Turnul Croitorilor, Turn al Cunoașterii. Dialoguri academice – Studium Generale, 03.03.2022

Institutul STAR-UBB al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca va relua joi, 3 martie 2022, ora 16:00, seria de cursuri și prelegeri „Studium Generale”, găzduită de Turnul Croitorilor, cu o prelegere cu tema „Economia – între știință, artă și politici publice”, susținută de dr. Sebastian Buhai (Universitatea din Stockholm, Suedia).

 

Sebastian Buhai, doctor în economie al Universitaţii Erasmus din Rotterdam/ Institutului Tinbergen din Olanda, este actualmente cercetător ştiinţific asociat la Swedish Institute for Social Research al Universităţii din Stockholm, Suedia şi cercetător ştiinţific invitat la Centre pour la Recherche Économique et ses Applications din Paris, Franţa. Interesele sale de cercetare principale sunt economia pieţei muncii, economia industrială şi microeconometria, iar rezultatele cercetărilor sale sunt publicate în reviste ştiinţifice de top mondial, precum Econometrica sau Journal of Business and Economic Statistics. A câştigat prin competiţii internaţionale granturi prestigioase de cercetare de aproape 500.000 euro, inclusiv un Marie Curie IOF al Comisiei Europene — la Universitatea Northwestern din SUA şi Universitatea Aarhus din Danemarca, avându-l ca mentor pe profesorul Dale Mortensen, Laureat al Premiului Nobel în Economie. Mai multe informaţii şi detalii pe https://www.sebastianbuhai.com.

 

Rezumatul prelegerii: Economia ca disciplină nu își propune doar să studieze comportamentul uman, individual și colectiv, dar își declară și ambiția de a îmbunătăți societatea în ansamblu, de exemplu prin recomandări pentru implementarea de politici publice. Adresată publicului larg, această prelegere va discuta atât despre locul Științelor Economice între celelalte Științe Sociale și Naturale, cât și despre importanța Economiei dincolo de paradigma științifică, pentru bunăstarea colectivă. Voi trece în revistă și voi exemplifica modus operandi al modelării economice, insistând, inter alia, pe complementaritatea dintre analiza teoretică și cea empirică, pe rolul inferenței cauzale, și pe obiectivul de a identifica norme, instituții și politici care promovează interesul general — pe parcurs distrugând și câteva mituri legate de percepția mai puțin informată a Economiei în unele cercuri ca neștiințifică, nerealistă, irelevantă, dogmatică, amorală, imorală ș.a.m.d.

 

Studium Generale este un spațiu de întâlnire interdisciplinar al profesorilor și studenților Universității Babeș-Bolyai și ai invitaților lor. Studium Generale permite dialogul dintre discipline și angajează universitatea într-o reflecție asupra propriilor întrebări universale asupra cunoașterii. Aceasta dovedește continuitatea cu practicile intelectuale ale universităților medievale legate de întrebările quodlibetale: despre orice pentru fiecare, în aceeași comunitate de studiu. Studium Generale la Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul Institutului Star-UBB, reprezintă o serie de conferințe săptămânale, în timpul anului academic, ținute de personalități ale universității sau invitate, care chestionează o temă a propriei discipline în dialog cu alți membri ai universității. Inițiat în anul 2019 de prof. univ. dr. Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai, acest program de conferințe își reia cursul într-o nouă formă, cursul va fi transmis online pe canalul de Youtube al UBB (https://StudiumGenerale) și pe pagina Facebook al Universității (https://www.facebook.com/UnivBabesBolyai).