Premii de excelență UBB

Rectoratul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca onorează realizările de excepție ale membrilor comunității UBB, realizări care mențin UBB ca un actor vizibil și de impact în aria academică europeană.

Ceremonia de decernare a premiilor pentru anul 2020 a avut loc în data de 1 martie 2021.

  1. Premiul UBB pentru activitatea științifică de anvergură internațională;
  2. Premiul UBB anual (2020) pentru cercetarea științifică;
  3. Premiul UBB anual (2020) pentru activitatea educațională;
  4. Premiul UBB anual (2020) pentru relația cu societatea;
  5. Premiul UBB anual (2020) pentru activitățile administrative.