Studium Generale

Programul Studium Generale, derulat prin Institutul STAR-UBB, a fost inclus în strategia STEM+ la UBB (Science-Technology-Engineering-Mathematics, cu științele socio-umane integrate transversal+).

Funcția programului Studium Generale este de a stimula cooperările academice multi-/inter-/trans-disciplinare, pentru a spori ulterior integrarea STEM+ la UBB, la nivel didactic, CDI și la nivelul relației cu societatea. Ca urmare a acestei experiențe cu rol de test/pilot (între 2009-2010, la UBB a mai funcționat un program similar, cu acest nume, organizat de Dr. Christian Schuster), unele cursuri din Studium Generale vor putea apoi, într-o formă poate mai extinsă, (1) să fie asimilate în planurile de învățământ ale specializărilor din cadrul UBB (ex. licență/master/doctorat), în regim obligatoriu/optional/facultativ și/sau (2) să se transforme în cursuri postuniversitare sau în alte forme de pregătire specifice fiecărei facultăți. Mai mult, Studium Generale va putea apoi fundamenta dezvoltări STEM+ specifice.

Studium Generale 2020-2021

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va relua, de joi, 22 octombrie 2020, seria de cursuri „Studium Generale” a Institutului STAR-UBB, găzduită de acum înainte de Turnul Croitorilor, cu prelegerea cu tema „Științele cognitive clinice: Implicații pentru pandemie”, susținută de prof. univ. dr. Daniel David. Blocat de pandemie și reluat acum cu adaptare la aceasta, cursul va fi transmis online pe canalul de Youtube al UBB.

Regulile funcționării

 • Fiecare curs se va desfăsura pe parcursul a câtorva întâlniri săptămânale, în fiecare joi.
 • Cursurile vor fi organizate pentru a se adresa studenților/cadrelor didactice/cercetătorilor nespecialiști în domeniu, cu o modalitate de predare/învățare modernă. Este important ca prezentarea să-i stimuleze pe participanți să colaboreze cu prezentatorul/echipa sa și/sau să-și dorească să afle mai multe despre temă.
 • Fiecare expert își va alege modalitatea de prezentare, dar încurajăm o combinație de prelegere și discuții/dezbateri.
 • Fiecare student beneficiar al bursei de cercetare de excelență va participa lunar la cel puțin o prezentare.

Prelegeri programate

  Semestrul I:

Semestrul al II-lea:

