UBB4Society&Economy

Institutul STAR-UBB are ca misiune creșterea competitivității UBB în toate compontele sale: (1) educație (predare/învățare); (3) cercetare și (3) servicii către comunitate (inovație/transfer tehnologic și cognitiv și outreach).

În ceea ce privește componenta de servicii către comunitate, acesta este derulată prin Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv (OMTTC).

I. Programul cadru al OMTTC este UBB4Society&Economy!

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca inițiază, începând cu prima parte a anului 2018, programul UBB4Society&Economy, implementat prin Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv  (OMTTC) sub egida Institutului STAR-UBB.

Rolul universității este să genereze cunoaștere (prin cercetare fundamentală/aplicativă – cu implicarea studenților, care astfel învață și prin cercetare/cercetare mentorată pentru a deveni cetațeni autonomi generatori de cunoaștere), să o disemineze (prin educație – formală și non-formală) si să o utilizeze în beneficiul societății (prin inovație și outreach – inclusiv cu implicarea studenților, care se pregătesc astfel pentru a deveni cetățeni activi în societate și pentru inserție pe piața muncii).

UBB este conștientă de profunzimea și magnitudinea transformărilor prin care trece societatea la nivel global. Pentru adaptarea la aceste provocări, UBB își întărește componenta antreprenorial-inovativă din profilul său de universitate humboldtiană (research-intensive university) axată pe educație/învățare prin cercetare.

Programul UBB4Society&Economy oferă un cadru flexibil și totodată stabil pentru implementarea diferitelor acțiuni prin care UBB urmărește să-și potențeze statutul de stakeholder important în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării, la nivel regional, național, european și internațional. UBB urmărește să convertească rezultatele cercetării proprii în produse și servicii inovative, cu impact major pentru comunitatea în care-și desfășoară activitatea și să ofere soluții eficiente la provocările societale majore care au loc în prezent.

În acest moment, programul UBB4Society&Economy cuprinde următoarele trei acțiuni majore:

 • UBBInvent – eveniment de networking cu caracter periodic, prin care Universitatea se conectează cu actorii economiei inovative pe plan național și internațional. UBBInvent (coordonat de Gabriela Crișan) este gândit ca un eveniment desfășurat sub auspiciile tehnologiei moderne, favorizând atât întâlnirile face-to-face cât și prin comunicare la distanță prin noile tehnologii (Skype, videoconferință, satelit etc.). Întâlnirile urmăresc identificarea ofertelor și problemelor în care UBB poate oferi soluții inovative, eficiente, de rezolvare. Simultan, evenimentele urmăresc prezentarea portofoliului relevant de invenții și servicii inovative al UBB precum și dezvoltarea relațiilor cu actorii economici și sociali inovativi.
 • Risky Business Studen Challenge UBB – un eveniment care urmărește mobilizarea potențialului de creativitate și inovare al studenților UBB și nu numai. Primul proiect din cadrul programului este Risky Business Student Challenge UBB (RBSC-UBB – coordonat de către conf. univ. dr. Emil Crișan), care are rolul de implementa mecanisme de accelerare/incubare educaționale pentru studenții UBB, în ideea că cercetarea-publicațiile/teza de licență/teza de master/teza de doctorat și diplomele obținute nu reprezintă un sfârșit (obținerea cunoașterii), ci un început (transferul cunoștințelor în mediul social, prin acțiuni antreprenoriale)! Proiectul va fi anunțat în toate facultățile UBB și vă încurajez pe cât mai mulți studenți să vă implicați și să folosiți maximal această oportunitate! Mesajul cordonatorilor proiectului RBSC-UBB este următorul “…Pe lângă pregătirea profesională, în UBB toți studenții, indiferent de specializare, pot să își descopere înclinația antreprenorială participând la Risky Business Student Challenge UBB (RBSC-UBB). Dacă unele produse, unele programe de calculator sau unele servicii nu ți se par suficient de bune, înseamnă că ești un client interesat de soarta ta. Dacă ai de gând să produci, să schimbi sau să faci un produs, un serviciu, sau orice altceva, pentru o lume mai bună, înseamnă că ai o înclinație antreprenorială. Poți fi de la chimie și să vrei o cafenea mai bună, poți fi de la economice și să vrei un material mai rezistent, poți fi de la matematică și să vrei să optimizezi lumea. Poți să fii orice și să vrei orice. La RBSC-UBB vei fi provocat să îți conturezi ideea mai bine, vei fi ajutat de oameni care deja au schimbat ceva să începi să mergi pe calea antreprenorială. Vei fi cu oameni care au încercat și au greșit, cu oameni care au încercat și au reușit, parțial sau total. La RBSC-UBB nu e loc de greșeli, e loc de provocări. Vizitează ro/studentchallenge și înscrie-te până în 5 aprilie!”
 • ProdusUBB
  • Produsele/serviciile derivate din cercetare-dezvoltare-inovare ]n cadrul UBB vor fi promovate sub eticheta de ProdusUBB.

