Educație de Excelență

Institutul STAR-UBB are ca misiune creșterea competitivității și excelenței UBB în toate compontele sale academice: (1) educație (ex. predare/învățare); (2) cercetare și (3) servicii către comunitate [inovație/transfer (tehnologic, cognitiv și cultural) și outreach].

În ceea ce privește componenta de educație, UBB, definită prin Carta Universitară ca universitate de cercetare avansată și educație, trebuie să se racordeze la liga universităților de profil din Uniunea Europeană (și din lume). Într-adevăr, educația în UBB nu se poate face în paradigma preuniversitară sau a universităților locale/regionale (ex. predare/învățare în paradigma tradițională), ci trebuie făcută în paradigma celor de tip world-class (research-intensive). Mai precis, prin programe specifice, urmărim implementarea în UBB a recomandărilor din Raportul Excelent Education in Research Rich Universities (Position Paper) al Leagues of European Research Universities (LERU – vezi mai jos în text pentru o sinteză asupra punctelor principale din Raport).

Pentru a stimula în mod riguros componenta didactică în UBB (Misiunea 1), s-a creat Consiliul Didactic al Institutului STAR-UBB, format din colegi care reprezintă formarea continuă în facultăți și/sau colegi care au participat la cursurile de formare în domeniu organizate de Institutul STAR-UBB (ex. vezi mai jos proiectul Teaching and Learning in a Humboldtian University). Experții membri ai Consiliului Didactic (vezi lista de mai jos) constituie un for consultativ pentru Consiliul Institutului STAR-UBB/Biroul Consiliului de Administrație (BCA), prin intermediul prorectorului coordonator responsabil cu competitivitatea-excelența (prof. univ. dr. Daniel David), și pot avea inițiative în domeniu prin intermediul prorectoratului coordonator, analizate/adoptate apoi de către Consiliul de Administrație și/sau Senatul UBB. Activitatea Consiliului Didactic al Institutului STAR-UBB este supervizată/coordonată de prorectorii Daniel David/Cristian Litan/Anna Soos. Reprezentantul-coordonator al Consiliului Didactic al Institutului STAR-UBB este Prof. univ. dr. Adrian Opre. Reprezentantul studențílor este Alex Ștern.

Nr. crt.Grad didacticNumele și prenumeleFacultatea
1.Asistent univ. drLukȧcs AndorFacultatea de Matematică și Informatică
2.Conf. univ. dr.Dana ManiuFacultatea de Fizică
3.Lector univ. dr.Chelaru Julieta DanielaFacultatea de Chimie și Inginerie Chimicǎ
4.Conferențiar dr. ing.Csavdari Alexandra AnaFacultatea de Chimie și Inginerie Chimicǎ
5.Şef lucrǎri dr.Crișan FlorinFacultatea de Biologie și Geologie
6.Conferențiar univ. drIlovan Oana-RamonaFacultatea de Geografie
7.Conf. univ. dr.Nicoleta BrișanFacultatea de Știința și Ingineria Mediului
8.Lector univ. dr.Nicoale AjtaiFacultatea de Știința și Ingineria Mediului
9.Lector univ. dr.Golub SergiuFacultatea de Drept
10.Lector univ. dr.Păcurar ElenaFacultatea de Litere
11.Lector univ. dr.Popovici Vlad VasileFacultatea de Istorie și Filosofie
12.Conferențiar univ. dr.Rebeleanu AdinaFacultatea de Sociologie și Asistență Socială
13.Conferențiar univ. dr.Glava AdinaFacultatea de Psihologie și Științe ale Educației
14.Profesor univ. drOpre AdrianFacultatea de Psihologie și Științe ale Educației
15.Lector univ. dr.Opre DanaFacultatea de Psihologie și Științe ale Educației
16.Conferențiar univ. dr.Pop-Păcurar IrinaFacultatea de Psihologie și Științe ale Educației
17.Lector univ. dr.Cardoș  Vasile-DanielFSEGA
18.Conferențiar univ. drMuțiu Alexandra-IleanaFSEGA
19.Conferențiar univ. drRovinaru FlaviusFSEGA
20.Conf. univ. dr.Vereș VicențiuFSEGA
21.Prof. univ. dr.Smaranda CosmaFacultatea de Business
22.Conf. univ. dr.Marius GavrileteaFacultatea de Business
23.Conferențiar univ. dr.Ciceo GeorgianaFacultatea de Studii Europene
24.Lector univ. dr.Cramarenco RomanaFacultatea de Studii Europene
25.Conferențiar univ. dr.Nechita RaduFacultatea de Studii Europene
26.Lector univ. dr.Irimieș Laura MariaFSPAC
27.Lector univ. dr.Pavelea AnișoaraFSPAC
28.Profesor univ. dr.Ciocoi-Pop Dumitru RareșFacultatea de Educație fizicǎ și sport.
29.Lector univ. dr.Vidican Manci LiviuFacultatea de Teologie Ortodoxă
30.Conferențiar univ. dr.Ruscu DanFacultatea de Teologie Greco-Catolică
31.Conferențiar univ. dr.Lukacs OlgaFacultatea de Teologie Reformatǎ
32.Lector univ. dr.Sófalvi EmeșeFacultatea de Teologie Reformatǎ
33.Conferențiar univ. dr.Holló LászlóFacultatea de Teologie Romano-Catolică
34.Asistent univ. drd.Szabolcs AndrásFacultatea de Teologie Romano-Catolicǎ
35.Lector univ. dr.Iftene Daniel.Facultatea de Teatru și Film
36.Asist. univ. dr.Pocan OanaFacultatea de Teatru și Film

Proiectul Teaching and Learning in a Humboldtian University (Research-Intensive University)

Institutul STAR-UBB împreună cu CFCIDFR, prin Centrul de Inovare în Predare și Învățare al UBB (din cadrul CFCIDFR), demarează Proiectul Teaching and Learning in a Humboldtian University (Research-Intensive University). Astfel, cadrele didactice/de cercetare interesate din UBB au posibilitatea să acceseze suportul instituțional gratuit  pentru a-și dezvolta abilitățile educaționale în beneficiul studenților. Într-o logică a învățământului centrat pe student, în UBB studenții trebuie să aibă șansa să fie pregătiți ca cetățeni activi, capabili nu doar să reproducă cunoașterea (cunoștințe declarative), dar și să o genereze (prin cercetare – învățare prin cercetare/cercetare mentorată) și să o utilizeze creativ și pragmatic în beneficul societății (cunoștințe procedurale).

