ADVANCED FELLOWSHIPS 2024 în cadrul  REȚELEI INSTITUTULUI STAR-UBB  

Image of Babes Bolyai University

În vederea întăririi capacităţii de cercetare de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Consiliul Științific al UBB (CS-UBB) şi Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) lansează în 2024 competiția pentru aplicaţii academice de tip Fellowships, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2024-F-0456. 

Proiectul urmăreşte consolidarea aspectelor de Știință Deschisă (ȘD) cu accent pe colectarea/generarea datelor științifice de excelență în paradigma ȘD în cadrul reţelei STAR-UBB-N, formată din Institutul STAR-UBB şi centrele de cercetare de excelenţă asociate Școlilor Academice de Știinţă ale UBB, inclusiv de susţinere, dezvoltare a resursei umane prin acordarea de 1) International Advanced Fellowship-uri (IAF), respectiv de 2) Doctoral Advanced Fellowship-uri (DAF) focalizate pe excelenţă, în vederea dezvoltării de (noi) teme şi proiecte de cercetare fundamentală sau multi- şi transdisciplinare cu implicații ȋn ȘD.

Pentru mai multe informații despre competiție accesați: https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/advanced-fellowship/.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com