II. UBBPro

Există din acest an o structură de coordonatori-experți în jurul OMTTC (susținuți administrativ de OMTTC)), în relație directă cu prorectorul responsabil cu cercetarea, competitivitatea-excelența și publicațiile științifice, formată din colegi care pot fi consultați pe următoarele coordonate (dacă vor fi multe solicitări, echipa va fi extinsă):

 • Consiliul Științific al UBB (rsilaghi@chem.ubbcluj.ro)
  • Cum organizăm/dezvoltăm în cadrul unităților din UBB servicii inovative către comunitate (cum transformăm rezultatele CDI în servicii inovative către comunitate oferite de UBB).
 •  Conf. univ. dr. Reka Barabas (reka.barabas@gmail.com):  Cum patentăm/brevetăm rezultatele CDI.
 • Conf. univ. dr. Emil Crisan (emillucicrisan@gmail.com): Cum valorificăm în mediul socio-economic rezultatele CDI din UBB. În acest moment, printr-o colaborare cu o universitate americană, avem posibilitatea sa explorăm valorificarea rezultatelor CDI din UBB în SUA (și la nivel internațional).
 • Conf. univ. dr. Flaviu Turcu (flavius.turcu@phys.ubbcluj.ro) & Conf univ. dr. Emil Crisan (emillucicrisan@gmail.com):   Cum utilizăm rezultatele CDI în demersuri antreprenoriale (ex. start-upuri, spin-offuri, SME).

III. STEM+

Pentru a dinamiza dezvoltarea componetelor de inginerie/tehnologie, parte fundamentală a programelor STEM+ în UBB, s-a constituit la nivelul Rectoratului UBB (Prorectoratul responsabil cu cercetarea, competitivitatea-excelența și publicațiile științifice și Consiliul Științific al UBB), prin decizia CA-UBB, un Grup de Lucru în Inginerie/Tehnologie. Grupul va face analize și propuneri de politici/proceduri/programe prorectoratului de specialitatea, pentru a dinamiza programul STEM+ și programele/programe de inginerie/tehnologie la nivelul UBB.

Coordonator: Conf. univ. dr. ing. Lucian Baia – Directorul Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Științe Naturale Aplicate

Membri:

 • Lector univ. dr. ing. Nicolae Ajtai
 • Lector univ. dr. ing. Constantin Balica
 • Conf. univ. dr. Manuela Banciu
 • Conf. univ. dr. ing. Barabás Réka
 • Prof. univ. dr. ing. Călin Cristian Cormoș
 • Prof. univ. dr. ing. Vasile Mircea Cristea
 • Prof. univ. dr. ing. Simion Drăgan
 • Conf. univ. dr. ing. Ioana Luiza Găină
 • Conf. univ. dr. ing. Nicolae Har
 • Prof. univ. dr. ing. Alexandru Ozunu
 • Prof. univ. dr. ing. Paizs Csaba
 • Prof. univ. dr. ing. Cristina Roșu
 • Prof. univ. dr. ing. Anca Daniela Silvestru
 • Prof. univ. dr. ing. Monica Ioana Toșa
 • Lector univ. dr. ing. Tunyagi Arthur
 • Prof. univ. dr. ing. Graziella Liana Turdean

IV. Proiecte active

Proiectele POCU/380/6/13/123886 – „Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală” și POCU/380/6/13/124146 –„Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă şi relevantă pentru piața muncii”, carea vizează formarea competențelor anteprenoriale ale doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali din UBB.

V. Fellowshipuri

Fellowshipuri/proiecte între UBB și societate/economie:

VI. Alte programe active

Alte acțiuni pe același profil vor urma în curând. Pentru alte servicii ale OMTTC și/sau propuneri/idei pe care le aveți, vă rog să consultați Regulamentul OMTTC și Regulamentul pentru Proprietatea Intelectuală.