, fie de filosofie, dacă va fi făcut dovada științei sale de carte, să poată să fie promovat la gradele de bacalaureat, magistru și doctor. Iar această promovare să aibă același drept, demnitate, excelență și strălucire pe care obișnuiesc și pot să le dețină de drept și din obișnuință astfel de promovări în academiile din Italia, Franța, Spania și Germania…”  (Sursa: Rus, V. (2007). Operarii in Vinea Domini. Misionarii iezuiți în Transilvania, Banat și Partium (1579‐1715). Volumul I – Tablouri istorice și spirituale, Presa Universitară  Clujeană, Cluj‐ Napoca).

UBB intra oficial in liga universitatilor internationale de excelenta

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a primit oficial statutul de universitate de 4 stele în cadrul evaluării QS Star derulate de la începutul anului 2018, fapt care corespunde statutului de universitate internațională de excelență.

UBB se prezintă astfel ca o universitate cu profil internațional, demonstrând excelență în predare și cercetare, cu un mediu academic stimulativ care asigură oportunități excelente de studiu și de integrare a absolvenților pe piața muncii, contribuind prin inovare avansată la o societate bazată pe cunoaștere, care asigură o calitate crescută a vieții oamenilor.

„Așadar, întâmpinăm Centenarul universității românești cu fruntea sus, menținând tradiția academică de excelență a UBB, cunoscându-ne acum, în mod obiectiv, punctele tari (care trebuie păstrate și dezvoltate), punctele pe care trebuie să le dezvoltăm, pericolele pe care trebuie să le evităm, precum și oportunitățile (care trebuie utilizate)”, afirmă acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul UBB.

La rândul său, prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB responsabil de cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice, adaugă că: „Pe linia competitivității-excelenței, ne propunem ca următoarea țintă să fie UBBPlus*****, adică o universitate world-class de cinci stele! Într-adevăr, scorul obținut de UBB în evaluare ne situează peste scorul necesar pentru 4 stele, fără însă a atinge încă pragul pentru cinci stele. Putem realiza diferența de puncte într-un interval de câțiva ani, cu politici echilibrate și diverse, direcționate spre obiectivul UBBPlus*****!” Această nouă performanță notabilă se datorează efortului comunității academice a UBB, care, în condiții de subfinanțare cronică și povară legislativă (ex. reglementări ambigue/anti-performanță), a ținut să-și onoreze tradiția academică de excelență. Din păcate, de-a lungul timpului, autoritățile naționale nu au avut un program de susținere a excelenței academice, adesea abandonându-i pe aceia care s-au angajat în acest demers sau, mai rău, mai recent chiar pedepsindu-i instituțional. Din păcate, acest lucru nu va afecta doar universitățile, ci va afecta competitivitatea țării și, în final, bunăstarea oamenilor. Sperăm la o corectare a acestor derapaje și la o susținere financiară și legislativă adecvată.”

Criteriile/indicatorii utilizați de QS STAR în evaluarea comprehensivă a UBB au acoperit următoarele componente academice: (1) Predarea (4 indicatori); (2) Cercetarea (3) Inovarea; (4) Internaționalizarea; (5) Angajabilitatea absolvenților (3 indicatori); (6) Mediul de învățare (6 indicatori); și (7) Incluziunea socială (4 indicatori). Un indicator suplimentar a fost evaluarea unui program țintă.

Auditul academic este diferit de ierarhizarea universităților. Dacă ierarhizarea vizează ordonarea universităților prin prisma unor criterii relevante pentru demersul de ierarhizare, auditul academic vizează raportarea universităților la standarde academice internaționale printr-o evaluare comprehensivă și clasificarea lor în funcție de această raportare. Sistemul QS STAR clasifică universitățile evaluate în șase clase:·

5 stele plus (*****+) – Universitate de elită la nivel internațional (A typical five-star + institution is not just world-class, but an elite destination to which the very best students and faculty worldwide will aspire. Its brand name will transform the résumé of anyone connected with it. Five Stars + can apply equally to the world’s foremost comprehensive and specialist institutions). Un exemplu de astfel de universitate este Australia National University, Australia.·

5 stele (*****) – Universitate world-class (A typical Five Stars university is generally world class in a broad range of areas, enjoys a high reputation and has cutting edge facilities and internationally renowned research and teaching faculty). Un exemplu de astfel de universitate este Boston University, SUA.·

4 stele (****) – Universitate de excelență la nivel internațional (A typical Four Stars university is highly international, demonstrating excellence in both research and teaching. The institution provides an excellent environment for students and faculty). Un exemplu de astfel de universitate este Hull University, UK. ·

