Proiect POCU/380/6/13/123886 – PRELUNGIRE PERIOADĂ DEPUNERE DOSARE COMPETIȚIE PENTRU GRUPUL ȚINTĂ STUDENȚI-DOCTORANZI

ANUNȚ IMPORTANT

PRELUNGIRE PERIOADĂ DEPUNERE DOSARE COMPETIȚIE PENTRU GRUPUL ȚINTĂ

STUDENȚI-DOCTORANZI

cu privire la procesul de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului POCU/380/6/13/123886: Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală

În atenția candidaților de la următoarele Școli doctorale:

  • Biologie integrativă
  • Chimie
  • Inginerie chimică
  • Fizica
  • Geografie
  • Geologie
  • Matematică și Informatică
  • Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific
  • Știinta mediului

 

Pentru grupul țintă studenți-doctoranzi se prelungește perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului POCU/380/6/13/123886 până la data de 31 martie 2021

 

Depunerea dosarelor se va face exclusiv online.

 

 Așteptăm dosarele dumneavostră de competiție, cu toate documentele aferente scanate, la următoarea adresa de e-mail: transfertehnologic@ubbcluj.ro

Documentele în original se vor pastra și se vor depune în momentul în care echipa proiectului va transmite o notificare în acest sens.

 

 

Grupul țintă eligibil: studenții-doctoranzii înmatriculați în anul II în anul universitar 2020-2021

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic sau pe e-mail

Tel: 0264405300 (prin centrala UBB), interior 5253

Cu considerație,

Echipa proiectului POCU/380/6/13/123886