Academica

Colegiul Virtual de Excelenţă Academica (Colegiul Invizibil Academica) are două unități distincte.


(1) UBB Top Scientists – Cadre didactice/cercetători de top din UBB (ex. câștigătorii Premiilor Anuale de Excelență în Cercetare/Didactică, mentorii studenţilor din Colegiul Invizibil de Excelenţă în Cercetare Mentorată/CIECM)

Unitatea realizează prezentări periodice ale proiectelor derulate instituțional şi susţine cursuri/tutoriale avansate (inclusiv în sistemul ID–IFR, în colaborare cu centrul de formare continuă al UBB) în limbi de circulaţie internațională

  • În anul academic 2017-2018, UBB a acordat prin Institutul STAR-UBB, în luna decembrie, minimum un Premiu de Excelenţă în Cercetare/Didactică pentru fiecare facultate a UBB, în baza criteriilor de performanţă stabilite de Consiliul Ştiinţific al UBB.
  • În anul academic 2016-2017, UBB a acordat prin Institutul STAR-UBB, în luna decembrie, minimum un Premiu de Excelenţă în Cercetare/Didactică pentru fiecare facultate a UBB, în baza criteriilor de performanţă stabilite de Consiliul Ştiinţific al UBB.

(2) UBB Advanced Fellowships – Cadre didactice/cercetători internaţionali

Unitatea se organizează prin granturi de excelenţă UBB Advanced Fellowships, granturi avansate pe o perioadă bine definită, pentru organizarea unor conferinţe/cursuri avansate/cercetări comune

  • În anul academic 2019, UBB a acordat prin Institutul STAR-UBB 15 UBB Advanced Fellowships-Extern, unor cercetători de top din străinătate. Câştigătorii UBB Advanced Fellowships-Extern sunt menționați AICI.
  • În anul academic 2019/2020, UBB a acordat prin Institutul STAR-UBB 5 UBB Advanced Fellowships-Extern, unor cercetători de top din străinătate. Fellowshipurile au fost numite, cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la prima universitate românească din Cluj, după personalități ale universității din această perioadă. Câştigătorii UBB Advanced Fellowships-Extern sunt:
  • În anul academic 2018-2019, UBB a acordat prin Institutul STAR-UBB 6 UBB Advanced Fellowships-Extern, unor cercetători de top din străinătate. Câştigătorii UBB Advanced Fellowships-Extern sunt:
  • În anul academic 2017-2018, UBB a acordat prin Institutul STAR-UBB 7 UBB Advanced Fellowships-Extern, unor cercetători de top din străinătate. Câştigătorii UBB Advanced Fellowships-Extern sunt:
  • În anul academic 2016-2017, UBB a acordat prin Institutul STAR-UBB 8 UBB Advanced Fellowships-Extern, unor cercetători de top din străinătate. Câştigătorii UBB Advanced Fellowships-Extern sunt:

Granturile de excelenţă UBB Advanced Fellowships pot fi acordate și unor cadre didactice/cercetători de excepție din UBB şi din ţară (printr-o procedură aprobată și derulată de Consiliul Științific al UBB), în regim sabatic şi/sau asociat Institutului STAR-UBB, pentru implicare în funcționarea și/sau activitățile Institutului.

Unele UBB Advanced Fellowships vor fi oferite în colaborare şi în relaţie cu mediul socio-economic.


Între cele două unităţi vor exista acţiuni integrate, acestea fiind de asemenea interconectate cu cele ale Colegiului Virtual de Excelență  “Next Generation”, pentru stimularea cercetării mentorate şi a învăţării prin cercetare, în beneficiul studenţilor.