Proiect POCU/380/6/13/123886 – Anunț important privind depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă -Grupa III de formare

Anunț important privind depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția în grupul țintă -Grupa III de formare

Începând cu data 15 februarie 2021, până la data de 28 februarie 2021, se pot depune Dosarele de candidatură pentru selecția în grupul țintă al proiectului POCU/380/6/13/123886.

Depunerea dosarelor se va face exclusiv online la următoarea adresa de e-mail: transfertehnologic@ubbcluj.ro

Selecție grup țintă (Grupa III):

Grupa III de formare va fi alcătuită din 26 de studenți doctoranzi și 11 cercetători postdoctorali.

1. Pentru grupul țintă doctoranzi sunt eligibili doctoranzii înmatriculați în anul II în anul universitar 2020-2021

2. Pentru grupul țintă cercetători postdoctorali postdoctorali sunt eligible persoanele care au obținut titlul de doctor după 1 aprilie 2016 (data ordinului de ministru) și care sunt admiși la un Program postdoctoral de cercetare avansată (program de studii postuniversitare) conform Hotărârii Senatului nr. 10220 din 10.06.2019.

Calendarul pentru competiția pentru selecția grupului țintă în proiectul:

o 14 februarie 2021 – 28 februarie 2021 -primirea dosarelor de aplicație

o 01 martie 2021 – 5 martie 2021 – desfășurarea interviului

o 8 martie 2021- afișarea rezultatelor parțiale înainte de contestații

o 9 martie 2021 -depunerea contestațiilor

o 10 martie 2021 -rezolvarea contestațiilor

o 12 martie 2021 -afișarea rezultatelor finale

o 15 – 31 martie 2021 -semnarea contractelor de bursă

Documentele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de aici: link