FADGYAS-STĂNCULETE Mihaela – cercetător colaborator CSIII

Afiliere: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, România.

Medic primar psihiatru cu experiență în evaluarea și tratamentul afecțiunilor psihiatrice.. Experiența vastă în psihopatologia clinică include evaluarea și cercetarea în afecțiuni psihosomatice, tulburări de dispoziție și schizofrenie, demențe.

Domenii de interes: comorbiditățile psihiatrice în patologia psihosomatică, simptomele negative și deficitele cognitive în schizofrenie, evaluarea neuropsihologică a pacienților cu demență.

Curriculum Vitae: Fadgyas Stănculete_CV

Profil Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_RPBzggAAAAJ&hl=en

Publicații reprezentative:

  • Fadgyas Stanculete M, Dumitrascu DL, Drossman D. Neuromodulators in the Brain-Gut Axis: their Role in the Therapy of the Irritable Bowel Syndrome. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases Vol 30 517-525.
  • Fadgyas Stanculete M, Chiarioni G, Dumitrascu DL, Dumitrascu DI, Popa SL. Disorders of the brain-gut interaction and eating disorders. World J Gastroenterol 2021; 27(24): 3668-3681
  • Fagyas Stanculete M & Capatina, O. (2021). The Many Faces of Negative Symptoms in Schizophrenia. In (Ed.), Psychosis – Phenomenology, Psychopathology and Pathophysiology. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.98412
  • Fadgyas Stanculete M & Dumitrascu D L. (2020). Untangling comorid irritable syndrome and psychiatric comorbidities In (Ed. Mario Incayawar and Sioui Maldonado Bouchard) Overlapping Pain and Psychiatric Syndromes: Global Perspectives, Oxford University Press. 249-262.
  • Fadgyas-Stanculete M, Buga AM, Popa-Wagner A, Dumitrascu DL. The relationship between irritable bowel syndrome and psychiatric disorders: from molecular changes to clinical manifestations. Journal of Molecular Psychiatry 2014 Vol 2