3 stele (***) – Universitate națională cu vizibilitate internațională (A typical Three Stars university is nationally well recognised, and may have also begun to attract international recognition. This institution maintains a reputable level of research and its graduates are attractive to employers). Un exemplu de astfel de universitate este Riga Technical University, Letonia.·

2 stele (**) Universitate regională/locală (A typical Two Stars university is active in research and has an established domestic reputation. The institution is a key part of its local community and will often have begun to consider international opportunities). Un exemplu de astfel de universitate este Bath Spa University, UK.·

1 stea (*) Universitate emergentă la nivel regional/local (A typical One Star university has established all the key components required to provide a quality service to its students and, in many cases, the foundations upon which to build a stronger domestic reputation. A One Star institution will often have been established within the last twenty years and will be putting in place the leadership and ambition to develop quickl.). Un exemplu de astfel de universitate este Ahmad Dahlan University, Indonesia. În lume există aproximativ 27000 de universități în sistemele de ierarhizare academică internaționale (rankingurile internaționale), UBB situându-se constant în ultimii ani între primele din România (prima în metarankingurile universitare din 2016 și 2017) și între primele 5% la nivel internațional.

***

Cu o tradiție care pornește din perioada Renașterii (1581), Universitatea Babeș-Bolyai a rămas de-a lungul timpului, în ciuda vicisitudinilor, mereu ancorată în aria academică internațională. Astfel, Alma Mater Napocensis a avut ca precursori Colegiul Major Iezuit (sec. XVI/XVII, cu limba de predare latină), Academia Claudiopolitană/Colegiul Academic Universitar (sec. XVIII, limbile de predare latină/germană/maghiară), Universitatea Francisc Iosif (sec. XIX, cu limba de predare maghiară) și UBB (sec. XX, cu limbile de predare oficiale română, maghiară și germană, în acord cu principiile multiculturalismului).

În 2019, UBB va sărbători 100 de ani de la refondarea sa ca universitate în cadrul Regatului României de după Marea Unire. Pentru a-și evalua în mod obiectiv rezultatele academice și pentru a-și planifica strategic noile etape de dezvoltare academică, UBB s-a supus unei evaluări internaționale, printr-un audit academic în prestigiosul sistem britanic QS STAR (cel care face și ierarhizarea QS a universităților și care este unul dintre cele mai reprezentative rankinguri universitare la nivel internațional). Nu în ultimul rând, acest demers a fost motivat de încercările repetate ale factorului politic de a minimiza/denigra marile universități ale țării din centrele academice tradiționale, pentru a stabili clasamente/ierarhii ghidate politic.

Comunicatul poate fi accesat și pe site-ul NEWSUBB.

Open course – Introduction to digital humanities

Open course

Introduction to digital humanities. Notions of database building, text encoding, georeferencing, network analyses & statistics

Trainer: Lecturer PhD Rada VARGA

Dates: 01.03.2021 – 26.03. 2021; projects presentations: 15-16.04.2021

The teaching will be asynchronous, with individual exercises and 7 online meetings of approx. 1-2 hours each.

Language: The class will be taught in English, with bilingual (RO-EN) class materials.

Certificate: Upon completion, each participant will receive a diploma granted by the Babeș-Bolyai University, certifying the graduation of the course.

Course overview:

Data structuring

Outline: the session will focus on structuring any kind of data (but especially narrative) into a tabular form, as well as on interrogating and identifying the information within structured datasets (spreadsheets, tables). The most accessible data structuring formats will be presented (Excel, .csv). We will also discuss on-line linked open data.

Gained abilities: the capacity to extract tabular information from a text and to primarily classify them, according to a given research question; the capacity to elaborate new research questions based on the structured data.

Database building

Outline: the session will be focused on the basics of database building. Besides the technical component, it will encompass a methodological side, as the filtering has to answer coherent research questions

Gained abilities: building a database in Airtable and SQL, applying filters.

Text encoding

Outline: we will teach the main text encoding norms and TEI standards. Basic encoding and annotation principles will be introduced, as well as basic XML.

Gained abilities: the capacity to correctly encode any text.

Visualization

Outline: the session will come as a critical analysis of the role of visualization in humanities and social sciences and as an introduction into the most employed visualizing platforms: Tableau Public, Raw Graphs.

Gained abilities: the capacity to ingest any structured data in a visualizing software and thus to highlight the desired research questions.

Geographical adnotations and georeferencing

Outline: the participants will get familiarized with the most common systems of geographic annotation and visualization – Google MyMaps and Geographic Information Systems (GIS), with QGIS, the associated platform.

Gained abilities: the capacity to annotate geographical information in QGIS.

