Turnul Croitorilor, Turn al Cunoașterii. Dialoguri academice – Studium Generale, 20.10.2022

Institutul STAR-UBB al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca va continua joi, 20 octombrie 2022, ora 16:00, seria de cursuri și prelegeri „Studium Generale”, găzduită de Turnul Croitorilor, cu o prelegere cu tema „Studii empirice în Ingineria Software” susținută de prof. univ. dr. Simona Motogna (Facultatea de Matematică și Informatică, UBB).

 

Rezumatul prelegerii:

Dezvoltarea de sisteme software este un proces complex, care necesită uneori mult timp și care depinde în mod esențial de oameni. Datorită dinamicii domeniului, evaluarea metodologiilor și a proceselor este necesară și este un factor primordial în generarea de progres în Ingineria Software. Studiile empirice s-au dovedit un instrument util, din ce în ce mai mult utilizat pentru aceasta. Ne propunem să prezentăm câteva astfel de studii empirice obținute în cadrul grupului de cercetare în Ingineria Software și să subliniem caracterul interdisciplinar al acestora.

 

Studium Generale este un spațiu de întâlnire interdisciplinar al profesorilor și studenților Universității Babeș-Bolyai și ai invitaților lor. Studium Generale permite dialogul dintre discipline și angajează universitatea într-o reflecție asupra propriilor întrebări universale asupra cunoașterii. Aceasta dovedește continuitatea cu practicile intelectuale ale universităților medievale legate de întrebările quodlibetale: despre orice pentru fiecare, în aceeași comunitate de studiu. Studium Generale la Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul Institutului Star-UBB, reprezintă o serie de conferințe săptămânale, în timpul anului academic, ținute de personalități ale universității sau invitate, care chestionează o temă a propriei discipline în dialog cu alți membri ai universității. Inițiat în anul 2019 de prof. univ. dr. Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai, acest program de conferințe își reia cursul într-o nouă formă hibridă, cu un public fizic restrâns și transmis online pe canalul de Youtube al UBB (https://StudiumGenerale) și pe pagina Facebook al Universității (https://www.facebook.com/UnivBabesBolyai).