Studium Generale în Turnul Croitorilor

Universitatea Babeș-Bolyai va relua, de joi, 22 octombrie 2020, seria de cursuri „Studium Generale” a Institutului STAR-UBB, găzduită de acum înainte de Turnul Croitorilor, cu prelegerea cu tema „Științele cognitive clinice: Implicații pentru pandemie”, susținută de prof. univ. dr. Daniel David. Blocat de pandemie și reluat acum cu adaptare la aceasta, cursul va fi transmis pe canalul de YouTube al UBB.

Inclus într-o acțiune mai amplă a UBB care vizează transformarea Turnului Croitorilor într-un veritabil „Turn al Cunoașterii”, programul Studium Generale al UBB urmărește să stimuleze cooperările academice multi-/inter-/trans-disciplinare, pentru a spori ulterior integrarea STEM+ (Science / Technology / Engineerings / Mathematics / + Arts / Humanities / Social Sciences) la UBB, la nivel didactic, CDI și la nivelul relației cu societatea. Studium Generale este un program deschis comunității UBB, dar și comunității clujene, de diseminare a cunoașterii în următoarele paradigme: multi-/inter-/trans-disciplinară și citizen science, toate cursurile urmând să fie transmise și online, transformând astfel Turnul Croitorilor într-un adevărat „Turn al Cunoașterii”!

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, afirma la momentul lansării programului Studium Generale în Turnul Croitorilor, că

„prin acest demers, UBB se reîntoarce în locurile de început ale Academia/Universitas Claudiopolitana, sigur, în condițiile în care ne permit evoluția istoriei și prezentul. UBB își respectă astfel tradiția academică începută în 1581 la un capăt al „Uliței Lupilor” și continuată (refondată) după 1715 la celălalt capăt, pe locul de astăzi al sediului UBB, tradiție reflectată în simbolurile sale academice legale. Academia/Universitas Claudiopolitana va fi continuată de instituții de învățământ superior incluse în 1872 în Universitatea Maghiară din Cluj (Universitatea Franz Joseph), transformată la rândul ei, în 1919, în Universitatea Românească din Cluj (Universitatea Regele Ferdinand I), UBB fiind moștenitorul academic și succesorul legal al Universității Ferdinand  I. Așadar, în spiritul de început al Tradiției, ne deschidem astfel spre societate (cetate), dar într-o logică modernă a Excelenței (și a citizen science)”

În 1581, principele Transilvaniei și regele Uniunii Polono-Lituaniene, Ștefan Báthory, fondează o instituție de învățământ superior, numită Academie (Academia Claudiopolitana). Spre deosebire de alte academii instituții de învățământ superior, Academia Claudiopolitana avea prin actul de fondare și statut universitar, având dreptul de a conferi titlurile universitare de baccalaureus, magister și doctor. Academia, organizată de iezuiți, avea un nivel inferior (gimnaziu) și unul superior (cu două facultăți, filosofie, urmată de teologie), fiind organizată în zona în care se află astăzi și Turnului Croitorilor (alături de zidul cetății, biserica astăzi reformară etc.). În actul regal de fondare din 1581, regele Ștefan Bathory statua (pentru detalii vezi scurt istoric UBB):

„…instituim, orânduim și înălțăm în cetatea noastră Cluj, altfel numită Kolozsvár, un colegiu al Societății lui Isus și îl înzestrăm cu bunurile și veniturile scrise mai jos. Vrem ca această fundație să dăinuiească în vremuri veșnice și întru tot veacul, atribuind antezisei Societății a lui Isus, cu sprijinul autorității apostolice, o mănăstire părăsită, cândva a fraților din ordinul franciscanilor, construită din generozitatea regilor Ungariei, aflată  în Ulița Lupilor, lipită de zidul cetății, împreună cu biserica, grădinile, curțile, turnurile și cu toate locurile înconjurate de lângă zidurile cetății… hotărâm și decidem prin puterea prezentei scrisori, în temeiul deosebitei noastre dărnicii regești, ca cel care s‐a instruit cu vrednicie în literele umaniste, ebraice, grecești și latinești, și apoi va fi vrut să ajungă, prin judecata colegiului, la culmea uneia dintre cele două  facultăți, fie de teologie, fie de filosofie, dacă va fi făcut dovada științei sale de carte, să poată să fie promovat la gradele de bacalaureat, magistru și doctor. Iar această promovare să aibă același drept, demnitate, excelență și strălucire pe care obișnuiesc și pot să le dețină de drept și din obișnuință astfel de promovări în academiile din Italia, Franța, Spania și Germania…”

(Sursa: Rus, V. (2007). Operarii in Vinea Domini. Misionarii iezuiți în Transilvania, Banat și Partium (1579‐1715). Volumul I – Tablouri istorice și spirituale, Presa Universitară  Clujeană, Cluj‐ Napoca).