Data analyses (social network analyses)

Outline: the session will demonstrate how one can achieve scientific insights using their structured data and the platforms presented before. For focusing on network analyses, we will use Nodegoat.

Gained abilities: the possibility to create, visualize and analyse a network (social, economic, conceptual).

Projects presentation

Fees: 800 RON; 400 RON for UBB staff and students.

Payment: UBB Cash Desk / on-line: https://plati.ubbcluj.ro/en/Event/Details/79

In case an institutional invoice is required, the corresponding data should be filled in the registration form.

Registration dates: January 25 – February 21

Documents:

Registration form (Fișă de înscriere) – link (RO version) / EN version available on Registration on the payment platform

Contract – link (RO version) / EN version will be available in February

For information on the content of the course, do not hesitate to contact Rada Varga (rada.varga@ubbcluj.ro) and for administrative information, Horea Oltean (horea.oltean@ubbcluj.ro)

Please send your registration form to both indicated addresses.

Acreditarea/Reacreditarea unităților de cercetare-dezvoltare-inovare 2021

Gasiti atasat calendarul de desfasurare a procesului de acreditare/reacreditare a unitatilor de cercetare din UBB, conform metodologiei aprobata de Senat si disponibila la adresa: https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/cercetarea-la-ubb/unitati-de-cercetare/.

Directorii unitatilor de cercetare vor avea posibilitatea sa depuna aplicatiile in platforma STAR-UBB, care se gaseste la adresa: https://starapp.ubbcluj.ro/  

Logarea in aceasta platforma se realizeaza cu datele conturilor din Academic Info.

Directorii UC vor putea sa depuna aplicatia pana cel tarziu in 29 ianuarie 2021. Datele introduse vor putea fi salvate si in faze intermediare, dar va rugam sa tineti cont de faptul ca apasarea butonului de salvare presupune automat si transmiterea unei solicitari standardizate de exprimare a acordului de a face parte din UC, catre membrii nominalizati in respectiva etapa de introducere – solicitare la care dansii vor putea raspunde accesand un link, in maximum 72 de ore. Situatia confirmarilor primite o vor putea vizualiza atat directorii unitatii, cat si administratorii platformei. Se vor putea face modificari/completari la cererea de acreditare si dupa apasarea butonului de salvare, pana la finalul perioadei de depunere.

In privinta apartenentei membrilor echipei si la alte unitati de cercetare, este necesara argumentarea punctuala in documentul incarcat in platforma – cererea de acreditare/reacreditare, punctul 8, conform articolelor 13 si 14 din metodologie.

Aplicatiile vor trebui sa fie avizate de catre facultate/Rectorat, in functie de subordonarea acestora. Directorii UC sunt rugati sa transmita forma finala a aplicatiei depuse in platforma catre conducerea facultatii, pentru obtinerea avizului. CMCS va obtine avizul din partea Prorectoratului responsabil cu cercetarea, pentru unitatile subordonate Rectoratului. La sfarsitul perioadei de depunere a aplicatiilor, rugam Decanatele facultatilor sa ne transmita, prin e-mail, avizele pentru unitatile de cercetare care au solicitat acreditarea/reacreditarea, pana cel tarziu in data de 10 februarie 2021.

Persoane de contact: horea.oltean@ubbcluj.ro (STAR-UBB) si  augusta.ploscariu@ubbcluj.ro (CMCS).

Calendar

• Depunere aplicații: 04.01.2021 – 29.01.2021;

• Verificare eligibilitate și alocare evaluatori, afișare rezultate eligibilitate – 12.02.2021;

• Perioadă contestații eligibilitate: 12.02. – 15.02.2021;

• Evaluarea aplicațiilor: 16.02. – 26.02.2021;

• Afișarea rezultatelor evaluării – 26.02.2021;

• Depunere contestații: 26.02. – 02.03.2021;

• Evaluare contestații: 03.03. – 05.03.2021;

• Rezultate finale înaintate către Rectorat – 5.03.2021.

New academic and research vacancies

NEW! UBB organizes a competition for 83 teaching and research positions. For information, please visit: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_determinata and https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata 

Concurs posturi didactice și cercetători

NOU! UBB organizează concurs pentru 83 de posturi de cadre didactice și cercetători. Invităm persoanele interesate să consulte informațiile referitoare la organizarea concursurilor aici: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_determinata și aici: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_nedeterminata

Turnul Croitorilor, Turn al Cunoașterii. Dialoguri academice – Studium Generale

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va continua joi, 17 decembrie 2020, ora 1600, seria de cursuri „Studium Generale” a Institutului STAR-UBB, găzduită de Turnul Croitorilor, cu o prelegere privind proiectul COVID-19 – Romanian Economic Impact Monitor: Impactul pandemiei de coronavirus asupra economiei din România: date, analize și previziuni., susținută de Prof. univ. dr. Levente Szász (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, UBB).