Reprezentanții desemnați de fiecare facultate se vor înscrie în luna octombrie a fiecărui an la Centrul de Inovare în Predare și Învățare al UBB (email: cipi@ubbcluj.ro); reprezentanții pot să fie aceiași sau diferiți de la un an la altul. Pe parcursul lunii noiembrie a fiecărui an se va derula programul de formare pentru aceștia, acoperind mai multe aspecte:

 • Modulul I: Fundamentele predării/învățării universitare (incluzând teme prezentate și de experți internaționali)
 • Modulul II: Designul (proiectarea) cursurilor/seminariilor/lucrărilor practice
 • Modulul III: Selecția strategiilor didactice
 • Modulul IV: Organizarea examinării și notării

Ulterior, cu asistența Institutului STAR-UBB și a CFCIDFR, prin Centrului de Inovare în Predare și Învățare al UBB, aceștia colegi vor organiza module de formare gratuite, în funcție de interesul colegilor din fiecare facultate.

Cadrele didactice/de cercetare pot face sugestii legate de curriculumul modulelor, în luna iunie a fiecărui an, către Centrul de Inovare în Predare și Învățare al UBB (email: cipi@ubbcluj.ro; cu Cc către Institutul STAR-UBB – email: star.institute@ubbcluj.ro), care le va analiza și integra în curriculum pe cele care se dovedesc a fi viabile, prin consultare cu Institutul STAR-UBB. De asemenea, încurajăm studenții să facă sugestii legate de aspectele care țin de percepția lor asupra strategilor/metodelor didactice pe care le utilizeaza cadrele didactice care le predau; acestea vor fi analizate și integrate după modelul descris în cadrul sugestiilor cadrelor didactice/de cercetare.

Anul 2018

Programul de formare: Optimizarea predării și a învățării  în universitatea de tip humboldian

Lector: Dr Kathleen M. Quinlan, Director la Centrul pentru Studierea Învățământului Superior, Universitatea Kent, Marea Britanie

Data: 24 – 25 noiembrie 2018

Orele: 9.00 – 16.30

Descrierea programului:

 • În calitate de cercetători, care este elementul special pe care îl aducem în predarea la nivel universitar? Un punct de pornire îl reprezintă propria expertiză în domeniul disciplinei pe care o predăm. Acest lucru ne permite să explorăm care sunt acele aspecte unice ce caracterizează modul de a gândi și practicile specifice din cadrul disciplinei noastre și, totodată, să înțelegem provocările cu care se confruntă studenții noștri în învățarea acestei discipline. Apoi, luăm în considerare diferite strategii de predare a conținutului și de evaluare a studenților care să reflecte cât mai autentic practicile specifice acestei disciplinei. Atelierul  interactiv pe care îl propunem este conceput pentru 25 de participanți (lideri de programe, cursuri sau module) din întreaga universitate.
 • La finalul acestui workshop de două zile, participanții vor putea:
  • să evidențieze modalitățile caracteristice de a gândi în interiorul domeniului/disciplinei lor.
  • să elaboreze obiectivele instrucționale/rezultatele învățării asociate acestor moduri de a gândi, caracteristice disciplinei.
  • să identifice provocările cheie cu care se confruntă studenții lor atunci când învață aceste modalități specifice de a gândi și aborda o disciplină.
  • să aplice teoriile cheie și rezultatele studiilor despre învățarea eficientă pentru a-și optimiza predarea.
  • să schițeze criterii și modalități de evaluare care abordează aspectele cheie ale învățării în cadrul propriei discipline.
  • să-și perfecționeze continuu activitatea didactică.

Biografia lectorului

Dr. Kathleen M. Quinlan este lector pe teme specifice învățământului universitar și director al Centrului pentru Studiul Învățământului Superior, Universitatea din Kent, Marea Britanie. Ea deține un doctorat în educație la Standford School of Education, și are preocupări științifice în domeniul predării și învățării universitare de mai mult de 20 de ani. Dr. M. Quinlan a condus programe de dezvoltare educațională la universități de top din lume, inclusiv la Universitatea din Oxford (Oxford Learning Institute’s – Invatarea si predarea  invatamantul superior, director de departament),Colegiul de Medicină Veterinară a Universității Cornell și Universitatea Națională Australiană. De asemenea, în anul 2014, a ocupat funcția de Educator- in-Residence la Universitatea Națională din Singapore. A susținut prezentări legate de problematica predării în Marea Britanie, Nigeria, Africa de Sud, a organizat workshop-uri pentru liderii educaționali din Iordania, Brazilia, Myanmar, Malaezia, China și Pakistan. Cercetările sale curente vizează  stimularea și susținerea intereselor academice și de carieră ale studenților. De asemenea, ea este specializată în dezvoltarea educațională conectată disciplinei, colaborând cu colegii în proiecte privind cercetarea asupra predării și învățării în domeniile istoriei, ingineriei, contabilității, chimiei și design-ului.