Proiectul „Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală” (POCU/380/6/13/123886)

Metodologie de organizare a concursului pentru evaluarea calitativă individuală și validarea planului de afaceri – GRUPA II de formare-

Documentele relevante, incluzând metodologia, anexele, calendarul, și lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate pot fi descărcate aici.

Rezultatele FINALE pentru Concursul cu premii: De la cercetare la Start-Up

Rezultatele finale ale concursului pot fi accesate aici.

Rezultatele preliminarii pentru Concursul cu premii: De la cercetare la Start-Up

Punctajul și clasamentul preliminar în urma evaluării planului de afacere și a business plan pitch pot fi accesate aici.

Concurs cu premii

Vă informăm că în perioada următoare se va desfășura încă un Concurs cu premii, de data această adresat echipelor mixte formate din minim 3 și maxim 5 membri ai Grupei I de formare ce are ca și scop evaluarea calitativă de grup.

Pentru participarea la acest Concurs trebuie sa ne transmiteți electronic, prin email, la adresa: transfertehnologic@ubbcluj.ro planurile de afacere elaborate de echipa dvs.

Dead-line: 02 octombrie 2020

Puteți descărca metodologia de concurs împreună cu anexele aferente la acest link.

Va dorim mult success!

Echipa proiectului POCU/380/6/13/123886.

Metodologie de organizare a concursului pentru evaluarea calitativă individuală și validarea planului de afaceri

Documentele relevante, incluzând metodologia, anexele, calendarul, și lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate pot fi descărcate aici.

Rezultate finale selecție Grupa II

Rezultatele finale privind selecția grupului țintă pot fi accesate aici.

Rezultate parțiale selecție Grupa II

Rezultatele parțiale privind selecția grupului țintă pot fi accesate aici.

Anunț important privind depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă

Începând cu data 16 martie 2020 până la data de 10 aprilie 2020 se reia depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului POCU/380/6/13/123886. Depunerea dosarelor se va face exclusiv online. Informațiile complete pot fi accesate aici.

Selecție grup țintă (Grupa II):

Grupa II de formare va fi alcătuită din 31 de studenți doctoranzi și 14 cercetători postdoctorali.

 1. Pentru grupul țintă doctoranzi sunt eligibili doctoranzii înmatriculați în anul II în anul universitar 2019-2020
 2. Pentru grupul țintă cercetători postdoctorali sunt eligible persoanele care au obținut titlul de doctor după 1 mai 2015 (data ordinului de ministru) și care sunt admiși la un Program postdoctoral de cercetare avansată (program de studii postuniversitare) conform Hotărârii Senatului nr. 10220 din 10.06.2019.

Calendarul pentru competiția pentru selecția grupului țintă în proiectul:

 • 2 martie 2020 – 20 martie 2020-primirea dosarelor de aplicație 23 martie 2020 – 3 aprilie -desfășurarea interviului
 • 6 aprilie 2020- afișarea rezultatelor parțiale înainte de contestații 7 aprilie 2020 -depunerea contestațiilor
 • 8 aprilie 2020 -rezolvarea contestațiilor
 • 9 aprilie 2020 -afișarea rezultatelor finale
 • 15-30 aprilie 2020 -semnarea contractelor de bursă

Arhiva completă a documentelor relevante poate fi descărcată aici.

Universitatea Babeș-Bolyai anunță deschiderea competiției de selecția a grupului țintă al proiectului POCU/380/6/13/123886: Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală.

În vederea asigurării egalității de șanse, a unor criterii obiective de selecție și a comparabilității rezultatelor, locurile sunt alocate separat pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali la nivelul fiecărei Școli doctorale implicate în proiect, și anume: Biologie integrativă, Chimie, Inginerie chimică, Fizică, Geografie, Geologie, Matematică și Informatică, Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific, Știința mediului.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 110 tineri cercetători (70 studenți doctoranzi și 40 cercetători postdoctorali) proveniți din 2 sau 3 serii succesive de studenți doctoranzi și cercetători postdoctorali care derulează un program individual de cercetare avansată la Universitatea Babeș-Bolyai, selectat pe baze competitive prin organizarea unui proces de selecție care are ca obiectiv constituirea celor 3 grupe ce vor forma grupul țintă al proiectului.

Selecția grupului țintă al proiectului se va face în sistem competitiv, evaluându-se:

 • componenta științifică (Raportul de autoevaluare) ce va avea o pondere de 40% în punctajul final și
 • componenta inovativ-antreprenorială prin susținerea unui interviu ce va avea o pondere de 60% în punctajul final (susținerea interviului va avea în vedere planul de valorificare a rezultatelor cercetării cu aplicabilitate în mediul socio-economic (draft idee de afaceri sau draft aplicabilitate într-un anumit domeniu industrial/mediul social) pentru componenta inovativ-antreprenorială. În cadrul interviului se va acorda punctaj suplimentar/bonus ideilor care integrează perspectiva STEM+ și UBB Goes Green.

Criterii de eligibilitate sunt următoarele:

I. Criterii generale pentru ambele categorii:

 1. Să fie cetățeni UE și să aibă domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia);
 2. Să își înscrie cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 (Conform prevederilor OM MEN nr. 5376/19.10.2017), respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate, respectiv specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, dezvoltare și Inovare 2014-2020.
 3. Să nu fi participat la programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale sau să nu fi făcut parte din grupul țintă în proiecte POSDRU/POCU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.
 4. Să dețină calitatea de student doctorand/cercetător postdoctoral la una din școlile doctorale: Biologie integrativă, Chimie, Inginerie chimică, Fizică, Geografie, Geologie, Matematică și Informatică, Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific, Știința mediului.

II. Criterii specifice:

Pentru studenții doctoranzi:

 • Să dețină calitatea de student doctorand înmatriculat la universitate în ultimii 2 ani terminali ai programului de studii doctorale (în anul II, respectiv în anul III), calitate dovedită printr-o adeverință eliberată de IOSUD.

Pentru cercetătorii postdoctorali:

 1. Să dețină calitatea de cercetător postdoctoral înmatriculat la universitate, calitate dovedită printr-un document justificativ eliberat de școala doctorală.
 2. Să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Selecție grup țintă (Grupa I):

Anunț important: Primirea dosarelor de competiție în vederea selecției în grupul țintă al proiectului Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală se prelungește până în data de 13 septembrie 2019.

 • Programarea interviurilor poate fi accesată aici.

Grupa I de formare va fi alcătuită din 25 de studenți doctoranzi aflați în anul III pe perioada anului academic 2019-2020 și 15 de cercetători postdoctorali, care vor urma programul antreprenorial în perioada 01.10.2019-30.09.2020.

Calendar orientativ pentru competiția de selecție a Grupei I:

 • 5 august-9 septembrie 2019 – primirea dosarelor de competiție
 • 16 septembrie-19 septembrie 2019 – desfășurarea interviului
 • 20 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor parțiale înainte de contestații
 • 23 septembrie 2019 – depunerea contestațiilor
 • 24 septembrie 2019 – rezolvarea contestațiilor
 • 25 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor finale
 • 26-30 septembrie 2019 – semnarea contractelor

Metodologia, formularele de înscriere și alte documente relevante pot fi descărcate aici: