Lista posturilor de cercetare scoase la concurs pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022

INSTITUTUL STAR-UBB AL UNIVERSITĂȚII BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea, pe durată determinată, a posturilor de cercetare vacante, cuprinse în lista de mai jos.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai. Toate detaliile privind concursurile pot fi găsite la: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_determinata

 

Nr. crt. Facultate/ Institut Poziţie în statul de funcții Funcţie didactică/ de cercetare Discipline din planul de învăţământ/ Arii de cercetare Durata angajării (nr. ani) Info
1. Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 13 cercetător științific gradul III
1/2 normă
Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltareinovare legată de fizica particulelor elementare
experimentală
3 ani detalii post
2. Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 15 cercetător științific gradul I
1/2 normă
Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltareinovare în domeniul inteligenței artificiale 2 ani detalii post
3. Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) 16 cercetător științific gradul I
1/2 normă
Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltareinovare în domeniul neuroștiințelor 2 ani detalii post