Proiectul de cercetare COVID-19 – Romanian Economic Impact Monitor presupune publicarea unei serii de date relevante privind impactul economic al pandemiei COVID-19 în forma unor infografice interactive, menite să arate o imagine comprehensivă, actualizată în timp real a situației economiei românești. Obiectivul principal al proiectului constă în oferirea unui sprijin real factorilor decizionali din politica și economia românească prin realizarea și actualizarea frecventă a analizei situației generate de epidemia de COVID-19, respectiv prin oferirea unui punct de pornire pentru realizarea unor scenarii de previziune pentru o mai bună protejare a societății, a companiilor, a angajaților acestora, respectiv a lanțurilor de aprovizionare din economia reală.

Studium generale este un spațiu de întâlnire interdisciplinar al profesorilor și studenților Universității Babeș-Bolyai și ai invitaților lor. Studium generale permite dialogul dintre discipline și angajează universitatea într-o reflecție asupra propriilor întrebări universale asupra cunoașterii. Aceasta dovedește continuitatea cu practicile intelectuale ale universităților medievale legate de întrebările quodlibetale: despre orice pentru fiecare, în aceeași comunitate de studiu. Studium generale la Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul Institutului Star-UBB, reprezintă o serie de conferințe săptămânale, în timpul anului academic, ținute de personalități ale universității sau invitate, care chestionează o temă a propriei discipline în dialog cu alți membri ai universității. Inițiat in anul 2019 de prof. univ. dr. Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai, acest program de conferințe își reia cursul într-o nouă formă, cursul va fi transmis online pe canalul de Youtube al UBB (https://StudiumGenerale) și pe pagina Facebook al Universității (https://www.facebook.com/UnivBabesBolyai).

Sesiunea științifică “Tailoring the activity of photocatalysts: from hollow structures to shape-tailored nanoparticles”

În 3 decembrie 2020, Institutul STAR-UBB organizează, prin programul Advanced Fellowship, sesiunea științifică cu titlul: “Tailoring the activity of photocatalysts: from hollow structures to shape-tailored nanoparticles”. Prezentările vor fi în limba engleză, iar programul și descrierea detaliată a sesiunii sunt prezentate mai jos:

14:00-14:05 – Opening words

14:05-14:50 – Prof. Dr Klára Hernádi, University of Szeged

Fabrication of semiconductor hollow structures – advantages in photocatalysis

14:50-15:35 – Dr. Zsolt Pap, Babeș-Bolyai University

Calcination and solvothermal crystallization – tools to obtain TiO2 the VIP photocatalyst

Link Goggle Meet: https://meet.google.com/vot-akxz-tnn

Fabrication of semiconductor hollow structures – advantages in photocatalysis

Klára HERNÁDI

University of Szeged, Department of Applied and Environmental Chemistry, H-6720 Szeged, Rerrich B. ter 1. Hungary

            Heterogeneous photocatalysis has recently emerged as one of the most effective and “greener” technique for the solution of certain environmental concerns. The photocatalytic activity of semiconductor materials can be dependent on various parameters such as the crystal phase composition, the crystallite size, the orientation of the crystal facets, structural hierarchy etc.

            As it was demonstrated earlier1, multiple reflections within a hollow cavity can lead to the enhanced utilization of the light source resulting in the production of more photogenerated charge carriers, thus increasing the photocatalytic efficiency of the semiconductor. Therefore, semiconductor hollow structures are of growing interest in the field of photocatalysis, too. These objects are interesting not just because of their unique optical properties but also their low apparent density. However, their reproducible fabrication can be challenging. 

            For the synthesis of either carbon-metal oxide composites or hollow semiconductor structures, nanometer sized carbon spheres (CS) were prepared by mild hydrothermal treatment of ordinary table sugar (sucrose). CSs were successfully coated with TiO2 and ZnO via either sol-gel method or atomic layer deposition2

            The unique hollow sphere morphology proved to enhance the photocatalytic activity (six times) as well as TOC removal efficiency (twelve times) compared to the reference sample. Combining the hollow spherical morphology with the deposition of noble metals, results revealed that both gold-deposited sample and platinum-deposited TiO2-s showed higher photocatalytic activity in phenol or oxalic acid decomposition under UV light irradiation.

Calcination and solvothermal crystallization – tools to obtain TiO2 the VIP photocatalyst

Zsolt PAP

Babeș-Bolyai University, Interdisciplinary Research Institute on Bio-Nano Sciences, RO-400271 Treboniu Laurian 42, Romania

            To obtain any novel photocatalytic materials an efficient reproducible synthesis procedure should be developed. However, the cost of “rushing and jumping” into seemingly efficient and adequate solutions is extremely high and affects the scientific community by flooding the literature with inconsistent data. The most representative material is TiO2 which is widely covered in the photocatalysis literature. There are numerous ways to obtain these materials including sol-gel based methods, solvothermal crystallization etc.

            As the controlled crystallization requires energy it is very important to know the crystallization parameters, which can be differentiated based on the chosen crystallization procedure. When the calcination is the final step to obtain nanocrystalline titania, the time/duration, the calcination atmosphere and the heating rate of the furnace (for both muffle and tube furnaces) are those parameters which define the final properties of the material and some of them are systematically ignored (e.g. duration of the calcination), generating knowledge voids and misconceptions.

            When a solvothermal crystallization is considered, the same parameters may be valid, however completed with the issues of crystallization media related chemistry, such as the acidity, polarity of the solvents, ionic strength, the presence of different shape-tailoring agents. Some of the simplest issue are also not quite considered here, namely the complex interaction of crystallization nuclei with the media, which may result in materials with complex structure and properties.

            The two examples mentioned above are just a few drops in the ocean of scientific results and due to the rush to publish as soon as possible most of the appearing issues will remain unsolved, making the work of scientists harder later on.

O NOUĂ PRELEGERE STUDIUM GENERALE – “ARHIVE ȘI MANUSCRISE CONTEMPORANE ALE LITERATURII ROMÂNE. ÎNTRE „HÂRTII DESTINATE COLECTEI ECOLOGICE” ȘI MONUMENTE DE ISTORIE CULTURALĂ.”

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) continuă vineri, 4 decembrie 2020, de la ora 16.00, seria de cursuri „Studium Generale” a Institutului STAR-UBB, găzduită de Turnul Croitorilor, cu întâlnirea cu tema „Arhive și manuscrise contemporane ale literaturii române. Între „hârtii destinate colectei ecologice” și monumente de istorie culturală”, susținută de prof. univ. dr. Ioana Bican de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai.

Încă din preajma anului 2005, interesul științific a crescut în ceea ce privește tematica patrimonizării manuscriselor și a arhivelor private, din secolul XX, care trec în domeniul public și care ar trebui să alcătuiască o componentă importantă a culturii noastre materiale. În cadrul întâlnirii vor fi prezentate episoade și realizări semnificative din munca de cercetare în acest domeniu.

Organizat sub egida Institutului STAR-UBB, Studium generale constituie un spațiu de întâlnire interdisciplinar, înlesnind dialogul dintre discipline și angajând Universitatea într-o reflecție asupra propriilor întrebări universale asupra cunoașterii. Aceasta dovedește continuitatea practicilor intelectuale ale universităților tradiționale legate de întrebările quodlibetale: despre orice pentru fiecare, în aceeași comunitate de studiu.

Studium generale reprezintă o serie de conferințe săptămânale, în timpul anului academic, ținute de personalități ale universității sau invitații acestora, care chestionează o temă a propriei discipline în dialog cu alți membri ai universității. Inițiat in anul 2019 de prof. univ. dr. Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai, acest program de conferințe și-a reluat cursul într-o nouă formă, adaptată condițiilor actuale.

Evenimentul va putea fi urmărit live pe canalul de YouTube al UBB (https://www.youtube.com/user/univbabesbolyai) și pe Facebook (https://www.facebook.com/UnivBabesBolyai).

O nouă prelegere din seria Studium Generale

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va continua joi, 26 noiembrie 2020, ora 16:00, seria de cursuri „Studium Generale” a Institutului STAR-UBB, găzduită de Turnul Croitorilor, cu prelegerea cu tema „Integrarea dintre psihologie și tehnologie: Cum ar putea roboții și realitatea virtuală să revoluționeze serviciile de sănătate mentală”, susținută de lect. univ. dr. Silviu Matu de la Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie al UBB. Evenimentul va putea fi urmărit online pe canalul de YouTube al UBB.

https://www.youtube.com/user/univbabesbolyai

Prelegeri Dr. Niculina Musat – Advanced Fellowship Extern

În cadrul programului Advanced Fellowship Extern al Institutului STAR-UBB, Dr. Niculina Musat (Director al Centrului ProVIS, Single-cell nanoSIMS facility, Dept. of Isotope Biogeochemistry, Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Germania), va susține două prelegeri care vor avea loc în datele de 26 și 27 noiembrie.