Home

 

Moto: Tradiţie şi Excelenţă – Per Aspera Ad Astra!

Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie – Institutul STAR-UBB – este un institut de excelență al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB).

UBB valorizează toate cele trei componente academice: (1) cercetare (generarea de cunoaştere); (2) didactic (predare/învăţare – diseminarea cunoaşterii) şi servicii către comunitate/mediul socio-economic (utilizarea cunoaşterii). Într-un model humboldtian, cercetarea susţine şi fundamentează celelalte componentele academice din UBB, generând astfel un demers didactic modern (ex. învăţare prin cercetare/descoperire/gândire critică) şi servicii inovative către comunitate. Aşadar, UBB este o universitate humboldtiană (research-intensive university), centrată pe studenţi ca parteneri în actul managementului cunoaşterii, cu un accentuat profil antreprenorial inovativ.

Ca universitate comprehensivă, UBB are o misiune complexă, țintind atât spre excelentă – înțeleasă ca o competitivitate academică avansată, mai ales în generarea de cunoaștere prin cercetare științifică -, cât și spre deschiderea largă spre societate, pentru a pregăti un număr cât mai mare de cetățeni responsabili și activi social. Institutul STAR-UBB mobilizează și stimulează excelența în UBB, permițând astfel altor structuri ale UBB să se focalizeze pe realizarea competitivă a celorlalte obiective din misiunea complexă a UBB. Mai precis spus, Institutul STAR-UBB identifică, susţine şi dezvoltă acele componente din UBB, prin care universitatea poate fi un actor academic competitiv şi de excelenţă la nivel internaţional. Institutul STAR-UBB servește astfel ca un model și furnizor de practici academice avansate, care optimizează apoi întreaga structură a UBB.

Așadar, având în vedere scopul strategic asumat instituțional de UBB, și anume acela de a face parte din topul celor mai bune 500 universități din lume, și urmând bunele practici internaționale ale universităților de tip world-class, Institutul STAR-UBB este înființat în vederea creșterii vizibilității și impactului UBB la nivel internațional și susținerii și promovării experiențelor de internaționalizare pentru membrii comunității noastre academice.

Institutul STAR-UBB constituie un cadru academic în care, identificând, protejând și păstrând excelența distribuită în facultățile UBB, aceasta este mobilizată în proiecte și publicații multi-, inter- și transdisciplinare majore, în vederea atragerii de resurse umane și financiare competitive. Institutul STAR-UBB servește astfel ca un catalizator pentru excelența distribuită în facultăți, iar aceasta se exprimă complex și voluntar în cadrul acestuia, fără ingerințe birocratice, după seturi de bune practici internaționale.