Despre STAR-UBB

UBB valorizează toate cele trei componente academice:

  1. cercetare (generarea de cunoaştere);
  2. didactic (predare/învăţare – diseminarea cunoaşterii);
  3. servicii către comunitate/mediul socio-economic (utilizarea cunoaşterii).

Într-un model humboldtian, cercetarea susţine şi fundamentează celelalte componentele academice din UBB, generând astfel un demers didactic modern (ex. învăţare prin cercetare / descoperire / gândire critică) şi servicii inovative către comunitate. Aşadar, UBB este o universitate humboldtiană (research-intensive university), centrată pe studenţi ca parteneri în actul managementului cunoaşterii, cu un accentuat profil antreprenorial inovativ.

Ca universitate comprehensivă, UBB are o misiune complexă, țintind atât spre excelentă – înțeleasă ca o competitivitate academică avansată, mai ales în generarea de cunoaștere prin cercetare științifică -, cât și spre deschiderea largă spre societate, pentru a pregăti un număr cât mai mare de cetățeni responsabili și activi social. Institutul STAR-UBB mobilizează și stimulează excelența în UBB, permițând astfel altor structuri ale UBB să se focalizeze pe realizarea competitivă a celorlalte obiective din misiunea complexă a UBB. Mai precis spus, Institutul STAR-UBB identifică, susţine şi dezvoltă acele componente din UBB, prin care universitatea poate fi un actor academic competitiv şi de excelenţă la nivel internaţional. Institutul STAR-UBB servește astfel ca un model și furnizor de practici academice avansate, care optimizează apoi întreaga structură a UBB.

Institutul STAR-UBB este înființat în vederea creșterii vizibilității și impactului UBB la nivel internațional și susținerii și promovării experiențelor de internaționalizare pentru membrii comunității noastre academice.

Misiune şi obiective

Institutul STAR-UBB a fost înfiinţat în vederea asigurării excelenţei şi competitivităţii academice internaționale a UBB şi a definirii acesteia ca universitate de anvergură internaţională (world-class).

Obiectivele specifice ale Institutului STAR-UBB sunt următoarele:

O.1. Asigurarea unei platforme care să favorizeze concentrarea şi exprimarea internaţională a avantajelor competitive ale UBB, cu impact asupra atragerii de studenţi internaţionali, cadre didactice/cercetare internaţionale şi granturi/publicații internaționale majore;

O.2. Identificarea, mobilizarea şi susţinerea polilor de excelenţă academică din universitate, competitivi internațional – de tip specializare inteligentă (smart specialisation) şi de tip transversal/complex;

O.3. Crearea unei platforme care să integreze demersurile de tip specializare inteligentă (smart specialisation) în demersuri competitive complexe de tip multi-, inter- şi transdisciplinar, în context multicultural, în colaborare cu unităţile de tip transversal/complex, folosindu-se Infrastructura Strategică de Cercetare a UBB (Platforma-rUBB) în vederea dezvoltării unor școli de știință;

O.4. Dezvoltarea unor programe (UBB-Fellowship) care să atragă expertiză naţională şi internaţională de top, pentru conferinţe, cursuri, studii avansate şi cercetare, cu impact asupra poziționării UBB în clasamentele internaţionale;

O.5. Constituirea unor atractori care să stea la baza unui demers de atragere de resursă umană de calitate (de tip brain-gain) şi a unor Școli de Știinţă în UBB (inclusiv, acolo unde este posibil, în forma unor departamente transversale), competitive internațional.

În organizarea Institutului STAR-UBB se are în vedere:

  • Excelenţa noii generaţii formată din studenţii, cercetătorii postdoctorali și tinerii cercetători cu performanţe de excepţie;
  • Excelenţa academică deja consolidată, formată din cadrele didactice şi cercetătorii din UBB și cadre didactice/cercetători naţionali şi internaţionali, cu experienţă şi relevanță în domeniu;
  • Infrastructura Strategică de Cercetare a UBB (Platforma-rUBB), existentă în reţeaua unităţilor de tip specializare inteligentă (smart specialization) şi a celor de tip complex/transversal, şi rolul acesteia în competitivitatea UBB;
  • Revistele UBB de tip Web of Science/Scopus, în jurul cărora, alături de alte contexte academice, se pot naşte Şcoli de Știinţă la UBB, competitive internaţional.

Institutul STAR-UBB constituie un cadru academic în care, identificând, protejând și păstrând excelența distribuită în facultățile UBB, aceasta este mobilizată în proiecte și publicații multi-, inter- și transdisciplinare majore, în vederea atragerii de resurse umane și financiare. Institutul STAR-UBB serveşte astfel ca un catalizator pentru excelența distribuită în facultăți, iar aceasta se exprimă apoi complex și voluntar în cadrul acestuia, fără ingerințe birocratice, după seturi de bune practici internaţionale.

Pentru detalii, vezi Regulamentul Institutului STAR-UBB.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com