Turnul Croitorilor, Turn al Cunoașterii. Dialoguri academice – Studium Generale, 24.03.2022

 Institutul STAR-UBB al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca va continua joi, 24 martie 2022, ora 16:00, seria de cursuri și prelegeri „Studium Generale”, găzduită de Turnul Croitorilor, cu o prelegere cu tema „Analyzing complex cause-effect models in the social sciences” (Investigarea modelelor complexe de tip cauză-efect în științele sociale), susținută de prof. Marko Sarstedt (Ludwig-Maximilians-University Munich, Germania / Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, UBB).

 

Marko Sarstedt este unul dintre cei mai importanți și reputați experți în modelarea prin ecuații structurale prin tehnica celor mai mici pătrate parțiale (Partial Least Squares Structural Equation Modeling – PLS-SEM). În ultima decadă, Marko Sarstedt a contribuit semnificativ la dezvoltarea metodologică și popularizarea PLS-SEM în rândul cercetătorilor din întreaga lume, în domenii dintre cele mai diverse, cu precădere în științele sociale. Metodele dezvoltate de Marko Sarstedt alături de colaboratorii săi au devenit standarde în domeniu, fiind adoptate pe scară largă la nivel internațional. Lucrările sale au fost publicate în reviste științifice internaționale prestigioase, influența și impactul internațional aducându-i lui Marko Sarstedt statutul de Highly Cited Researcher în 2018, statut menținut de-a lungul anilor care au urmat, conform evaluărilor scientometrice realizate și publicate de Clarivate. În prezent, lucrările sale publicate numără peste 110.000 citări, conform Google Scholar, dintre care peste 33.000 citări în reviste indexate Clarivate Web of Science.

 

 

Rezumatul prelegerii: În multe domenii ale științelor sociale, conceptele de interes în cercetare nu sunt direct observabile și, prin urmare, sunt măsurate în general cu scale care cuprind seturi de itemi. Acești itemi măsoară indirect conceptul respectiv, presupunând că un construct subiacent se manifestă prin acești itemi. Unele dintre aceste constructe includ percepții și atitudini individuale, cum ar fi satisfacția clienților, ușurința percepută în utilizare și utilitatea tehnologiei informației sau reputația corporativă. Cercetătorii emit ipoteze și testează empiric relațiile cauză-efect între astfel de concepte teoretice utilizând metode de modelare prin ecuații structurale, care au devenit un pilon de bază în cercetarea științelor sociale. Această discuție va introduce modelarea prin ecuații structurale prin tehnica celor mai mici pătrate parțiale (PLS-SEM) ca metodă populară pentru testarea modelelor cauză-efect. PLS-SEM a atras un interes considerabil în științele sociale, dar s-a extins și în diverse domenii ale științelor naturale, cum ar fi agricultura, științele mediului, ecologie și geografie. Discuția va urmări elementele de bază ale PLS-SEM și va oferi o privire de ansamblu asupra evoluțiilor recente din domeniu. Prelegerea se va desfășura în limba engleză.

 

Studium Generale este un spațiu de întâlnire interdisciplinar al profesorilor și studenților Universității Babeș-Bolyai și ai invitaților lor. Studium Generale permite dialogul dintre discipline și angajează universitatea într-o reflecție asupra propriilor întrebări universale asupra cunoașterii. Aceasta dovedește continuitatea cu practicile intelectuale ale universităților medievale legate de întrebările quodlibetale: despre orice pentru fiecare, în aceeași comunitate de studiu. Studium Generale la Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul Institutului Star-UBB, reprezintă o serie de conferințe săptămânale, în timpul anului academic, ținute de personalități ale universității sau invitate, care chestionează o temă a propriei discipline în dialog cu alți membri ai universității. Inițiat în anul 2019 de prof. univ. dr. Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai, acest program de conferințe își reia cursul într-o nouă formă, cursul va fi transmis online pe canalul de Youtube al UBB (https://StudiumGenerale) și pe pagina Facebook al Universității (https://www.facebook.com/UnivBabesBolyai).