Turnul Croitorilor, Turn al Cunoașterii. Dialoguri academice – Studium Generale, 14.03.2024

Institutul STAR-UBB al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca va continua joi, 14 martie 2024, ora 16:00, seria de cursuri și prelegeri „Studium Generale”, găzduită de Turnul Croitorilor, cu o prelegere cu tema „From the Big Bang to the accelerating Universe – a brief introduction to cosmology” („De la Big Bang la Universul în accelerare – o scurtă introducere în cosmologie”), susținută de dr. Tiberiu-Csaba Harkó, cercetător științific de gradul III al Universității Babeș-Bolyai.

Rezumatul prelegerii:

Cosmologia, definită ca studiul Universului considerat obiect unitar unic, a cunoscut în ultimele decenii o dezvoltare extraordinară, devenind cel mai activ domeniu de cercetare al fizicii moderne. O serie de observații recente, incluzând măsurătorile de mare precizie ale radiațiilor cosmice de fond, ale ratei de expansiune a Universului, dar și cele cu privire la fenomenul deplasării spre roșu a luminii, au condus la un model cosmologic standard și constrâns. Vă invităm la o prezentare a bazelor observaționale și teoretice ale cosmologiei moderne, începând cu descoperirea Universului în expansiune și teoria Big Bang-ului, până la teoria Universului în accelerare și relevanța datelor recente furnizate de telescopul James Webb. Nu în ultimul rând, vom încerca să găsim răspunsuri la întrebările fundamentale referitoare la geneza Universului și soarta sa finală.

Studium Generale este un spațiu de întâlnire interdisciplinar al profesorilor și studenților Universității Babeș-Bolyai și al invitaților lor. Studium Generale permite dialogul dintre discipline și angajează universitatea într-o reflecție asupra propriilor întrebări universale asupra cunoașterii. Aceasta dovedește continuitatea cu practicile intelectuale ale universităților medievale legate de întrebările quodlibetale: despre orice pentru fiecare, în aceeași comunitate de studiu. Studium Generale la Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul Institutului Star-UBB, reprezintă o serie de conferințe săptămânale, în timpul anului academic, ținute de personalități ale universității sau invitate, care chestionează o temă a propriei discipline în dialog cu alți membri ai universității. Inițiat în anul 2019 de prof. univ. dr. Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai, acest program de conferințe își reia cursul într-o nouă formă hibridă, cu un public fizic restrâns și transmis online pe canalul de Youtube al UBB (https://StudiumGenerale) și pe pagina Facebook al Universității (https://www.facebook.com/UnivBabesBolyai).