Home » UBB Goes Green

UBB Goes Green

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) își realizează misiune academică în paradigma protejării mediului și a dezvoltării sustenabile/durabile. Paradigma este ilustrată de Programul UBB Goes Green, derulat sub egida Institutului STAR-UBB.