Invitatie prezentare “Benefits of Open Access to Modern Journal and the Increasing of Their International Visibility”

Institutul STAR-UBB alături de Studia UBB vă invită la prezentarea „Benefits of Open Access to Modern Journal and the Increasing of Their International Visibility”, care va avea loc în data de 17 Noiembrie 2017, de la ora 11:00, în Sala Club, Casa Universitarilor. Anunțul complet poate fi descărcat aici.

Deschiderea competiției pentru UBB Advanced Fellowship–Intern

Update: Faţă de textul din documentul de mai jos, Consiliul de Administraţie al UBB a suplimentat UBB Advanced Fellowships–Intern de la 7 la 9 (cu două UBB Advanced Fellowships–Intern care ţintesc excelenţa ştiinţifică).

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), prin Institutul STAR-UBB, oferă şapte (7) UBB Advanced Fellowships–Intern. UBB Advanced Fellowship–Intern se adresează cadrelor didactice sau de cercetare de top, din UBB și/sau de la instituții academice de prestigiu din țară. Detaliile privind procedura de acordare se regăsesc în acest document.

 

UBB – lider al universităţilor din România

UBB este lider al universităţilor din România conform centralizării ultimelor rankinguri internaționale date publicității în 2016. Cel mai recent clasament de acest gen este Times Higher Education (THE), în cadrul căruia Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este inclusă în categoria 601-800 (din cele aproape 1.000 de universități incluse în evaluare), alături de Universitatea de Vest din Timişoara. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi Universitatea din Bucureşti ocupă poziţiile 801+, cele patru universități fiind singurele universităţi româneşti incluse în acest ranking.

Indicatorii luaţi în calcul de ranking-ul Times Higher Education sunt cei de predare/învățare, cercetare (publicaţii/citări), transfer de cunoaștere și internaționalizare, analizându-se aproximativ 1.313 universități de cercetare de referință din lume și aproximativ 20.000 de răspunsuri privind reputația academică. La trei dintre indicatorii specifici UBB se află pe primul loc în ţară – predare/cercetare-citări/transfer de cunoaştere, iar la ceilalţi doi indicatori – cercetare-publicaţii/internaţionalizare – se află pe locul doi, după Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.
În ranking-urile internaționale majore ale universităților, UBB ocupă, în anul 2016, următoarele poziții:

  • În ranking-ul U.S. News (Best Global Universities Rankings) – care include aproximativ 750 de universități ale lumii, UBB ocupă prima poziţie între universităţile româneşti (560 la nivel internaţional), fiind urmată de Universitatea din Bucureşti (588) şi Universitatea Politehnica din Bucureşti (706).
  • În ranking-ul Webometrics (Ranking Web of Universities) – care include aproximativ 11.996 de universități ale lumii, UBB ocupă prima poziţie în ţară (938 la nivel internaţional), urmată de Universitatea din Bucureşti (975) și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1018).
  • În ranking-ul URAP (University Ranking by Academic Performance) – care include aproximativ 2.000 de universități ale lumii, UBB este pe poziţia a doua în ţară (690 la nivel international), devansând Universitatea din Bucureşti (726), dar fiind devansată de Universitatea Politehnica din București (621).
  • În ranking-ul Scimago (Institutions Rankings) – care include aproximativ 2.894 de universități ale lumii, UBB ocupă poziţia a treia (600 la nivel internaţional), după Universitatea Politehnica din București (552) şi Universitatea Politehnica din Timişoara (599).
  • În ranking-ul QS (World University Rankings) – care include aproximativ 1.000 de universități ale lumii, UBB se menţine pe poziţia 701+ la nivel internaţional, alături de Universitatea din București, Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara, ocupând însă locul 2 la nivel național, după Universitatea din București.
  • În ranking-ul CWUR (World University Ranking) – care include aproximativ 1.000 de universități ale lumii, apar două universităţi din România: Universitatea din București, pe poziţia 977 şi UBB, pe poziţia 980.
  • În rankingul Leiden (Leiden Ranking) UBB apare ca singura universitate din România care reuşeşte să intre în ranking, ocupând poziţia 791 între universităţiile lumii.

Așadar, într-un metaranking al anului 2016, UBB ocupă prima poziție la nivel național, la mică distanță de Universitatea din București și Universitatea Politehnica din București.

Anunț realizat de Direcţia Comunicare şi PR a UBB.

Seminarul Vizibilitate Internațională pentru Cercetare Universitară

Institutul STAR-UBB, în colaborare cu CFCIDFR al UBB, vă invită la seminarul “Vizibilitate Internațională pentru Cercetare Universitară” susținut de specialiști THOMSON REUTERS (invitați de Enformation, România), care va avea loc în data de 28 septembrie 2016, în Sala de Conferințe John Snow, la parterul Hotelului Universitas, de la ora 11 la ora 13. Cei interesați pot afla mai multe informații din următorul document.

UPDATE:

  1. Prezentarea Thomson Reuters
  2. Posteveniment

Lansarea Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie: Institutul STAR-UBB

Universitatea Babeș-Bolyai vă invită luni, 26 septembrie 2016, începând cu ora 13.00, la conferința de presă dedicată lansării Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie al UBB (Institutul STAR-UBB). Evenimentul se va desfășura în sala Club a Casei Universitarilor (str. Em. de Martonne, nr. 1, Cluj-Napoca).

La eveniment vor participa Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul UBB/director al Consiliului Institutului STAR-UBB, Prof. univ. dr. Daniel David, Prorectorul UBB pentru Cercetare, Competitivitate-Excelenţă şi Publicaţii Știinţifice/director executiv al Institutului STAR-UBB, alături de alți prorectori şi cadre didactice din UBB.

Anunț realizat de Direcţia Comunicare şi PR a UBB.

Lansare web-site

Am lansat site-ul Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie.