MERLO Roberto – cercetător colaborator CSII

Afiliere: Facultatea de Limbi și Literaturi străine, Universitatea din Torino, Italia.

Domenii de interes: limbi și literaturi moderne și comparate, istoria limbii române.

Absolvent în Limbi și Literaturi moderne și comparate la Facultatea de Litere și Filosofie din Torino, în 2004, sub coordonarea prof. M. Cugno, şi-a obținut doctoratul în „Literaturi comparate, Filologie romanică și Românistică”. După o experiență de trei ani (2004-2007) ca Lector de Limba și Literatura italiană la Facultatea de Litere la Universitatea din Oradea, din 2007 a început să colaboreze cu Facultatea de Limbi și Literaturi străine a Universităţii din Torino. Din 2015 este Conf.dr. șef la catedra de Limba și Literatura română (Departamentul de Limbi și Literaturi străine și Culturi moderne, Universitatea din Torino). Din 2011 până în 2013 a fost membru al Comisiei Didactice a Departamentului, din 2017 în prezent este Membru al Comisiei de îndrumare a Cursului de Licență “Lingue e letterature moderne” (L-11) şi al Comisiei Didactice a Departamentului. În 2019 a devenit Responsabil pentru internaționalizare al Cursului de Masterat “Lingue straniere per la comunicazione internazionale” (LM-38). Din 2015 este Membru al Colegiului doctoral, Doctorat în Digital Humanities, Universitatea din Genova-Universitatea din Torino Este în prezent membrual Comitetului științific al colecției de studii române “La colonna infinita”, Editrice dell’Orso, al revistei Philologia Jassyensia şi al Simpozionului anual internațional al Institutului de Filologie română „Al. Philippide”. Este de asemenea membru al Comitetului de Redacție a revistei RiCOGNIZIONI. Rivista di lingue letterature e culture moderne, şi a revistei CoSMo. Comparative Studies in Modernism, Centro Studi Arti della Modernità.
În trieniu 2019-2022 este Secretar al Consiliului Director al Asociației Italiene de Românistică (Associazione Italiana di Romenistica, AIR).

Profil Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ZGvagXMAAAAJ&hl=ro

Publicații reprezentative:

  • Il mito dacico nella letteratura romena dell’Ottocento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011—ISBN: 978-88-6274-321-1
  • (în colaborare cu Krystyna Jaworska e Massimo Maurizio), Il canto, l’incanto e il grido. Tre poetesse dell’Europa Centro-Orientale, Stilo Editrice, Bari, 2017 — ISBN 978-88-6479-194-4Studii în volum
  • Sulle vette dell’immaginazione. I Carpazi nel romanticismo romeno tra folklore e invenzione letteraria, în Bonato L. e Zola L. (ed. Îngrijită de), Fantastiche Montagne: esseri e luoghi dell’immaginario nelle terre alte, Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 49-73 — ISBN 9788891780584
  • Getica între istorie şi filozofie: V. Pârvan, L. Blaga şi răstălmăcirile ideologiei. în Ofelia Ichim, Emanuela Ilie, Marius-Radu Clim (ed.), Dan Mănucă 80. In memoriam, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2018, pp. 225-254 —ISBN:978-606-023-027-4
  • SULLE GLOSSE PARENTENTICHE NEL „REGLEMENT ORGANICESC A MOLDOVEI” (1831), în Coman Lupu (ed.), Alexandru Ciolan, Alessandro Zuliani (coeds.), Studii romanice […]: omagiu profesorilor Florica Dimitrescu şi Alexandru Niculescu la 90 de ani, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2018, pp. 657- 693 — ISBN 978-606-16-0976-5