A STAR-BBTE Intézetről

A BBTE mindhárom akadémiai komponenst értékesíti:

  1. kutatás (tudásgenerálás);
  2. oktatás (tanítás/tanulás – ismeretterjesztés);
  3. a közösségi/társadalmi-gazdasági környezet számára nyújtott szolgáltatások (tudás felhasználása).

A humboldti modellben a kutatás támogatja és alátámasztja a BBTE többi akadémiai komponensét, ezáltal modern oktatási megközelítést (pl. tanulás kutatáson keresztül / felfedezés / kritikai gondolkodás) és innovatív szolgáltatásokat generál a közösség számára. Ezért a BBTE egy humboldti egyetem (kutatásintenzív egyetem) erős innovatív vállalkozói profillal, amely a hallgatókra, mint partnerekre összpontosít a tudásmenedzsmentben.

Átfogó egyetemként a BBTE komplex küldetéssel rendelkezik, amelynek célja egyrészt a kiválóság – amelyen a fejlett akadémiai versenyképesség értendő, különösen a tudományos kutatások révén történő tudásteremtésben –, másrészt a társadalom felé való széles körű nyitottság, minél több felelős és társadalmilag aktív állampolgár felkészítése érdekében. A STAR-BBTE Intézet mozgósítja és ösztönzi a kiválóságot a BBTE-n, így lehetővé teszi más BBTE struktúrák számára, hogy a BBTE komplex küldetés egyéb célkitűzéseinek versenyképes elérésére összpontosítsanak. Pontosabban, a STAR-BBTE Intézet azonosítja, támogatja és fejleszti a BBTE azon összetevőit, amelyek révén az egyetem versenyképes akadémiai szereplő és nemzetközi szinten kiváló lehet. A STAR-BBTE Intézet így modellként és szolgáltatóként szolgál a fejlett akadémiai gyakorlatokhoz, amely azután optimalizálja a BBTE teljes szerkezetét.

A STAR-BBTE Intézetet azért hoztuk létre, hogy növelje a BBTE láthatóságát és hatását nemzetközi szinten, valamint azért, hogy támogassa és népszerűsítse akadémiai közösségünk tagjai számára a nemzetköziesedési tapasztalatokat.

Küldetés és célok

A STAR-BBTE Intézet azért jött létre, hogy a BBTE kiválóságát és nemzetközi tudományos versenyképességét biztosítsa, és azt nemzetközi egyetemként határozza meg.

A STAR-BBTE Intézet konkrét célkitűzései a következők:

O.1. Olyan platform biztosítása, amely elősegíti a BBTE versenyelőnyeinek koncentrációját és nemzetközi megnyilvánulását, amely hatással van a nemzetközi hallgatók, nemzetközi oktatók / kutatások és jelentős nemzetközi ösztöndíjak / publikációk vonzására;

O.2. A nemzetközileg versenyképes intelligens szakosodás és transzverzális/komplex típusú akadémiai kiválóság pólusainak azonosítása, mozgósítása és támogatása az egyetemen;

O.3. Olyan platform létrehozása, amely integrálja az intelligens szakosodási megközelítéseket komplex, multi-, inter- és transzdiszciplináris típusú versenyképes megközelítésekben, multikulturális kontextusban, transzverzális/komplex egységekkel együttműködve, a BBTE Stratégiai Kutatási Infrastruktúrájának (Platform-rUBB) felhasználásával tudományos iskolák fejlesztése érdekében;

O.4. Olyan programok kidolgozása (UBB-Fellowship), amelyek a legmagasabb szintű nemzeti és nemzetközi szakértelmet vonzzák konferenciák, kurzusok, haladó szintű tanulmányok és kutatások számára, amelyek hatással vannak a BBTE nemzetközi ranglistán elfoglalt pozíciójára;

O.5. Attraktorok létrehozása, melyek alapját képezik a minőségi emberi erőforrás vonzási folyamatának, valamint néhány nemzetközileg versenyképes tudományos iskolának a BBTE keretében (beleértve, ahol lehetséges, transzverzális tanszékek formájában).

A STAR-BBTE Intézet szerveződése a következőket veszi figyelembe:

  • Az új generációk kiválósága, melyet kivételes teljesítményű hallgatók, posztdoktori kutatók és fiatal kutatók képeznek;
  • Már megszilárdult akadémiai kiválóság, amely a BBTE tanáraiból és kutatóiból, valamint nemzeti és nemzetközi tanárokból/kutatókból áll, akik tapasztalatokkal és relevanciával rendelkeznek bizonyos területeken;
  • Az intelligens szakosodási, valamint a komplex/transzverzális egységek hálózatában létező BBTE Stratégiai Kutatási Infrastruktúra (Platform-rUBB) és ennek szerepe a BBTE versenyképességében;
  • A BBTE Web of Science / Scopus típusú folyóiratai, amelyek köré más akadémiai kontextusokkal együtt nemzetközileg is versenyképes BBTE tudományos iskolák születhetnek.

A STAR-BBTE Intézet egy olyan akadémiai keretrendszer, amelyben a BBTE karain megosztott  kiválóság azonosítása, védelme és fenntartása révén jelentős multi-, inter- és transzdiszciplináris projektekben és publikációkban mozgósítják, humán és pénzügyi erőforrások vonzása érdekében. A STAR-BBTE Intézet tehát katalizátorként szolgál a karokon megosztott kiválósághoz, amely aztán komplexen és önkéntesen nyilvánul meg benne, bürokratikus beavatkozás nélkül, jó nemzetközi gyakorlatok alapján.