PAZSINT Annamaria Izabella – CSIII

Domenii de interes: zona Mării Negre, epigrafie greacă și latină, istorie antică, studii clasice și epigrafie digitală (digital classics/digital epigraphy), analize de rețele antice.

Annamária – Izabella Pázsint este cercetător științific (III) în cadrul Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie. Are un doctorat în istorie (2019), iar în timpul studiilor doctorale și după finalizarea acestora a colaborat cu echipe de cercetare din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și Institutului de Arheologie din Iași. De-a lungul anilor a beneficiat de burse/granturi de cercetare din partea mai multor instituții naționale și internaționale.

Curriculum Vitae: Pazsint_CV

Profil Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=PHbLVK0AAAAJ&hl=ro

Publicații reprezentative:

  • Annamária – Izabella Pázsint, Private Associations in the Pontic Greek Cities (6th century BC – 3rd century AD), Leuven, Peeters, 2022. ISBN 978-904-294-718-4.
  • V. Cojocaru, L. Ruscu, T. Castelli, A.I. Pázsint (eds.), Advances in Ancient Black Sea Studies: Historiography, Archaeology and Religion, Cluj-Napoca, Mega, 2019, 666 p. ISBN 978-606-020-104-5.
  • Annamária – Izabella Pázsint, Between οἶκος and πόλις: The Life of Women in Histria, Tomis, and Kallatis (3rd c. BC – 3rd c. AD), Ephemeris Napocensis XXVII, 2017, 49-70. ISSN 1220-5249.
  • Rada Varga, Annamária – Izabella Pázsint, Imola Boda, Dan Deac, Romans 1 by 1. Overview of a Research Project, Digital Classics Online 4.2, 2018, 37-63. eISSN 2364- 7957.
  • Annamária – Izabella Pázsint, Prosopographia Ponti Euxini. Byzantion et territorium, Journal of Ancient History and Archaeology 8.2, 2021, 5-46. ISSN 2360 – 266X.