NIȚĂ Dan Constantin – CSIII

Domenii de interes: Geochimie & geocronologie izotopica, datarea pe baza dezechilibrelor din seriile U, radioactivitate naturala, (LA)-MC/SF/Q-ICP-MS.

Principala arie de cercetare este strâns legată de datarea pe bază dezechilibrelor din seriile uraniului și analize izotopice de mare precizie (MC-ICPMS, HR/SF-ICPMS) cu implicații în dezvoltarea metodologiilor de măsurare a izotopilor, geocronologie, paleoclimatologie, evoluția mamiferelor, criminalistică nucleară, etc., aria secundară de cercetare fiind radioactivitea materialelor naturale și antropice din diferite medii cu implicațiile adiacente.

Curriculum Vitae: Niță_CV

Profil Google Scholar: https://scholar.google.ro/citations?user=IRqcKGQAAAAJ&hl=en

Publicații reprezentative:

  • Niţǎ, D.C., Moldovan, M., Cosma, C., 2014, Radon measurement in carbonated water with the Lucas cell and charcoal adsorption methods, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 299 (1) PP. 25 – 30 doi: 10.1007/s10967-013-2829-8.
  • Lisa M. Baldini, James U. L. Baldini, Frank McDermott, Pablo Arias, Marián Cueto, Ian J. Fairchild, Dirk L. Hoffmann, Da-vid P. Mattey, Wolfgang Müller, Dan Constantin Nita, Roberto Ontañón, Cristina Garciá-Moncó, David A. Richards, 2019, North Iberian temperature and rainfall seasonality over the Younger Dryas and Holocene, Quaternary Science Reviews, Quaternary Science Reviews, 2019, 226, 105998
  • Lisa M Baldini, Frank Mcdermott, James U L Baldini, Pablo Arias, Marián Cueto, Ian J Fairchild, Dirk L Hoffmann, David P Mattey, Wolfgang Müller, Dan Constantin Nita, Roberto Ontañón, Cristina Garciá-Moncó, David A Richards, 2015, Region-al temperature, atmospheric circulation, and sea-ice variability within the Younger Dryas Event constrained using a speleo-them from northern Iberia, Earth and Planetary Science Letters, 2015, 419, pp. 101-110,DOI:10.1016/j.epsl.2015.03.015
  • Philip J. Hopley, Graham P. Weedon, Chris M. Brierley, Christopher Thrasivoulou, Andy I.R. Herries, Ada Dinckal, David A. Richards, Dan C. Nita, Randall R. Parrish, Nick M. W. Roberts, Diana Sahy, Claire L. Smith, 2018, Orbital precession modulates interannual rainfall variability,as recorded in an Early Pleistocene speleothem, Geology, v. 46; no. 8; p. 731–734, doi:10.1130/G45019.1
  • J.W.B. Rae, A. Burke, L.F. Robinson, J.F. Adkins, T. Chen, C. Cole, R. Greenop, T. Li, E. Littley, D.C. Nita, J.A. Stewart, B. Taylor, 2018, .CO2 storage and release in the deep Southern Ocean, Nature, 562 (7728), p. 569–573, doi: 10.1038/s41586-018-0614-0