Reviste UBB de referinţă

UBB are sub egida sa 76 de reviste de specialitate, majoritatea fiind indexate în baze de date internaţionale, de specialitate sau generale.

Dintre revistele UBB, 18 sunt indexate Web of Science, 16 sunt indexate în Scopus şi 32 de reviste sunt indexate ErihPlus. 44 de reviste sunt indexate în cel puțin o altă bază de date internațională.

30 de reviste sunt în seria STUDIA. Toate revistele Studia sunt indexate EBSCO, iar seriile Studia sunt din 2021 reviste cu Open Access.

Revistele UBB indexate Web of Science sunt listate mai jos.

Web of Science Core Collection

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)

Social Sciences Citation Index (SSCI)

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Web of Science – Other Databases (BIOSIS Previews; Zoological Record)