  • 04.03.2021, ora 16 – Aplicații ale teoriei jocurilor în economie, conf. univ. dr. Cristian Litan
  • 11.03.2021, ora 16 – Misterioasele unde gravitaţionale, conf. univ. dr. Alexandru Marcu
  • 18.03.2021, ora 16 – Noțiuni generale despre Internet of Things (IoT), lect. univ. dr. Arthur Tunyagi
   • Rezumatul prezentării: Prelegerea a făcut o introducere în tendința actuală prin care obiectele de uz comun, din jurul nostru, au posibilitatea de a deveni obiecte smart. Au fost analizate beneficiile conectării acestora la internet și avantajele pe care le putem avea în urma colectării de date de la astfel de obiecte.
  • 01.04.2021, ora 16 – Viața după algoritmi. Ce este rațiunea digitală?, conf. univ. dr. Ciprian Mihali
   • Rezumatul prezentării: Epoca noastră e caracterizată de o producție nemaivăzută de date, generate de noi înșine și de tot ce se află în jurul nostru. Fluxurile digitale născute din această producție neîncetată ne organizează viața conform unor algoritmi de eficiență ale căror logică și funcționare ne scapă. Transformarea digitală a lumii se petrece cu o viteză care nu ne îngăduie, pentru moment, să-i înțelegem sensul, adică ansamblul consecințelor pentru noi și pentru viitorul speciei umane. Rațiunea digitală reclamă din partea noastră mobilizarea unei ample reflecții filosofice, etice și politice care să păstreze această rațiune în limitele umanului și ale conviețuirii umane.
  • 08.04.2021, ora 16 – A nota, a reorganiza, a rescrie. O tipologie a caietelor studenților medievali, CS dr. Alexandra Baneu
   • Rezumatul prezentării: Cum se luau notițe în universitatea medievală? Cum erau acestea păstrate și organizate? În ce fel erau refolosite? De ce discipline avem nevoie în ziua de astăzi pentru a studia aceste aspecte? În cadrul conferinței din seria “Studium Generale” au fost schițate răspunsuri la aceste întrebări, punând un accent deosebit pe cea din urmă.
  • 15.04.2021, ora 16 – Mituri si realități despre cheltuirea banului public: despre corupție, transparență si eficacitate in contractele publice, prof. univ. dr. Dacian Dragoș
   • Rezumatul prezentării: Statul național (Guvernul unei țări europene) are trei mari instrumente prin care poate cheltui banii publici: achiziții publice, concesiuni și ajutoare de stat. Toate acestea sunt profund europenizate, în sensul că sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene. Cu toate acestea, aplicarea lor în practica este influențată de specificul național, de cultura administrativă din diferite state membre ale UE. Din cunoașterea limitată a acestui domeniu se nasc mituri cu privire la corupție, ineficiență, soluții posibile de reformă, care însă trebuie confruntate cu realitatea. Prezentarea a încercat să demitizeze percepțiile cu privire la contractele cu statul și să explice mecanismele prin care acestea ar putea fi monitorizate mai bine de către cetățeni, presă sau societatea civilă, dar și să fie folosite ca instrumente de reziliență pe timp de criză, cum este cea sanitară pe care o traversăm
  • 29.04.2021, ora 16 – Metalele din noi (bio-anorganica), prof. univ. dr. Radu Silaghi-Dumitrescu
   • Rezumatul prezentării: Ce fac metalele în organismele vii? Discuția ne poate purta către fierul din sânge, potasiul și sodiul din neuroni, aluminiul din vaccinuri, platina din tratamentele anti-cancer (și definiția ironică a acestuia ca „tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte”), suplimente alimentare, stres oxidativ, biomateriale sau organe artificiale.
  • 20.05.2021, ora 16 – Antitrinitarismul ca fundament şi provocare pentru Principatul Transilvaniei (1566-1595), conf. univ. dr. Edit Szegedi
   • Rezumatul prezentării: Prelegerea a abordat dimensiunile ambivalente şi paradoxale ale antitrinitarismului din Transilvania. Antitrinitarismul a fost o expresie a Reformei radicale, însă în Transilvania a contribuit la consolidarea tânărului stat ardelean, devenind practic curentul teologic favorizat de Curte şi pe cale de a se impune ca “religie de stat”. Această contribuţie la formarea şi consolidarea statului constă în fundamentarea politicii religioase a Transilvaniei. După 1571 însă, antitrinitarienii pierzând sprijinul politic de care beneficiaseră până atunci, devin provocarea pentru noua politică religioasă a dinastiei catolice Báthory.
  • 27.05.2021, ora 16 – Arta ca dispozitiv de cunoaștere, conf. univ. dr. Horea Poenar
   • Rezumatul prezentării: Prelegerea consideră că arta poate fi văzută ca o testare a ipotezelor asupra lumii (nu doar în funcționarea lor, ci chiar în concepția lor, funcționând astfel ca o critică a cunoașterii).

 


Studium Generale 2019-2020

Regulile funcționării

 • Fiecare curs se va desfăsura pe parcursul a câtorva întâlniri săptămânale, în fiecare joi, de la ora 16-18 și/sau de la 18 la 20, în sala Club a UBB.
 • Cursurile vor fi organizate pentru a se adresa studenților/cadrelor didactice/cercetătorilor nespecialiști în domeniu, cu o modalitate de predare/învățare modernă. Este important ca prezentarea să-i stimuleze pe participanți să colaboreze cu prezentatorul/echipa sa și/sau să-și dorească să afle mai multe despre temă.
 • Fiecare expert își va alege modalitatea de prezentare, dar încurajăm o combinație de prelegere+discuții/dezbateri.
 • Fiecare student beneficiar al bursei de cercetare de excelență va participa lunar la cel puțin o prezentare (de la 16-18 sau de la 18-20).
 • În anul universitar 2020-2021 se pot propune și alte cursuri (pe baza sugestiilor studenților/cadrelor didactice/cercetătorilor) și se pot scoate din cursurile anului universitar 2019-2020 (pe baza evaluării participanților și/sau dacă acestea încep să fie asimilate în planurile de învățământ ale specializărilor din UBB).

Curriculum

 1. Fizică modernă (12 ore) (cosmologie/teoria relativitatii speciale/teoria generală a relativității/particule elementare/mecanica cuantică) – Octombrie 2019 (16-19)
  • Dr. Beu/Dr. Marcu/Dr. Nagy/Dr. Neda
 2. Structura materiei (4 ore) – Noiembrie 2019 (16-20)
  • Dr. Silaghi-Dumitrescu
 3. Chimia vieții cotidiene (8 ore) – Noiembrie 2019 (16-20)
  • Dr. Silvestru
 4. Evoluția Pământului (4 ore) – Noiembrie 2019 (16-20)
  • Dr. Filipescu
 5. Evoluționism și socio-biologie (8 ore) – Decembrie 2019 (16-18)
  • Dr. Marko/Dr. Popescu
 6. Geografie umană (4 ore) – Decembrie 2019 (18-20)
  • Dr. Benedek
 7. Ecologie umana (4 ore) – Decembrie 2019 (18-20)
  • Dr. Hartel
 8. Schimbări climatice și sustenabilitate (6 ore) – Ianuarie 2020 (16-18)
  • Dr. Ajtai
 9. Științe cognitive – 10 ore (incluzând științele neuroclinice și genetica comportamentală, cu implicații asupra filosofiei minții) – Ianuarie 2020 (16-18/18-20)
  • Dr. David/Dr. Miclea/Dr. Miu
 10. Teoria jocurilor (științe economice/sociologie) (8 ore) – Februarie 2020 (16-18)
  • Dr. Litan/Dr. Marian
 11. Naționalism, etnicitate, globalizare (8 ore) – Februarie 2020 (18-20)
  • Dr. Mitu
 12. Inteligență artificială/Machine learning (10 ore) – Martie 2020 (16-18/18-20)
  • Dr. Bocicor/Dr. Florian
 13. Big data/Data mining (8 ore) – Martie 2020 (18-20)
  • Dr. Ciuciu/Dr. Matu/Dr. Petrovici
 14. Logică/retorică/teoria argumentării (10 ore) – Aprilie 2020 (16-18/18-20)
  • Dr. Ludușan
 15. Filosofia științei (6 ore) – Aprilie 2020 (18-20)
  • Dr. Bodea
 16. Despre cercetarea artistică (4 ore) – Mai 2020 (16-18)
  • Dr. Pârvulescu/Dr. Runcan
 17. Despre intersecția formelor cunoașterii. Ce îi poate spune arta unui om de stiință (4 ore) – Mai 2020 (16-18)
  • Dr. Poenar
 18. Despre cunoașterea teologică (8 ore) – Mai 2020 (18-20)
  • Câte un reprezentant al celor 4 facultăți de teologie va prezenta perspectiva confesiunii (lectorii vor fi stabiliți de fiecare facultate)
 19. Etică și cunoaștere/cercetare (4 ore) – Iunie 2020 (16-18)
  • Dr. Copoeru/Dr. Frunză
 20. Istoria universității/Istoria UBB (4 ore) – Iunie 2020 (16-18)
  • Dr. Baumgarten/Dr. Ghitta
 21. Tehnologia pe înțelesul tuturor (8 ore) – Iunie (18-20)
  • Dr. Burda/Dr. Tunyagi
 22. Inovare-Antreprenoriat (10 ore) – Iulie 2020 (16-18/18-20)
  • Dr. Barabas/Dr. Motogna/Mortan/Dr. Turcu/Dr. Vereș
 23. De la Studium Generale la STEM+: Mecanisme academice și administrative (6 ore) – Iulie (18-20)
  • Dr. David/Dr. Lazar/Dr. Turcu