International Advanced Fellowships

În vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Consiliul Științific al UBB (CS-UBB) şi Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) lansează în 2022 competiția de aplicaţii academice de tip Fellowships în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0179. Proiectul urmăreşte promovarea şi dezvoltarea Stiinţei Deschise în variatele sale forme (Open Access/Science Cloud/FAIR Data and Software, etc) în cadrul reţelei formate din Institutul STAR şi centrele de cercetare de excelenţă asociate Școlilor Academice de Știinţă ale UBB prin acordarea de International Advanced Fellowships-uri (IAF) focalizate pe excelenţă, în vederea dezvoltării de (noi) teme şi proiecte de cercetare cu implicaţii Open Science.

  • Se acordă maximum patru (4) International Advanced Fellowhips, pentru cercetătorii internaţionali de prestigiu din străinătate care să contribuie la dezvoltarea unor noi teme şi proiecte de cercetare multi- şi transdisciplinare în colaborare cu laboratoarele, centrele sau institutele de cercetare ale UBB (în sistem on-site sau on-line, cu o afiliere de minimum 6 luni la UBB), pentru realizarea de studii şi publicaţii ştiinţifice multi- şi transdisciplinare;
  • Fellowship-urile se acordă pentru cercetători de excepţie (e.g., highly cited researchers, cercetători de la universităţi Top 500 etc), care, prin temele de cercetare propuse, contribuie la dezvoltarea cercetărilor multi- şi transdisciplinare de excelenţă în cadrul unităţilor de cercetare acreditate instituţional din UBB;
  • Perioada de derulare a fellowship-urilor: 1 septembrie – 30 noiembrie 2022;
  • Bursa pentru fiecare International Advanced Fellowship se acordă pentru o lună şi este în cuantum de 8000 RON (incluzând şi eventuala deplasare la UBB, cazarea, diurna etc);
  • Fiecare unitate de cercetare acreditată instituţional poate propune un cadru didactic/cercetător de excelenţă din străinătate pentru un fellowship. O propunere, pe domenii CDI strategice ale UBB, poate să fie făcută direct de către Colegiul Operativ al CS-UBB.
  • Dosarele de candidatură se depun/transmit în perioada 2 – 10 iunie 2022 la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Augusta Ploscariu (augusta.ploscariu@ubbcluj.ro).
  • Dosarul trebuie să conţină:

1. CV-ul în format Europass şi lista de contribuţii academice relevante ale candidaților (maximum 10 publicaţii);

2. Proiectul pentru International Advanced Fellowship, de maximum 3 pagini, în format liber; se vor descrie activitaţile care se vor desfăşura în unitatea de cercetare de care a fost propus, cu evidențierea componentei de Open Science. Colaborările în logica STEAM (Science/Technology/Engineering/ArtsHumanities/Mathematics) constituie un avantaj;

3. Nominalizarea din partea unității de cercetare acreditată instituţional din UBB (respectiv a CS-UBB), incluzând explicitarea măsurii în care candidații vor contribui la dezvoltarea unor noi teme şi proiecte de cercetare multi- şi transdisciplinare în colaborare cu laboratoarele, centrele sau institutele de cercetare ale UBB.

  • Ca urmare a implementării proiectului la UBB, fiecare beneficiar de fellowship are obligaţia de a organiza (on-line/on-site), sub egida Institutului STAR-UBB, minimum o conferinţă / comunicare ştiinţifică / seminar ştiinţific / workshop pe o temă de cercetare cu componentă de Open Science derulată în una din unităţile de cercetare acreditate instituțional sau în cadrul unui departament din cadrul Şcolilor Academice de Ştiinţă ale UBB, precum şi realizarea şi trimiterea spre publicare a minimum o lucrare ştiinţifică în colaborare cu un cadru didactic/cercetător al UBB, pe teme de cercetare științifică multi- şi transdisciplinară cu relevanță pentru Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB, în reviste/proceedings-uri indexate WoS/Scopus/Erih+.
  • Selecţia aplicaţiilor va fi făcută de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV-ul şi lista publicaţiilor/contribuţiile academic relevante, proiectul şi prestigiul universităţii/unității CDI din străinătate).
  • Calendarul competiţiei:
ActivitateTermen
Lansarea competiţiei23 mai 2022
Depunere dosare2 – 10 iunie 2022
Verificare eligibilitate – evaluare dosare14 – 20 iunie 2022
Informarea aplicanţilor asupra rezultatelor preliminare ale evaluării21 – 23 iunie 2022
Primirea contestaţiilor24 iunie 2021, interval orar 8:00 – 14:00
Informare asupra rezultatelor finale ale competiţiei28 – 29 iunie 2022

[1] În intervalul 1 septembrie – 30 noiembrie 2022

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com