Turnul Croitorilor, Turn al Cunoașterii. Dialoguri academice – Studium Generale, 20.05.2021

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va continua joi, 20 mai 2021, ora 1600, seria de cursuri „Studium Generale” a Institutului STAR-UBB, găzduită de Turnul Croitorilor, cu o prelegere cu tema „Antitrinitarismul ca fundament şi provocare pentru Principatul Transilvaniei (1566-1595)”, susținută de conf. univ. dr. Edit Szegedi (Facultatea de Studii Europene).

 

Rezumatul prezentării:

Prelegerea va aborda dimensiunile ambivalente şi paradoxale ale antitrinitarismului din Transilvania. Antitrinitarismul a fost o expresie a Reformei radicale, însă în Transilvania a contribuit la consolidarea tânărului stat ardelean, devenind practic curentul teologic favorizat de Curte şi pe cale de a se impune ca “religie de stat”. Această contribuţie la formarea şi consolidarea statului constă în fundamentarea politicii religioase a Transilvaniei. După 1571 însă, antitrinitarienii pierzând sprijinul politic de care beneficiaseră până atunci, devin provocarea pentru noua politică religioasă a dinastiei catolice Báthory.

 

 

Studium Generale este un spațiu de întâlnire interdisciplinar al profesorilor și studenților Universității Babeș-Bolyai și ai invitaților lor. Studium Generale permite dialogul dintre discipline și angajează universitatea într-o reflecție asupra propriilor întrebări universale asupra cunoașterii. Aceasta dovedește continuitatea cu practicile intelectuale ale universităților medievale legate de întrebările quodlibetale: despre orice pentru fiecare, în aceeași comunitate de studiu. Studium Generale la Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul Institutului Star-UBB, reprezintă o serie de conferințe săptămânale, în timpul anului academic, ținute de personalități ale universității sau invitate, care chestionează o temă a propriei discipline în dialog cu alți membri ai universității. Inițiat în anul 2019 de prof. univ. dr. Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai, acest program de conferințe își reia cursul într-o nouă formă, cursul va fi transmis online pe canalul de Youtube al UBB (https://StudiumGenerale) și pe pagina Facebook al Universității (https://www.facebook.com/UnivBabesBolyai).